Ляшко придумав, як покласти край безробіттю серед молоді


О. Ляшко хоче вирішити одну з найгостріших проблем у сфері зайнятості – високий рівень безробіття серед молоді, яка тільки отримала освіту чи професію.

Депутат Олег Ляшко зареєстрував проект № 2778 щодо державних гарантій працевлаштування молоді. Документом пропонується роботодавцям, які працевлаштовують громадян віком від 18 до 25 років, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, звільнилися зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом 6 місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і вперше приймаються на роботу за отриманою професією (спеціальністю), компенсувати фактичні витрати в розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

Компенсація виплачується протягом 3 років з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті для забезпечення молоді, яка отримала професійно-технічну або вищу освіту.

Для працевлаштування зазначених у ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість громадян підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб депутат хоче встановити квоту у розмірі 30% замість 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Якщо роботодавець не виконує протягом року ці квоти для працевлаштування, з нього буде стягуватися штраф за кожен необгрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у десятикратному розмірі мінімальної зарплати (зараз – дворазовому), встановленої на момент виявлення порушення.

Нагадаємо, що ч.1 ст. 14 Закону про зайнятість визначає категорії громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

– має на утриманні дітей віком до 6 років;

– виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

– утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом 6 місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

6) особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Крім того, встановлюється, що держава гарантує працездатній молоді пріоритетне в порівнянні з іншими категоріями громадян право на працю, а не рівне, як це встановлено зараз.