Реєструйся

Мінздрав визначив порядок видачі медичних висновків нездоровим держслужбовцям


Результати медичного обстеження можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

З 1 січня 2013 року (одночасно з Законом про держслужбу) набере чинності наказ Нацдержслужби і МОЗ від 21 червня 2012 № 130/457, який визначає форму і порядок надання медичного висновку в зв’язку з неможливістю виконання держслужбовцям посадових обов’язків за станом здоров’я.

Видачу такого висновку здійснює медкомісія відповідного закладу охорони здоров’я, в якому проводиться обстеження держслужбовця з метою встановлення фізичної та психофізіологічної придатності до виконання ним його службових обов’язків. Комісія створюється відповідно до наказу керівника установи охорони здоров’я, в якому проводиться медогляд держслужбовця.

Дані про обстеження заносяться лікарями в медичну карту амбулаторного хворого. На підставі цих записів голова медкомісії складає медичний висновок. Для обліку висновків ведеться журнал реєстрації.

Контроль за порядком проведення медичних оглядів здійснює Міністерство охорони здоров’я. Результати медичного обстеження можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.