...
Реєструйся

Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків


Про
затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України

Постанова
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України

від 12 липня 2007 року N 36

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

1 серпня 2007 р. за N 867/14134

Керуючись нормами
абзацу тринадцятого пункту 7 частини сьомої, частин восьмої – тринадцятої
статті 17, частини десятої статті 47 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності”, правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити
Інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, що додається.

2. Визнати такими, що
втратили чинність, постанови правління Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України згідно з
додатком.

3. Виконавчій дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України довести цю постанову до управлінь виконавчої
дирекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

 

Голова
правління
 

Г.
Галиць
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший
заступник Голови

Головного контрольно-ревізійного
управління України 

 
 
Н. І. Рубан 

Заступник
Міністра фінансів

України 

 
С. О. Рибак 

Заступник
Голови

Національного банку України 

 
П. М. Сенищ 

Заступник
Міністра праці та

соціальної політики України 

 
Г. К. Галиць 

Т. в.
о. Голови Державного комітету

України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
С. М. Іголкін 

Перший
заступник Голови

Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду 

 
 
 
Г. М. Суслов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
від 12 липня 2007 р. N 36

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2007 р. за N 867/14134 


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України

1.
Загальні положення

Ця Інструкція визначає
порядок узяття на облік та набуття роботодавцями статусу страхувальників,
обчислення і сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі –
Фонд) підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і
господарювання, виду діяльності, галузевої належності, фізичними особами –
підприємцями, фізичними особами, які використовують працю найманих працівників,
а також добровільно застрахованими особами, порядок обліку та витрачання
страхових коштів, здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і
звітності.

2.
Платники страхових внесків

Платниками страхових
внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України є:

2.1. Юридичні особи
незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності та галузевої
належності, а також їх відокремлені підрозділи (філії, інші підрозділи
юридичної особи, що перебувають поза її місцезнаходженням та виробляють
продукцію, виконують роботи або операції, надають послуги від імені юридичної
особи, або представництва, що здійснюють представництво і захист інтересів
юридичної особи) за умови, що розрахунки з оплати праці цих відокремлених
підрозділів проводяться нецентралізовано.

2.2. Юридичні особи –
об’єднання громадян, релігійні, профспілкові, благодійні організації, які
використовують найману працю.

2.3. Розташовані в
Україні іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні),
філії або представництва, які використовують найману працю, якщо інше не
передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України.

2.4. Фізичні особи –
підприємці і фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують
найману працю.

2.5. Священнослужителі,
церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних
посадах, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, – займаються
адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з
отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського
господарства, громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності і сплачують
внески до Фонду на добровільних засадах.

3. Порядок
узяття на облік юридичних та фізичних осіб і набуття ними статусу платників
страхових внесків

3.1. Узяття на облік
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців здійснюється робочими органами
виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єктів
господарювання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним
реєстратором відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, не пізніше наступного
робочого дня з дня фактичного отримання зазначених відомостей робочими органами
виконавчої дирекції Фонду.

При цьому вносяться
відповідні записи до журналу взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців, який ведеться в електронному вигляді за формою згідно з додатком
1.

3.2. Роботодавці –
юридичні особи набувають статусу страхувальників у день узяття їх на облік
робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

При цьому вносяться
відповідні записи до журналу обліку страхувальників (юридичних осіб) у Фонді
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України за формою згідно з додатком 2. Уведення інформації в
автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків)
здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

3.3. Роботодавці –
фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, набувають статусу
страхувальників у день одержання робочим органом виконавчої дирекції Фонду в
установленому порядку від органу державної служби зайнятості повідомлення про
реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою – підприємцем і
найманим працівником.

При цьому вносяться
відповідні записи до журналу обліку страхувальників (фізичних осіб, які
використовують найману працю) у Фонді соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою згідно з
додатком 3. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників
(реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних
записів у цьому журналі.

3.4. Фізична особа, яка
не має статусу підприємця та використовує найману працю, у десятиденний строк
після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників
повинна подати заяву про взяття на облік у Фонді.

Узяття на облік
роботодавців – фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують
працю найманих працівників, здійснюється у робочих органах виконавчої дирекції
Фонду в день отримання від них відповідної заяви. Статусу страхувальників такі
фізичні особи набувають у день узяття їх на облік.

При цьому вносяться
відповідні записи до журналу, зазначеного у пункті 3.3 цієї Інструкції.
Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру
платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у
цьому журналі.

Фізичні особи, які не
мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, подають
до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання заяву про
взяття на облік як платника страхових внесків (або основний вид економічної
діяльності) за формою згідно з додатком 4 та завірені в установленому
законодавством порядку або відповідальною особою робочого органу виконавчої
дирекції Фонду копії таких документів:

– довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків та інших обов’язкових платежів або паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи
державної влади та мають відмітку в паспорті);

– трудового договору
(контракту) з першим найманим працівником.

Крім того, подаються
документи, необхідні для підтвердження страхового тарифу (довідка про
чисельність найманих працівників та їх фонд оплати праці, якщо використовується
праця інвалідів).

3.5. Суб’єкти
господарювання, перелічені в пункті 2.3 Інструкції, зобов’язані стати на облік
як платники страхових внесків у робочих органах виконавчої дирекції Фонду за
місцезнаходженням у десятиденний термін з дня їх реєстрації відповідно до
Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Узяття на облік
роботодавців, які перелічені в пункті 2.3 Інструкції, здійснюється у робочих
органах виконавчої дирекції Фонду в день отримання від них відповідної заяви.
Статусу страхувальників такі суб’єкти господарювання набувають у день узяття їх
на облік.

При цьому проводяться
відповідні записи в журналі, зазначеному у пункті 3.2 цієї Інструкції. Уведення
інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників
страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому
журналі.

Суб’єкти
господарювання, перелічені в пункті 2.3 Інструкції, подають до робочих органів
виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням заяву, зазначену у пункті 3.4
цієї Інструкції, та завірені в установленому законодавством порядку або
відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких
документів:

– свідоцтва про
реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, виданого
центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, або
свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку, виданого
Національним банком України, – для представництв іноземних банків;

– свідоцтва про
реєстрацію постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку
на прибуток в органах Державної податкової адміністрації України.

3.6. Особи, перелічені
в пункті 2.5 цієї Інструкції, для набуття ними статусу добровільно
застрахованої особи укладають з робочими органами виконавчої дирекції Фонду за
місцем проживання типовий договір про добровільну участь у
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності
(далі – Договір) за формою типового договору згідно з додатком 5 та подають
завірені в установленому законодавством порядку або відповідальною особою
робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів:

– свідоцтва про
державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або іншого документа, що
підтверджує право на здійснення відповідної діяльності;

– довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків та інших обов’язкових платежів або паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи
державної влади та мають відмітку у паспорті);

– пенсійного
посвідчення (для інвалідів);

– паспорта;

– платіжного документа
про сплату першого страхового внеску.

Зазначені особи
вважаються застрахованими з дня, який настає за днем укладення Договору.

При цьому проводяться
відповідні записи в журналі обліку фізичних осіб, які застраховані на
добровільних засадах, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України за формою згідно з додатком 6.
Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру
платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у
цьому журналі.

3.7. Узяття на облік
відокремлених підрозділів (філій) юридичних осіб здійснюється робочими органами
виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням цього підрозділу на підставі
відомостей з Єдиного державного реєстру про відокремлені підрозділи (філії).
Відокремлені підрозділи (філії) набувають статусу платників страхових внесків у
разі наявності в них окремого балансу і самостійного ведення розрахунків із
застрахованими особами.

Наявність у
відокремлених підрозділів (філій) окремого балансу та самостійного ведення
розрахунків із застрахованими особами встановлюється посадовою особою робочого
органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням такого підрозділу шляхом
уточнення цих даних безпосередньо з відокремленим підрозділом.

Підтвердженням того, що
відокремлений підрозділ (філія) проводить (чи не проводить) самостійно
розрахунки із застрахованими особами, є відповідний документ юридичної особи –
головної організації (наказ, розпорядження тощо).

