Реєструйся

НОВЕ У СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ з тимчасової втрати працездатності. Заповнення і оплата листка непрацездатності при різних ситуаціях


З урахуванням положень законодавчих та підзаконних актів, ситуацій з практики та значного досвіду роботи в системі соціального страхування, розкриватимуться, зокрема, такі питання:

  • вимоги до оформлення та видачі листка непрацездатності, порядок його опрацювання та вирішення спірних питань;
  • правові засади діяльності комісії (уповноваженого) з соціального страхування, її повноваження та функції;
  • порядок визначення розміру страхового стажу, з урахуванням якого визначається розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності;
  • визначення розміру допомоги з тимчасової втрати працездатності та допомоги по вагітності та пологах тощо.