МНС визначило загальні вимоги до охорони праці


МНС затвердило Загальні вимоги щодо забезпечення роботодавцями охорони праці працівників. У цілому вимоги мають дуже загальний і відсильний характер. Однак бланкетність деяких норм може бути практично корисною. Так, Вимоги містять безліч відсилань до різних СНіПів* і ДБНів**.

 

Наприкдад, Вимогами встановлено, що в робочий час в робочих приміщеннях повинен забезпечуватися мікроклімат, відповідний фізіологічним потребам організму працюючих, з урахуванням енергетичних витрат на виконувану роботу згідно з ДБН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень"; освітлення робочих зон має відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення".

 

Крім того, робочі приміщення повинні мати достатню площу і висоту, а також достатньо вільний простір для того, щоб працівники мали свободу рухів під час роботи і могли виконувати її без шкоди для власної безпеки і здоров’я відповідно до СНіП 2.09.04-87 та СНіП 2.09.02-85.

Вимоги містять норми щодо облаштування робочих зон і невиробничих приміщень, вибору засобів праці, а також проведення окремих видів робіт (на висоті, з використанням вантажопідіймальних засобів тощо).

*СНіП — Санітарні норми і правила

**ДБН — Державні будівельні норми