При цьому проводяться
відповідні записи в журналі, зазначеному у пункті 3.2 цієї Інструкції. Уведення
інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників
страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому
журналі.

3.8. Після набуття
суб’єктом господарювання статусу страхувальника робочі органи виконавчої
дирекції Фонду надсилають йому листом з повідомленням про вручення адресату
страхове свідоцтво за формою згідно з додатком 7 та повідомлення про взяття на
облік за формою згідно з додатками 8 (для суб’єктів господарювання, перелічених
в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Інструкції) або 9 (для осіб, перелічених в
пункті 2.5 цієї Інструкції). Повідомлення про взяття на облік реєструється в
журналі обліку видачі повідомлень про взяття на облік за формою згідно з
додатком 10.

При цьому документи про
набуття статусу страхувальника, зазначені в абзаці першому цього пункту,
надсилаються робочим органом виконавчої дирекції Фонду:

– юридичним особам та
їх відокремленим підрозділам (філіям) – наступного робочого дня після взяття їх
на облік у робочому органі виконавчої дирекції Фонду;

– суб’єктам
господарювання, переліченим у пункті 2.3 цієї Інструкції, – наступного робочого
дня після взяття їх на облік в робочому органі виконавчої дирекції Фонду;

– фізичним особам –
підприємцям – наступного робочого дня з дня отримання в установленому порядку
від органу державної служби зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового
договору (договорів) між фізичною особою – підприємцем та найманим працівником;

– фізичним особам, які
не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, –
наступного робочого дня після взяття їх на облік в робочому органі виконавчої
дирекції Фонду;

– добровільно
застрахованим особам – наступного робочого дня з дня укладення Договору.

Повідомлення про
вручення листа адресату підшивається в особову справу страхувальника. На
особовій справі проставляються номер страхового свідоцтва та розмір страхового
тарифу. Журнали обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані, підписані
відповідальною особою та скріплені печаткою.

3.9. У разі втрати чи
пошкодження страхового свідоцтва або повідомлення про взяття на облік робочий
орган виконавчої дирекції Фонду на підставі поданої страхувальником заяви видає
нове страхове свідоцтво чи повідомлення з позначкою “Дублікат”.

3.10. Платник страхових
внесків у разі незгоди з установленим розміром страхового тарифу протягом
десяти робочих днів після отримання від робочого органу виконавчої дирекції
Фонду страхового свідоцтва та повідомлення про взяття на облік звертається до
робочого органу виконавчої дирекції Фонду з проханням про перегляд розміру
страхового тарифу. При цьому платник страхових внесків подає робочому органу
виконавчої дирекції Фонду заяву, зазначену у пункті 3.4 цієї Інструкції, у якій
вказує основний вид економічної діяльності, та необхідні документи для
підтвердження розміру страхового тарифу.

Робочий орган
виконавчої дирекції Фонду після отримання заяви страхувальника приймає рішення
про віднесення його до відповідного класу професійного ризику виробництва
згідно із заявленим основним видом економічної діяльності. Якщо за результатами
розгляду заяви змінюється розмір страхового тарифу, то робочий орган виконавчої
дирекції Фонду проводить перерахунок нарахованих страхових внесків з дня
набуття суб’єктом господарювання статусу страхувальника.

Право на встановлення
розміру страхового тарифу відповідно до статті 5 Закону України “Про
страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності” щодо зменшення страхового тарифу страхувальникам,
які використовують найману працю інвалідів, страхувальники підтверджують
щокварталу. Одночасно з поданням розрахункової відомості про нарахування і
перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України за формою згідно з додатком 11 (далі – Розрахункова відомість) страхувальником
надається довідка про чисельність працівників і фонд оплати праці, у тому числі
про чисельність інвалідів та їх фонд оплати праці.

3.11. Фізична особа
може двічі обліковуватись у робочому органі виконавчої дирекції Фонду за умови,
що вона:

– стає на облік як
страхувальник, який використовує працю найманих працівників;

– здійснює
підприємницьку діяльність і вирішила застрахуватися добровільно.

Така особа отримує два
страхових свідоцтва та повідомлення про взяття на облік: в одному випадку – як страхувальник,
в іншому – як застрахована особа, яка страхується на добровільних засадах.

3.12. Зміни до
облікових та особових справ страхувальників уносяться на підставі відповідних
повідомлень державних реєстраторів і заяв роботодавців не пізніше наступного
робочого дня з дня фактичного отримання зазначених відомостей або заяв. При
цьому, якщо змінилося найменування або місцезнаходження (місце проживання)
страхувальника, робочі органи виконавчої дирекції Фонду наступного робочого дня
надсилають платнику страхових внесків лист з повідомленням про вручення
адресату нового страхового свідоцтва з врахуванням унесених змін.

У разі, якщо сталися
зміни в межах територіального обслуговування, номер страхового свідоцтва
страхувальника не змінюється.

Повідомлення про
вручення поштового відправлення підшивається до особової справи страхувальника.

3.13. Після одержання
від державного реєстратора повідомлення про рішення щодо припинення юридичної
особи чи рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької
діяльності або заяви про зняття з обліку від фізичної особи, яка не має статусу
підприємця і використовує працю найманих працівників, та від суб’єктів
господарювання, перелічених у пункті 2.3 цієї Інструкції, робочий орган
виконавчої дирекції Фонду проводить документальну перевірку повноти нарахування
та сплати страхових внесків. На підставі акта перевірки платник розраховується
з робочим органом виконавчої дирекції Фонду.

У разі встановлення
заборгованості платника, державна реєстрація якого скасовується, робочий орган
виконавчої дирекції Фонду складає у трьох примірниках довідку про борг за
платежами до Фонду, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий –
правонаступнику, якщо такий є.

Робочий орган
виконавчої дирекції Фонду після остаточного погашення страхувальником суми
заборгованості зі сплати страхових внесків, пені та штрафів до Фонду і
виконання ним вимог, передбачених у пункті 5.9 цієї Інструкції, наступного
робочого дня видає (надсилає листом з повідомленням про вручення адресату)
страхувальнику довідку про відсутність заборгованості за формою згідно з
додатком 12. Копія довідки, завірена відповідальною особою робочого органу
виконавчої дирекції Фонду, та повідомлення про вручення поштового відправлення
підшиваються в особову справу страхувальника.

Робочий орган
виконавчої дирекції Фонду знімає з обліку страхувальника і закриває його справу
тільки після отримання від державного реєстратора повідомлення про державну
реєстрацію припинення юридичної особи або про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. Номер страхового
свідоцтва цього страхувальника надалі не використовується, його платежі
враховуються в базі даних до кінця поточного року, відомості щодо його платежів
зберігаються робочим органом виконавчої дирекції Фонду не менше 3 років.

3.14. У разі розірвання
Договору добровільно застрахованою особою робочі органи виконавчої дирекції
Фонду знімають її з обліку.

У разі, якщо
добровільно застрахована особа порушила умови Договору (у тому числі щодо
термінів та обсягів сплати страхового внеску) або змінився її статус
застрахованої особи (тобто вона підлягає загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань), робочий орган виконавчої дирекції Фонду достроково розриває
Договір. Страхування припиняється з моменту несплати страхового внеску в
терміни та обсяги, зазначені в Договорі. Про розірвання Договору Сторони
повідомляють одна одну не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття
рішення щодо його розірвання.

Після розірвання
Договору робочий орган виконавчої дирекції Фонду знімає добровільно
застраховану особу з обліку і закриває особову справу. При цьому раніше
сплачені нею страхові внески поверненню не підлягають. Номер страхового
свідоцтва цього страхувальника надалі не використовується, його платежі
враховуються в базі даних до кінця поточного року, відомості щодо його платежів
зберігаються робочим органом виконавчої дирекції Фонду не менше 3 років.

3.15. Установи банків
відкривають поточні рахунки платникам страхових внесків за умови пред’явлення
страхового свідоцтва, зазначеного у пункті 3.8 цієї Інструкції, яке видається
робочим органом виконавчої дирекції Фонду, а вкладні (депозитні) рахунки – при
пред’явленні копії листа про повідомлення ними робочого органу Фонду щодо
наміру відкрити відповідні рахунки із зазначенням найменування банку та його
місцезнаходження.

