Мінсоцполітики розповіло про неповний робочий час і сумісництво


Мінсоцполітики в своєму листі від 29.08.2012 р. № 318/13/116-12 нагадало, що неповний робочий час регламентується ст.56 КЗпП. Так, неповний робочий час може бути встановлено:
– за угодою між працівником і роботодавцем;
– з ініціативи роботодавця;
– в обов'язковому порядку на прохання вагітної жінки, жінки з дитиною до 14 років або дитиною-інвалідом, у тому числі такою, що пеербуває під її опікуванням, або на прохання жінки, що здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку.

При цьому тривалість неповного робочого часу не обмежена. Вона встановлюється за згодою сторін, наприклад, шляхом зменшення тривалості щоденної роботи (наприклад, по 4 години щодня); зменшення кількості днів роботи протягом тижня (3 дні по 8 годин); одночасного зменшення кількості годин роботи протягом дня та кількості робочих днів протягом тижня (3 дні на тиждень по 5 годин).

Оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Неповний робочий час може встановлюватися на певний період або без обмеження строку. Робота на таких умовах не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав працівників, у тому числі і скорочення тривалості щорічної основної відпустки.

Що стосується роботи за сумісництвом, то робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій регулюється постановою Кабміну від 03.04.1993 № 245 та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Сумісництво визначається як виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або на іншому підприємстві, установі, організації або у громадянина за наймом.
Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень