...
Реєструйся

НОМЕНКЛАТУРА ЛІКАРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
охорони здоров’я України
від 19 грудня 1997 р. N 359

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 січня 1998 р. N 15/2455

НОМЕНКЛАТУРА ЛІКАРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства охорони здоров’я України
 від 6 липня 2005 року N 333,
 від 21 лютого 2006 року N 76
(дію попередньої редакції Номенклатури відновлено у зв’язку з втратою чинності
 наказом Міністерства охорони здоров’я України від 6 липня 2005 року N 333)

1.  Авіаційна та космічна медицина
2.  Акушерство і гінекологія
3.  Алергологія
4.  Анестезіологія
5.  Бактеріологія
6.  Вірусологія
7.  Гастроентерологія
8.  Гематологія
9.  Генетика лабораторна
10.  Генетика медична
11.  Геріатрія
12.  Гігіена дітей та підлітків
13.  Гігієна праці
14.  Гігієна харчування
15.  Дезінфекційна справа
16.  Дерматовенерологія
17.  Дитяча алергологія
18.  Дитяча анестезіологія
19.  Дитяча гастоентерологія
20.  Дитяча гематологія
21.  Дитяча гінекологія
22.  Дитяча дерматовенерологія
23.  Дитяча ендокринологія
24.  Дитяча імунологія
25.  Дитяча кардіоревматологія
26.  Дитяча неврологія
27.  Дитяча нефрологія
28.  Дитяча онкологія
29.  Дитяча ортопедія і травматологія
30.  Дитяча отоларингологія
31.  Дитяча офтальмологія
32.  Дитяча патологічна анатомія
33.  Дитяча психіатрія
34.  Дитяча пульмонологія
35.  Дитяча стоматологія
36.  Дитяча урологія
37.  Дитяча фтизіатрія
38.  Дитяча хірургія
39.  Дитячі інфекційні хвороби
40.  Дієтологія
41.  Ендокринологія
42.  Ендоскопія
43.  Епідеміологія
44.  Загальна гігієна
45.  Загальна практика – сімейна медицина
46.  Імунологія
47.  Інфекційні хвороби
48.  Кардіологія
49.  Клінічна біохімія
50.  Клінічна імунологія
51.  Клінічна лабораторна діагностика
52.  Комбустіологія
53.  Комунальна гігієна
54.  Лабораторна імунологія
55.  Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища
56.  Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища
57.  Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища
58.  Лікувальна фізкультура
59.  Лікувальна фізкультура і спортивна медицина
60.  Медицина невідкладних станів
61.  Медична психологія
62.  Мікробіологія і вірусологія
63.  Наркологія
64.  Народна та нетрадиційна медицина
65.  Неврологія
66.  Нейрохірургія
67.  Неонатологія
68.  Нефрологія
69.  Онкогінекологія
70.  Онкологія
71.  Онкоотоларингологія
72.  Онкохірургія
73.  Організація і управління охороною здоров’я
74.  Ортодонтія
75.  Ортопедична стоматологія
76.  Ортопедія і травматологія
77.  Отоларингологія
78.  Офтальмологія
79.  Паразитологія
80.  Патологічна анатомія
81.  Педіатрія
82.  Підліткова терапія
83.  Проктологія
84.  Променева терапія
85.  Професійна патологія
86.  Психіатрія
87.  Психотерапія
88.  Психофізіологія
89.  Пульмонологія
90.  Радіаційна гігієна
91.  Радіологія
92.  Радіонуклідна діагностика
93.  Ревматологія
94.  Рентгенологія
95.  Рефлексотерапія
96.  Санологія
97.  Сексопатологія
98.  Спортивна медицина
99.  Стоматологія
100. Судинна хірургія
101. Суднова медицина
102. Судово-медична гістологія
103. Судово-медична експертиза
104. Судово-медична імунологія
105. Судово-медична криміналістика
106. Судово-медична токсикологія
107. Судово-медична цитологія
108. Судово-психіатрична експертиза
109. Сурдологія
110. Терапевтична стоматологія
111. Терапія
112. Токсикологія
113. Торакальна хірургія
114. Трансплантологія
115. Трансфузіологія
116. Ультразвукова діагностика
117. Урологія
118. Фізіотерапія
119. Фтизіатрія
120. Функціональна діагностика
121. Хірургічна стоматологія
122. Хірургія
123. Хірургія серця і магістральних судин.  

(Номенклатура в редакції наказу Міністерства
 охорони здоров’я України від 06.07.2005 р. N 333)

(дію попередньої редакції Номенклатури відновлено у зв’язку з втратою чинності наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06.07.2005 р. N 333 згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.02.2006 р. N 76)

____________ 
 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010