4. Порядок
обчислення та строки сплати страхових внесків до Фонду

4.1. Сума страхового
внеску розраховується відповідно до страхового тарифу, установленого законом,
залежно від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено
страхувальника.

При встановленні
страхувальнику знижки або надбавки до страхового тарифу сума страхового внеску,
яка підлягає сплаті, визначається з урахуванням указаної знижки (надбавки).

4.2. Робочі органи
виконавчої дирекції Фонду повинні в місячний термін після встановлення
Верховною Радою України нових розмірів страхових тарифів повідомити
страхувальнику про віднесення його до класу професійного ризику виробництва,
якому відповідає його основний вид економічної діяльності, та розмір страхового
тарифу, шляхом надсилання йому нового повідомлення установленої форми.

4.3. Якщо страхувальник
здійснює декілька видів економічної діяльності, він підлягає віднесенню до того
з них, який має найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції.

Структурні підрозділи
підприємства, які не перебувають на самостійному балансі і не є самостійними
обліковими одиницями, підлягають обліку за основним видом економічної
діяльності цього підприємства.

Підсобно-допоміжні
виробництва (підрозділи) підприємств, які незалежно від спеціалізації
підприємства займаються іншими видами виробничої діяльності та перебувають на
самостійному балансі і є у зв’язку з цим самостійними обліковими одиницями, при
визначенні розмірів страхових внесків відносяться до видів економічної
діяльності, яким відповідає їх діяльність.

4.4.
Аварійно-рятувальні служби, відомча воєнізована або професійна сторожова
охорона належать до тих видів економічної діяльності, до яких належать
підприємства, що ними обслуговуються.

4.5. У разі зміни виду
економічної діяльності підприємства робочий орган виконавчої дирекції Фонду на
підставі заяви страхувальника та після проведення перевірки
фінансово-господарської діяльності страхувальника щодо нарахування,
своєчасності і повноти сплати та цільового використання коштів на страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання змінює
належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва.

Зміна класу
професійного ризику здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду один
раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік.
Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.

У разі необхідності
підтвердженням даних про зміну основного виду економічної діяльності є
відомості, отримані в порядку взаємообміну інформацією з реєстру державного реєстратора,
відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного
фонду, фондів соціального страхування відповідно до чинного законодавства.

У разі, коли суб’єктом
господарювання, який перебуває на обліку в робочому органі виконавчої дирекції
Фонду, не проводилась господарська діяльність і за результатами попереднього
року неможливо встановити основний вид економічної діяльності, йому необхідно
звернутися до робочого органу виконавчої дирекції Фонду із заявою, зазначеною у
пункті 3.4 цієї Інструкції, у якій вказується основний вид економічної
діяльності. У разі, якщо в реєстраційній картці цього суб’єкта господарювання
вказаний інший основний вид економічної діяльності, йому необхідно звернутись
до державного реєстратора для внесення відповідних змін до реєстраційної
картки.

На підставі заяви
страхувальника та отриманих від державного реєстратора даних щодо виду
економічної діяльності робочий орган виконавчої дирекції Фонду вносить
відповідні зміни до облікової та особової справ страхувальника згідно з пунктом
3.12 цієї Інструкції.

4.6. Застосування
знижки чи надбавки до страхового внеску здійснюється Фондом за результатами
роботи страхувальника за минулий календарний рік.

4.7. У разі
систематичних порушень нормативних актів про охорону праці, внаслідок чого
зростає ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань,
підприємство у будь-який час за рішенням відповідного робочого органу
виконавчої дирекції Фонду на основі відповідного подання страхового експерта,
який обслуговує це підприємство, може бути віднесено до іншого, більш високого
класу професійного ризику виробництва. Цей захід може мати і зворотну дію, але
з початку фінансового року.

4.8. У разі, коли за
специфікою виробництва страхувальник не підпадає під класифікацію видів
економічної діяльності за професійним ризиком виробництва, рішення щодо
віднесення його до відповідного класу професійного ризику виробництва
приймається робочим органом виконавчої дирекції Фонду.

4.9. У разі, коли
робочий орган виконавчої дирекції Фонду не отримує відомостей, необхідних для
віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва, або отримує
їх несвоєчасно і не в повному обсязі, робочий орган виконавчої дирекції Фонду
відносить страхувальника до класу професійного ризику виробництва за власною
оцінкою.

4.10. Розміри страхових
внесків страхувальників обчислюються:

– для роботодавців – у
відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що
включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших
заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, які
підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб;

– для добровільно
застрахованих осіб – у відсотках від мінімальної заробітної плати з розрахунку
на календарний рік.

Обчислення страхових
внесків здійснюється на вищезазначені суми без урахування їх зменшення на суму
податків, інших обов’язкових платежів і внесків, що відповідно до законодавства
сплачуються із зазначених сум, а також суми утримань, що здійснюються
відповідно до законодавства або за договорами позики, придбання товарів та
виплат тощо або на інші цілі за дорученням одержувача.

Страхові внески
нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що
встановлюється чинним законодавством та є розрахунковою величиною при
обчисленні страхових виплат.

4.11. Страхувальники,
які відповідно до пункту 6.4 цієї Інструкції сплачують застрахованим
працівникам допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення
працездатності або встановлення інвалідності та здійснюють витрати на поховання
у разі смерті потерпілого, перераховують до Фонду суму, що дорівнює різниці між
нарахованими страховими внесками (з урахуванням пені) і видатками
страхувальників.

4.12. Страхові внески
сплачуються:


страхувальниками-роботодавцями – у день одержання коштів на оплату праці в
установах банків. Підприємства, які здійснюють виплату заробітної плати на
поточні рахунки фізичних осіб в установах банків, сплачують страхові внески до
Фонду в день перерахування коштів на особові рахунки.

У разі виплати
заробітної плати за першу половину місяця страхувальник одночасно з одержанням
зазначених сум сплачує страхові внески, нараховані на суму цих виплат.

При проведенні оплати
праці з готівкової виручки чи в натуральній формі платники страхових внесків не
пізніше наступного дня після здійснення виплат подають до установи банку
платіжне доручення на перерахування страхових внесків до Фонду;

– добровільно
застрахована особа сплачує внесок до Фонду соціального страхування у такому
порядку:

а) перший внесок у
розмірі однієї четвертої частини мінімальної заробітної плати, установленої на
день сплати страхового внеску, одночасно з укладенням з робочими органами
виконавчої дирекції Фонду Договору. При цьому до Договору додається платіжний
документ, що підтверджує сплату страхового внеску до Фонду;

б) наступний внесок –
сплачується кожних три місяці в розмірі однієї четвертої частини мінімальної
заробітної плати, установленої на день сплати страхового внеску, у термін,
установлений Договором та в повідомленні про взяття на облік, але не пізніше
трьох місяців з дня сплати попереднього страхового внеску. Якщо день сплати
страхового внеску припадає на вихідний і неробочий день, то днем сплати
вважається наступний за вихідним і неробочим день;

в) якщо добровільно
застрахована особа одночасно з укладенням з робочими органами виконавчої
дирекції Фонду Договору сплатила страховий внесок у розмірі мінімальної заробітної
плати, установленої на день сплати страхового внеску, то наступний внесок
уноситься не пізніше одного календарного року з дати укладення Договору. При
зміні розміру мінімальної заробітної плати проводиться перерахунок авансового
платежу. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду добровільно застрахованій
особі надсилається повідомлення про розмір доплати.

Приклад

Розмір мінімальної
заробітної плати з 01.01.2007 – 400 грн., з 01.04.2007 – 420 грн., з 01.07.2007
– 440 грн., з 01.10.2007 – 460 грн.

Фізична особа уклала
Договір з робочим органом виконавчої дирекції Фонду 15.01.2007 і сплатила
страховий внесок у розмірі 400 грн. (установлений розмір мінімальної заробітної
плати на день сплати).

