2 повідомлення / 0 нових
Останнє повідомлення
redaktor
2 червня, 2011 - 12:14
Вопрос пользователя Я работаю в ботаническом саду. До пенсии мне осталось 2.5 года. Меня решили сократить. А на предприятии много свободних вакансий даже в нашем отделе. К тому же я единственный работающий в семье. Имеет ли руководство право меня сократить ?
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
16 червня, 2011 - 17:20
Так, на превеликий жаль, має право. Відповідно до частини 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємству надано право самостійно визначати організаційну структуру, установлювати чисельність працівників і штатний розпис, відповідно, в разі виробничої потреби, скорочувати штат або чисельність працівників. Тобто роботодавець на свій розсуд має право установлювати чисельність працівників певного фаху і кваліфікації, при цьому чисельність одних посад зменшувати, а інших – збільшувати. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці (ст. 42 КЗпП). При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: - сімейним - при наявності двох і більше утриманців; - особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; - працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації; - працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва; - учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; - авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; - працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання; - особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України; - працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби. Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України. Відповідно до вимог ст. 43 КЗпП, розірвання трудового при скороченні чисельності чи штату може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового органу, відмова профспілкового органу в наданні згоди на таке звільнення є підставою для поновлення працівника на роботі. Частиною другою статті 40 КЗпП встановлено, що звільнення, зокрема з підстав, зазначених у пункті 1 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу. Тому одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган має запропонувати працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, або на іншому підприємстві. Працівник, з яким розірвано трудовий договір у зв'язку зі скороченням чисельності чи штатуу протягом одного року має право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП ).