Матеріальна допомога сестрі медичній на оздоровлення


На запитання відповідає Тамара МАЦЕНКО, головний спеціаліст департаменту організаційної роботи Федерації профспілок України

Сестра медична прийнята на роботу в лікарню 21 лютого 2011 року. У червні 2011 року у лікарні надавали матеріальну допомогу на оздоровлення, яку отримала і зазначена працівниця. Згідно з графіком відпусток їй було надано щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарні дні з 10 січня по 2 лютого 2012 року за період роботи з 21 лютого 2011 року по 20 лютого 2012 року. Чи потрібно такій працівниці ще раз (вже у 2012 році) виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення, передбачену постановою Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11 травня 2011 року № 524?

З 1 січня 2012 року вступила в дію норма постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11 травня 2011 року № 524 (далі — Постанова № 524) щодо виплати медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки. На реалізацію зазначеної постанови у державному бюджеті на 2012 рік передбачено додаткові кошти. Отже, медичним і фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів (установ) охорони здоров’я у поточному році буде обов’язково надано матеріальну допомогу на оздоровлення, якщо вони подадуть заяву про надання щорічної відпустки за відпрацьований робочий рік, який відлічується з часу прийняття працівника на роботу.

У минулі роки керівники установ охорони здоров’я також мали право відповідно до пункту 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 5 жовтня 2005 року № 308/519, надавати працівникам матеріальну допомогу, у т. ч. на оздоровлення, у сумі не більше посадового окладу на рік, за винятком допомоги на поховання, розмір якої не обмежувався. Тобто у минулому році виплата матеріальної допомоги медичним працівникам не пов’язувалася з наданням відпустки. Здебільшого цю виплату приурочували до професійного свята — Дня медичного працівника і здійснювали, як правило, лише тоді, коли була економія бюджетних коштів на оплату праці.

Таким чином, виплата сестрі медичній у 2011 році матеріальної допомоги не позбавляє її права отримати таку виплату у 2012-му, адже при цьому нею дотримана вимога Постанови № 524 стосовно надання їй щорічної основної відпустки.