У жовтні 2007 року
робочим органом виконавчої дирекції Фонду проводиться перерахунок страхового
внеску в такому порядку:

Перший внесок
(15.01.2007) – 400,00 : 4 = 100,00 грн.

Другий внесок
(15.04.2007) – 420,00 : 4 = 105,00 грн.

Третій внесок
(15.07.2007) – 440,00 : 4 = 110,00 грн.

Четвертий внесок
(15.10.2007) – 460,00 : 4 = 115,00 грн.

Сума річного
розрахункового внеску становить:

100,00 + 105,00 +
110,00 + 115,00 = 430,00 (грн.)

Різниця між
розрахунковою величиною страхового внеску та фактично сплаченого страхового
внеску становить:

430,0 – 400,00 = 30,00
(грн.)

Робочим органом
виконавчої дирекції Фонду надсилається добровільно застрахованій особі письмове
повідомлення про доплату страхового внеску в розмірі 30,0 грн. до 15.10.2007.

4.13. Нараховані
страхові внески, інші платежі сплачуються страхувальниками шляхом перерахування
відповідних сум на відповідний рахунок Фонду.

Фізичні особи, які
використовують найману працю і не мають розрахункових рахунків у банківських
установах, сплачують страхові внески поштовим переказом або через банківські
установи.

4.14. У разі нестачі
коштів на поточному рахунку платника на виплату заробітної плати та сплату
страхових внесків у повному обсязі, отримання платником коштів на оплату праці
і перерахування страхових внесків до Фонду здійснюється у пропорційних сумах.

4.15. Страхові внески
сплачуються у національній валюті України.

4.16. У разі зміни
місцезнаходження на міжрегіональному рівні страхувальник зобов’язаний у
15-денний строк провести остаточні розрахунки щодо сплати страхових внесків до
Фонду на день зняття з обліку.

У разі недотримання
страхувальником порядку нарахування та сплати страхових внесків, подання
недостовірної звітності, порушення строків її подання у 10-денний строк
проводиться документальна перевірка правильності розрахунків платника і складається
акт у двох примірниках, у якому зазначається його нове місцезнаходження (місце
проживання). Якщо страхувальник має недоїмку зі сплати страхових внесків, йому
нараховується пеня у встановленому порядку. У 15-денний строк проводяться
остаточні розрахунки на підставі акта.

У разі
неплатоспроможності страхувальника борг на підставі акта перевірки враховується
за новим місцем його обліку як платника страхових внесків. При цьому копія акта
перевірки, завірена робочим органом виконавчої дирекції Фонду, що здійснив
перевірку, надсилається за новим місцем обліку страхувальника.

4.17. При ліквідації
страхувальник зобов’язаний провести повний розрахунок з Фондом на день
закінчення процедури банкрутства (ліквідації) після затвердження ліквідаційного
балансу в порядку, передбаченому Законом України “Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Після фактичного
одержання від державного реєстратора повідомлення про рішення щодо припинення
юридичної особи чи рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності або заяви про зняття з обліку для фізичної особи,
яка не має статусу підприємця і використовує працю найманих працівників,
робочий орган виконавчої дирекції Фонду в 15-денний строк здійснює документальну
перевірку повноти сплати нею страхових внесків.

Якщо підприємство, що
ліквідовується, має заборгованість з виплати заробітної плати, у тому числі
нарахованої за останній звітний місяць, а строк сплати страхових внесків ще не
настав, то ліквідаційна комісія включає належну суму сплати коштів до
ліквідаційного балансу підприємства і оформляє це окремим актом. В акті
зазначаються правонаступник (якщо він визначений), сума належних платежів і
дата їх унесення, що не може бути пізнішою від дати, установленої підприємством
для виплати заробітної плати до ліквідації.

Копії акта, підписаного
ліквідаційною комісією і правонаступником (якщо він визначений), подаються до
робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку підприємства, що
підлягає ліквідації, та правонаступника.

Якщо належна сума
платежів, що має вноситися підприємством, яке ліквідовується, перевищує суму,
зазначену в акті, то правонаступник (якщо він визначений) зобов’язаний внести
належну суму повністю і одночасно внести відповідні зміни до балансу,
одержаного від ліквідаційної комісії.

Якщо страхувальник, що
підлягає ліквідації, є фінансово неспроможним, його борги щодо сплати страхових
внесків відображаються в акті перевірки, що складається в трьох примірниках, до
якого додається копія акта звірки заборгованості. Один з примірників
надсилається ліквідаційній комісії, другий – правонаступнику (якщо він
визначений).

Погашення боргів зі
сплати страхових внесків до Фонду проводиться у порядку черговості їх стягнення
відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом”.

5. Порядок
стягнення заборгованості за коштами Фонду та нарахування пені

5.1. Не внесені
страхувальниками у встановлений строк страхові внески до Фонду вважаються
недоїмкою і стягуються у порядку, передбаченому законодавством, з нарахуванням
пені. Пеня нараховується із сум недоїмки за кожний прострочений день і
обчислюється, виходячи із 120 відсотків річних облікової ставки Національного
банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки
(без урахування штрафів) за весь строк.

5.2. Пеня нараховується
з наступного дня після одержання заробітної плати до дня сплати недоїмки
включно. Пеня на пеню не нараховується.

У разі оскарження
страхувальником результатів перевірки його фінансово-господарської діяльності
щодо сплати та цільового використання ним коштів на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасних випадків нарахування пені
зупиняється з дня подання позову до суду або з дня подання звернення до
спеціальної комісії з питань вирішення спору при робочому органі виконавчої
дирекції Фонду або при виконавчій дирекції Фонду на термін до прийняття ними
відповідного рішення.

5.3. Днем сплати
страхових внесків уважається:

а) при перерахуванні
страхових внесків з рахунку страхувальника – день списання банком суми платежу
з рахунка страхувальника незалежно від часу її зарахування на рахунок Фонду;

б) при внесенні
готівкою – день унесення готівки до банку чи підприємства зв’язку.

У разі, якщо строк
сплати страхових внесків збігається з вихідним (святковим, неробочим) днем, то
пеня нараховується, починаючи з наступного робочого дня після вихідного
(святкового, неробочого) дня.

5.4. За несвоєчасне
зарахування або перерахування на рахунки Фонду з вини установ банків страхових
внесків, пені, штрафів ними сплачується пеня за кожний день прострочення їх
перерахування (зарахування) в розмірі, передбаченому законодавством. З платника
пеня за ці дні не стягується.

5.5. Якщо недоїмка
стягується в судовому порядку, то пеня не нараховується з дня винесення судом
рішення про вилучення майна страхувальника, а також з дня визнання його
банкрутом.

5.6. Недоїмка за
платежами, не сплачена в установлений строк фізичними особами – суб’єктами
підприємницької діяльності, фізичними особами, які використовують працю
найманих працівників, стягується за рішенням суду.

5.7. Стягнення недоїмки
за платежами до Фонду в разі відсутності коштів на поточному рахунку може бути
звернено на майно платника відповідно до законодавства.

5.8. При стягненні
недоїмки за платежами до Фонду строки давності не застосовуються.

Сплата (погашення) пені
здійснюється у такому самому порядку, як і недоїмки.

У разі, коли
страхувальник має несплачені суми недоїмки, пені і штрафних санкцій та здійснює
сплату поточних сум страхових внесків, ці суми зараховуються шляхом
перерозподілу такої сплаченої суми в рахунок сплати недоїмки, пені та штрафних
санкцій у порядку календарної черговості їх виникнення.

5.9. Для покриття
витрат Фонду потерпілим на виробництві, які працювали на підприємствах, що
ліквідовані (якщо вони не мають правонаступника), кошти до Фонду сплачуються
страхувальником згідно з Порядком капіталізації платежів для задоволення вимог,
що виникли із зобов’язань підприємства-банкрута перед громадянами внаслідок
заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 6 травня 2000 року N 765 (із змінами).

6. Поточні
рахунки і порядок витрачання коштів Фонду

6.1. Кошти Фонду
зберігаються на відповідних рахунках, відкритих на ім’я органів Державного
казначейства України за балансовим рахунком N 3560 “Державні позабюджетні
фонди”, на реєстраційних рахунках, відкритих Фонду та робочим органам
виконавчої дирекції Фонду в органах Держказначейства, і використовуються
виключно за цільовим призначенням.

Фінансування страхової
діяльності та інших видатків здійснюється через реєстраційні рахунки робочих
органів виконавчої дирекції Фонду, відкриті на їх ім’я в установах Держказначейства.

6.2. Виконавча дирекція
Фонду проводить фінансування витрат, передбачених бюджетом на:

1) виконання заходів
державних цільових та галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов праці та
виробничого середовища;

2) проведення згідно з
планами наукових досліджень з охорони та медицини праці;

3) створення свого
видавництва, лікувально-профілактичних, реабілітаційних, санаторних, навчальних
закладів, спеціалізованої медичної та патронажної служби соціального
страхування;

4) організацію розроблення
і виробництво засобів індивідуального захисту працівників;

5) розроблення,
видання, розповсюдження законодавчих та інших нормативних актів з питань
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання та охорони праці, журналів, спеціальної літератури, створення
тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач;

6) покриття витрат
виконавчої дирекції Фонду, пов’язаних зі здійсненням загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

6.3. Робочі органи
виконавчої дирекції Фонду здійснюють виплати, які передбачені бюджетом на:

1) відшкодування шкоди,
заподіяної здоров’ю працівника, та в разі його смерті, пов’язаної із нещасним
випадком на виробництві або професійним захворюванням:

а) одноразову допомогу
потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності;

б) щомісячну грошову
суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну
частину втраченого заробітку потерпілого;

в) пенсію по
інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання;

г) страхову виплату
потерпілому при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу нижчеоплачувану
роботу;

ґ) страхову виплату
потерпілому під час його професійної реабілітації;

д) витрати на медичну
та соціальну допомогу;

е) одноразову допомогу
у разі смерті потерпілого;

є) щомісячну страхову
виплату особам, які мають на неї право у разі смерті потерпілого;

ж) допомогу дитині, яка
народилася інвалідом унаслідок травмування на виробництві або професійного
захворювання жінки під час її вагітності;

з) пенсію у зв’язку з
утратою годувальника, який помер унаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання;

2) організацію
поховання померлого, відшкодування вартості пов’язаних з цим ритуальних послуг
відповідно до місцевих умов;

3) сприяння створенню
умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги
потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби
його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

4) організацію
цілеспрямованого та ефективного лікування потерпілого в спеціалізованих
лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров’я
застрахованого;

5) обслуговування
потерпілих вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної практики;

6) догляд медичних
сестер удома, у лікарні або в іншому лікувально-профілактичному закладі;

7) акушерський та інший
догляд удома або в лікарні під час вагітності та пологів;

8) утримання в лікарні,
реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікувально-профілактичному
закладі;

9) забезпечення
необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, коригувальними
виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування,
зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

10) забезпечення згідно
з медичним висновком домашнього догляду за потерпілим, допомоги у веденні
домашнього господарства (або компенсації йому відповідних витрат);

11) проведення навчання
та перекваліфікації потерпілого відповідно до висновку
лікарсько-консультаційної комісії або медико-соціальної експертної комісії у
навчальних закладах, перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров’я
потерпілий не може виконувати попередню роботу;

12) організацію робочих
місць для інвалідів, компенсацію при цьому витрат виробництва, які не
покриваються коштами від збуту виробленої продукції;

13) надання інвалідам
разової грошової допомоги, допомоги у вирішенні їх соціально-побутових питань;

14) сплату за
потерпілого внесків на медичне та пенсійне страхування;

15) надання
підприємствам на безповоротній основі фінансової допомоги для розв’язання
особливо гострих проблем з охорони праці;

16) вивчення та
поширення досвіду створення безпечних та нешкідливих умов праці;

17) реалізацію
регіональної програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого
середовища;

18) витрати робочих
органів виконавчої дирекції, пов’язані із здійсненням загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

6.4. Страхувальником
здійснюються витрати на виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, а
також витрати на поховання у разі смерті потерпілого.

При цьому перші п’ять
днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або вповноваженим ним
органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації.

Витрати за рахунок
страхового внеску до Фонду сплачуються страхувальником з його каси або
поточного рахунка відповідно до їхнього цільового призначення у встановленому
порядку.

6.5. Страхувальники не
мають права припиняти виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
у випадках, коли сума нарахованих страхових внесків до Фонду не покриває
фактичних витрат з виплати допомоги.

6.6. Якщо витрати,
оплачені страхувальником за звітний період, перевищують нараховану суму
страхових внесків, то різниця між сумою витрат і сумою страхових внесків
зараховується в рахунок сплати наступного періоду.

6.7. Відшкодування
страхувальнику суми перевищення витрат над сумою страхових внесків у випадках,
коли належна сума страхових виплат не покриває витрат, може проводитись і до
одержання Розрахункової відомості на підставі довідки-розрахунку, підписаної керівником
і головним бухгалтером страхувальника.

Відшкодування
проводиться за платіжним дорученням робочого органу виконавчої дирекції Фонду
шляхом перерахування зазначених сум на поточний рахунок страхувальника.

6.8. У разі відсутності
на поточних рахунках страхувальників коштів на виплату заробітної плати та
допомоги з тимчасової непрацездатності, пов’язаній з нещасним випадком на
виробництві або професійним захворюванням, виконавча дирекція Фонду за заявою
потерпілого перераховує зазначену допомогу на його поточний рахунок у банку або
поштовим переказом.

6.9. У разі зміни
банківських реквізитів страхувальник повинен в 10-денний термін повідомити про
це робочий орган виконавчої дирекції Фонду, у якому він перебуває на обліку як
платник страхових внесків.

7. Облік
та звітність платників страхових внесків до Фонду

7.1. Страхувальники
зобов’язані вести облік сплачених страхових внесків та інших надходжень до
Фонду.

7.2. Страхувальники
відносять страхові внески на валові витрати.

Нарахування страхових
внесків до Фонду страхувальниками відображаються за дебетом рахунку 82
“Відрахування на соціальні заходи”, субрахунок 825 “Відрахування
на страхування від нещасних випадків” (клас 8 “Витрати за
елементами”) та за кредитом рахунку 65 “Розрахунки за
страхуванням”, субрахунок 656 “За страхуванням від нещасних
випадків”.

Для страхувальників,
які використовують для обліку рахунки тільки класу 9 “Витрати
діяльності”, нарахування страхових внесків відображається за дебетом
рахунків 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні
витрати”, 93 “Витрати на збут” і за кредитом рахунку 65
“Розрахунки за страхуванням”, субрахунок 656 “За страхуванням
від нещасних випадків”.

7.3. Страхові внески до
Фонду в бюджетних установах сплачуються з реєстраційних рахунків у Держказначействі
за рахунок коштів, передбачених на ці цілі.

Нарахування страхових
внесків у бюджетних установах відображається за дебетом відповідного рахунку
класу 8 “Витрати” та за кредитом рахунку 65 “Розрахунки за
страхуванням”, субрахунок 656 “За страхуванням від нещасних
випадків”.

7.4. При перерахуванні
коштів до Фонду: для підприємств та організацій – суб’єктів підприємницької
діяльності дебетується рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”,
субрахунок 656 “За страхуванням від нещасних випадків”; для бюджетних
установ дебетується рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”,
субрахунок 656 “За страхуванням від нещасних випадків” та
кредитується відповідний рахунок класу 3 “Кошти, розрахунки та інші
активи” як для підприємств та організацій – суб’єктів підприємницької
діяльності, так і для бюджетних установ.

7.5. Юридичні особи –
платники страхових внесків щокварталу у двох примірниках складають Розрахункову
відомість, зазначену у пункті 3.10 цієї Інструкції, один примірник якої
подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку
страхувальника в такі строки: до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного
року, до 25 січня року, наступного за звітним.

Юридичні особи –
платники страхових внесків, що мають підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи),
які займаються незалежно від спеціалізації підприємства іншими видами
виробничої діяльності та перебувають на самостійному балансі, щокварталу
подають до робочого органу виконавчої дирекції Фонду Розрахункову відомість
окремо за кожним підсобно-допоміжним виробництвом.

Усі примірники
Розрахункової відомості підписуються керівником і головним бухгалтером
підприємства, виконавцем та завіряються печаткою. Другий примірник звіту
залишається в бухгалтерії платника.

7.6. Фізичні особи –
суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, які використовують працю
найманих працівників, подають Розрахункову відомість, зазначену у пункті 3.10
цієї Інструкції, до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку
щокварталу до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня
року, наступного за звітним.

7.7. Платники страхових
внесків мають право не пізніш як за десять днів до закінчення строку подання
Розрахункової відомості надіслати її робочому органу виконавчої дирекції Фонду
поштою з повідомленням про вручення згідно з Порядком оформлення поштових
відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і
декларацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.97 N
799 (із змінами).

7.8. Добровільно
застраховані особи зберігають не менше 3 років квитанції або платіжні доручення
про перерахування страхових внесків до Фонду.

7.9. Платники страхових
внесків (крім добровільно застрахованих осіб) один раз на рік до 25 січня року,
наступного за звітним, разом з Розрахунковою відомістю подають до робочих
органів виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку відомість розподілу
чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком
13.

7.10. Суми надміру
сплачених чи помилково сплачених страхових внесків, інших платежів повертаються
страхувальникам за їх заявою після отримання Розрахункової відомості та після
перевірки правильності нарахування і перерахування страхових внесків і
складання акта за результатами такої перевірки або за їх згодою зараховуються в
рахунок майбутніх платежів страхових внесків.

8.
Контроль за сплатою страхових внесків до Фонду і витрачанням його коштів

8.1. Робочі органи
виконавчої дирекції Фонду здійснюють контроль за правильністю нарахування,
своєчасністю і повнотою перерахування та надходження страхових внесків, інших
платежів до Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів.
Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік.

Позапланові перевірки
здійснюються у разі реорганізації, зміни місцезнаходження або ліквідації
підприємства, установи, організації, при знятті з обліку фізичної особи –
підприємця або фізичної особи, яка не має статусу підприємця, у разі наявності
в страхувальника недоїмки зі сплати страхових внесків та в інших випадках,
передбачених законодавством.

8.2. Контроль
проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований
заробіток та інші виплати, повноти нарахування страхових внесків, платіжних
доручень про перерахування сум внесків та інших платежів на рахунок Фонду,
розрахункових документів на проведені виплати, відповідності фінансових звітів
за коштами Фонду балансовим рахункам “Розрахунки за страхуванням”.

Перевірці підлягають
документи за весь період з моменту проведення попередньої перевірки.
Якщо перевірка не проводилась або в разі ліквідації, реорганізації
страхувальника, виявлення порушень або зловживань перевірці підлягають
документи як за поточний рік, так і за попередні періоди, починаючи з 1 квітня
2001 року.

За умови наявності акта
списання або знищення бухгалтерських документів попередніх років перевірці
підлягають документи за останні три роки.

8.3. Страхувальники
зобов’язані безперешкодно надавати тим посадовим особам чи вповноваженим особам
робочих органів виконавчої дирекції Фонду, які проводять перевірку, потрібні
для її проведення документи і виділяти для участі в перевірці свого
представника. Керівники і відповідні службові особи під час перевірки зобов’язані
давати письмові пояснення з питань, що перевіряються, виконувати вимоги осіб,
які перевіряють, щодо усунення виявлених порушень.

8.4. На виявлені під
час перевірки суми коштів, на які страхувальником не нараховано страхові
внески, за актом перевірки страхові внески донараховуються із сумою пені, а до
винних посадових осіб застосовуються санкції відповідно до законодавства.

8.5. За результатами
перевірки складається акт у двох примірниках і підписується особами, які
проводили перевірку, та керівником і головним бухгалтером страхувальника і
скріплюється печаткою страхувальника в разі її наявності. Один з примірників
акта передається під підпис керівникові або головному бухгалтеру
страхувальника, а в разі відмови керівника від підпису акта перевірки один
примірник акта надсилається страхувальнику рекомендованим листом з
повідомленням про вручення адресату.

В акті зазначаються: за
який період проведено перевірку, які виявлено порушення в нарахуванні і сплаті
страхових внесків та пені, обчисленні і виплаті допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю; відображаються суми додатково нарахованих страхових внесків і
пені та суми витрат, які приймаються до заліку за рахунок внесків чи підлягають
виплаті застрахованим особам додатково.

За наявності заперечень
чи зауважень щодо змісту акта перевірки з боку страхувальника його керівник або
головний бухгалтер підписує акт із зауваженнями в письмовій формі, що подається
для розгляду в установленому порядку органу, який проводив перевірку.

8.6. Суми донарахованих
страхових внесків, пені та штрафів сплачуються до Фонду страхувальниками в
десятиденний термін з дня складання акта перевірки окремим платіжним
дорученням, у рядку призначення платежу вказуються дата перевірки, номер акта і
період.

8.7. Сума додатково
нарахованих страхових внесків за матеріалами перевірки у разі їх несплати в
установлений строк стягується у судовому порядку, якщо інше не передбачено
законодавством.

8.8. Суми нецільового
використання страхувальником коштів загальнообов’язкового державного
соціального страхування не приймаються до заліку в рахунок страхових внесків і
відшкодовуються за рахунок страхувальника.

8.9. Від імені Фонду
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право директор виконавчої дирекції Фонду та
його заступники, начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники,
начальники районних і міських відділень виконавчої дирекції Фонду.

Для обліку
адміністративних штрафів застосовується касовий метод нарахування доходів.

8.10. Робочі органи
виконавчої дирекції Фонду мають право надсилати матеріали, що підтверджують
факти порушень, до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки,
податкової міліції та суду або іншого органу.

9.
Відповідальність платників страхових внесків і посадових осіб

За несвоєчасне та неповне
нарахування і сплату страхових внесків, приховування (заниження) суми
заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески, неподання,
несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових
внесків, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних
випадків про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої
продукції (робіт, послуг), суму заробітної плати на підприємстві, нещасні
випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві,
про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства, ухилення від
подання заяви про взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на
облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків, за вчинення дій, що
перешкоджають уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків у здійсненні перевірок, страхувальник притягується до
відповідальності згідно із законом.

10.
Вирішення спорів

Усі спірні питання, які
виникають між страхувальником та робочими органами виконавчої дирекції Фонду з
приводу нарахування страхових внесків і пені, стягнення недоїмки, неприйняття
до заліку витрат у рахунок страхових внесків, вирішуються в судовому порядку.

За бажанням
заінтересована особа може звернутися з питань розв’язання спору до спеціальної
комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду, рішення якої може бути
оскаржено в комісії, створеної при виконавчій дирекції Фонду, а рішення
останньої – в його правлінні.

Роз’яснення з питань
застосування цієї Інструкції надаються виконавчою дирекцією Фонду.

11.
Прикінцеві положення

У разі внесення змін і
доповнень до законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються
норм даної Інструкції, відповідні зміни і доповнення вносяться до неї в
установленому порядку.

 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 1
до пункту 3.1 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


Журнал
узяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Дата
взяття на облік 

Повне
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи 

Код за
ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи –
підприємця 

Місцезнаходження/
місце проживання 

Дата
набуття роботодавцем статусу страхувальника 

Номер
страхового свідоцтва 

  

  

  

  

  

  


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 2
до пункту 3.2 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


Журнал
обліку страхувальників (юридичних осіб) у Фонді соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

N
з/п 

Дата
набуття робото-
давцем статусу страху-
вальника 

Номер
страхового свідоцтва 

Повне
найме-
нування юридичної особи 

Місце-
знаходження, телефон, факс 

Код за
ЄДРПОУ 

Прізвище,
ім’я та по батькові керівника (власника) 

Особа, що
видала страхове свідоцтво, підпис 

Прізвище,
ім’я та по батькові, посада особи, що отримала страхове свідоцтво 

Підпис
про отримання страхового свідоцтва (дата та номер поштового відправлення,
дата та номер повідомлення про вручення листа адресату) 

Дата
видачі нового страхового свідоцтва 

Дата
видачі довідки про відсутність заборго-
ваності та її номер 

Дата
зняття з обліку 

Особа, що
зняла з обліку страху-
вальника, підпис 

10 

11 

12 

13 

14 


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 3
до пункту 3.3 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


Журнал
обліку страхувальників (фізичних осіб, які використовують найману працю) у
Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України

N
з/п 

Дата
набуття роботодавцем статусу страху-
вальника 

Номер
страхо-
вого свідоцтва 

Прізвище,
ім’я та по батькові фізичної особи 

Місце
прожи-
вання, телефон, факс 

Ідентифі-
каційний номер фізичної особи з Державного реєстру / номер паспорта 

Кількість
(наявність) найманих працівників 

Дата
видачі страхового свідоцтва 

Особа, що
видала страхове свідоцтво, підпис 

П. І. Б.,
підпис про отримання страхового свідоцтва (дата та номер поштового відправ-
лення, дата та номер повідомлення про вручення листа адресату) 

Дата
видачі нового страхового свідоцтва 

Дата
видачі довідки про відсутність заборгованості та її номер 

Дата
зняття з обліку 

Особа, що
зняла з обліку страху-
вальника, підпис 

10 

11 

12 

13 

14 


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 4
до пункту 3.4 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


  


ЗАЯВА
про взяття на облік як платника страхових внесків
(або основний вид економічної діяльності)

(потрібне
підкреслити)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
       
                     
          (повне найменування підприємства,
установи, організації – для юридичних осіб); 
           
                     
                     
               (прізвище, ім’я, по
батькові – для фізичних осіб) 


Дата “___” ____________ 200_ р. 

  

  

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________________
(прізвище, ім’я, по
батькові) 

М. П. 

  

  


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 5
до пункту 3.6 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


ТИПОВИЙ
ДОГОВІР
про добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
які спричинили втрату працездатності

від “___”
____________ 200_ р.                
                     
                       
            ______________________
       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
 (місце укладення) 

______________________________________________________________________________________
                     
                     
              Робочий орган виконавчої
дирекції 

Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі – робочий орган виконавчої дирекції Фонду) в особі начальника
управління (відділення)
___________________________________________________________________________,
       
                     
                     
                     
               (прізвище, ім’я, по
батькові)
що діє на підставі Положення про управління
(відділення), затвердженого виконавчою дирекцією Фонду
_______________________________________________________________________________,
та ____________________________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
          (прізвище, ім’я, по батькові особи)
(далі – Застрахована особа), далі – Сторони,
уклали цей договір про добровільну участь у загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, які спричинили втрату працездатності (далі – Договір), про
нижченаведене: 


1. Предмет
Договору

1.1. Цей Договір
відповідно до статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності” (далі – Закон про
страхування), статті 6 Закону України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (далі –
Закон про страхові тарифи) визначає умови добровільної участі Застрахованої
особи у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату
працездатності.

1.2. Строк страхування
розпочинається з дня, який настає за днем укладення Договору, за умови сплати в
день укладення Договору страхового внеску.

1.3. Строк страхування
припиняється з моменту несплати страхового внеску в терміни та обсяги,
зазначені в пункті 3 Договору.

2. Права
та обов’язки Сторін

2.1. Застрахована особа
має право:

• отримувати в установленому
законодавством порядку страхове свідоцтво і повідомлення про взяття на облік;

• отримувати від
робочого органу виконавчої дирекції Фонду підтвердження про сплату страхових
внесків, у тому числі в письмовій формі;

• отримувати безоплатно
в робочому органі виконавчої дирекції Фонду відомості, унесені до її особової
справи, у тому числі про призначення і здійснення виплат;

• звертатися із заявою
до робочого органу виконавчої дирекції Фонду про уточнення відомостей, унесених
до її особової справи;

• оскаржувати в
установленому законодавством порядку дії робочого органу виконавчої дирекції
Фонду, його посадових осіб;

• достроково розривати
договір про добровільну участь у порядку, установленому Договором;

• реалізовувати інші
свої права відповідно до статті 43 Закону про страхування.

2.2. Застрахована особа
зобов’язується:

• пред’являти страхове
свідоцтво та повідомлення про взяття на облік на вимогу посадових осіб робочого
органу виконавчої дирекції Фонду;

• надавати на вимогу
робочого органу виконавчої дирекції Фонду документи, що засвідчують відомості,
які мають бути занесені або містяться в її особовій справі, а також копії таких
документів:

свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи – підприємця (реєстраційного посвідчення про
реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю або іншого документа, що надає право на заняття творчою
або іншою діяльністю), довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного
реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів або
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про
це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті), пенсійного
посвідчення (для інвалідів), паспорта;

• повідомляти робочий
орган виконавчої дирекції Фонду про зміну даних, що вносяться до її особової
справи, у тому числі про обставини, що спричиняють зміну статусу добровільності
страхування Застрахованої особи (тобто вона підлягає загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню від нещасного випадку), протягом десяти днів
з моменту їх виникнення;

• сплачувати страхові
внески в порядку і строки, визначені цим Договором;

• виконувати інші
вимоги, передбачені Законом про страхування та Законом про страхові тарифи, а
також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері
загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату
працездатності, прийнятими відповідно до цих законів;

• дотримуватись вимог
статті 44 Закону про страхування.

2.3. Робочий орган
виконавчої дирекції Фонду має право:

• перевіряти
достовірність відомостей, наданих Застрахованою особою;

• безоплатно отримувати
від Застрахованої особи інформацію, необхідну для виконання обов’язків,
покладених на нього Законом про страхування та цим Договором;

• отримувати від
Застрахованої особи підтвердження про оплату нею страхових внесків;

• захищати свої права
та законні інтереси, у тому числі в суді.

2.4. Робочий орган
виконавчої дирекції Фонду зобов’язується:

• надавати безоплатно
Застрахованій особі та на вимогу – членам сім’ї померлої Застрахованої особи
відомості про суми сплачених страхових внесків та інші відомості, що стосуються
Застрахованої особи і подаються до робочого органу виконавчої дирекції Фонду;

• брати на облік у
робочому органі виконавчої дирекції Фонду Застраховану особу та видавати
Застрахованій особі страхове свідоцтво і повідомлення про взяття на облік;

• вести облік сплачених
страхових внесків Застрахованої особи;

• у разі настання
страхового випадку виконувати стосовно Застрахованої особи вимоги статті 21 Закону
про страхування.

3. Порядок
сплати страхових внесків

3.1. Застрахована особа
відповідно до статті 6 Закону про страхові тарифи сплачує внесок до Фонду у
розмірі однієї мінімальної заробітної плати, а якщо ця особа є інвалідом, – в
розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, установленої на день сплати
страхового внеску, у розрахунку на календарний рік.

На момент підписання
Договору розмір мінімальної заробітної плати становить
_____________________________________________________________________________________.
       
                     
                     
                     
                (сума цифрами та
словами) 

3.2. Застрахована
особа сплачує страховий внесок у такому порядку:

перший внесок – 1/4
розміру мінімальної заробітної плати, установленої на день сплати
____________________________________________________________________________
одночасно
       
                     
                     
                     
      (сума цифрами та словами)
з укладенням цього Договору. При цьому до
Договору додається платіжний документ, що підтверджує сплату страхового
внеску до Фонду;

наступний внесок –
сплачується кожних три місяці, у термін:

другий внесок – 1/4
розміру мінімальної заробітної плати, установленої на день сплати 

________________________________________________________________
       
                     
                     
            (сума цифрами та словами) 

до _________________;
       
         (дата сплати) 

третій внесок – 1/4
розміру мінімальної заробітної плати, установленої на день сплати 

________________________________________________________________
       
                     
                     
            (сума цифрами та словами) 

до _________________;
       
         (дата сплати) 

четвертий внесок – 1/4
розміру мінімальної заробітної плати, установленої на день сплати 

________________________________________________________________
       
                     
                     
            (сума цифрами та словами) 

до _________________,
       
         (дата сплати) 

але не пізніше трьох
місяців з дня сплати попереднього страхового внеску. Якщо день сплати
страхового внеску припадає на вихідний і неробочий день, то днем сплати
вважається наступний за вихідним і неробочим днем. 


3.3. Застрахована особа
має право сплачувати страховий внесок авансом. При зміні розміру мінімальної
заробітної плати робочий орган виконавчої дирекції Фонду проводить перерахунок
авансового платежу і Застрахованій особі надсилається повідомлення про розмір
доплати.

3.4. Про зміну
показників, зазначених у підпунктах 3.1 та 3.2 пункту 3 Договору, робочий орган
виконавчої дирекції Фонду повідомляє Застраховану особу в місячний термін з
моменту виникнення змін.

3.5. Застрахована особа
сплачує страховий внесок у новому розмірі на підставі повідомлення, отриманого
від робочого органу виконавчої дирекції Фонду. Новий Договір у даному випадку
не укладається. В інших випадках до цього Договору вносяться зміни шляхом
укладення додаткової угоди в письмовій формі, що є невід’ємною частиною цього
Договору.

4. Порядок
призначення, перерахування та проведення страхових виплат Застрахованій особі,
а в разі її смерті непрацездатним членам її сім’ї

4.1. Призначення,
перерахування та проведення страхових виплат Застрахованій особі, а в разі її
смерті непрацездатним членам її сім’ї проводяться відповідно до статей 21, 28,
29, 33, 34, 35 і 36 Закону про страхування та Порядку призначення, перерахування
та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від
27.04.2007 N 24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за
N 715/13982.

5.
Відповідальність Сторін

5.1. При невиконанні
або неналежному виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Усі спори,
пов’язані із цим Договором, його укладенням, або такі, що виникають в процесі
виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між
представниками Сторін. Спори та суперечності, що не можуть бути врегульовані
шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

6. Термін
дії Договору

6.1. Цей Договір
набуває чинності з моменту його підписання і діє протягом року.

6.2. Термін дії даного
Договору: від _____________ до ___________.

6.3. Договір уважається
щороку продовженим, якщо за 30 календарних днів до закінчення терміну дії
Договору не буде заявлено однією із Сторін про відмову від Договору або його
перегляд.

7. Порядок
розірвання Договору

Цей Договір може бути
достроково розірваний:

• застрахованою особою:

за умови дії Договору
не менше одного року;

у разі порушення
робочим органом виконавчої дирекції Фонду умов Договору;

за згодою Сторін, якщо
Договір діяв не менше одного року;

• робочим органом
виконавчої дирекції Фонду у разі:

зміни статусу
Застрахованої особи, якщо відповідно до Закону про страхування ця особа
підлягає обов’язковому страхуванню від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання;

порушення Застрахованою
особою умов Договору, у тому числі щодо термінів та обсягів сплати страхового
внеску, зазначених у пункті 3 Договору;

смерті Застрахованої
особи.

В інших випадках
дострокове розірвання Договору не допускається.

Про розірвання Договору
Сторони повідомляють одна одну не пізніше 30 календарних днів з моменту
прийняття рішення щодо його розірвання.

<?if !supportMisalignedColumns?>

<?endif?>

        Управління
(відділення) виконавчої

    дирекції Фонду соціального страхування
      від нещасних випадків на виробництві
      та професійних захворювань України в
_________________________________________
       
                     
    (район, місто, область)
_________________________________________
_________________________________________
       
                     
      (місцезнаходження)
_________________________________________
       
         (начальник: прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________ 

           
        Застрахована особа
_______________________________________
       
                 
 (ідентифікаційний номер)
_______________________________________
       
                 (прізвище,
ім’я, по батькові)
_______________________________________
_______________________________________
       
                     
 (місце проживання)
_______________________________________
_______________________________________
     
(паспорт, серія, номер, ким виданий, дата видачі)
_______________________________________
       
                     
            (телефон) 

М. П. 

__________________
       
        (підпис) 

  

__________________
       
        (підпис) 


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 6
до пункту 3.6 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


Журнал
обліку фізичних осіб, які застраховані на добровільних засадах, у Фонді
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України

N
з/п 

Дата
набуття фізичною особою статусу страху-
вальника 

Номер
страхового свідоцтва 

Прізвище,
ім’я та по батькові фізичної особи 

Ідентифі-
каційний номер фізичної особи з Державного реєстру / номер паспорта 

Місце
прожи-
вання, телефон, факс 

Дата
видачі страхо-
вого свідоцтва 

Особа, що
видала страхове свідоцтво, підпис 

Підпис
про отримання страхового свідоцтва (дата та номер поштового відправлення,
дата та номер повідомлення про вручення листа адресату) 

Дата
видачі нового страхового свідоцтва 

Дата
зняття з обліку 

Особа, що
зняла з обліку платника страхових внесків, підпис 

10 

11 

12 


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 7
до пункту 3.8 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Відділення виконавчої
дирекції Фонду в ___________________________________________________
       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    (район, місто)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
                     
          (область) 


СТРАХОВЕ
СВІДОЦТВО

N 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Відповідно до статті
10 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності” це свідоцтво
засвідчує факт набуття статусу страхувальника ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
       
                     
          (повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
           
                     
                     
                особи,
місцезнаходження / місце проживання) 

Дата взяття на облік
як платника страхових внесків “___” ____________ 200_ р. 


Дата видачі “___” ____________ 200_
р. 

______________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ініціали) 

Начальник відділення
виконавчої дирекції Фонду 

 
______________
(підпис) 

 
_________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 8
до пункту 3.8 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


 

Фонд
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України

Відділення виконавчої дирекції

 

______________________________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
                     
    (район, місто)
______________________________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
                     
         (область)
______________________________________________________________________________________
 (посада, прізвище,
ініціали керівника підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я та
по батькові фізичної особи)
______________________________________________________________________________________
       
                     
                     
      (повне найменування підприємства, установи, організації)
______________________________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
 (місцезнаходження / місце проживання)
______________________________________________________________________________________

       
          (основний вид економічної діяльності: код
і найменування за класифікацією видів економічної діяльності) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(номер страхового свідоцтва)


ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК N ______ 

<?if !supportMisalignedColumns?>

<?endif?>

1. Згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 року N 1423 “Про
затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та
організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання” ваше(а)
підприємство (установа, організація) віднесено(а) до ____ класу
професійного ризику виробництва
______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________,
КВЕД
       
                     
               (основний вид
економічної діяльності) 

  

  

. 

  

  

. 

  


2. Відповідно до Закону
України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності” для вашого(ї)
підприємства (установи, організації) розмір страхового тарифу на державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання з …...……... 200….. року становить: 

__________________________
       
                (цифрами) 

__________________________________________________________
       
                     
                     
               (словами) 

у відсотках до
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, які підлягають
обкладенню податком з доходів фізичних осіб. 

Розрахунок розміру
страхового внеску становить:

 

3. Одночасно із
запитом коштів на оплату праці ваше підприємство (установа, організація)
повинно(а) надати установі банку платіжне доручення на перерахування
страхових внесків до Фонду на рахунок:

Одержувач:
___________________________________________________________________________,

Код ЄДРПОУ
___________;

Банк одержувача:
______________________________________________________________________,

Код банку
______________,

поточний рахунок N
______________________________, без чого кошти на оплату праці вашому(ій)
підприємству (установі, організації) не будуть видані (стаття 49 Закону
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності”).

Дата видачі
____.____.20____

 

Начальник
відділення

виконавчої дирекції Фонду

М. П.

_________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 9
до пункту 3.8 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


 

Фонд
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України

Відділення виконавчої дирекції Фонду

 

______________________________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
                       
   (район, місто)
______________________________________________________________________________________ 
       
                     
                     
                     
                     
         (область) 
______________________________________________________________________________________

       
                     
                     
  (прізвище, ім’я та по батькові добровільно застрахованої особи) 
______________________________________________________________________________________

       
                     
                     
                     
                    (місце
проживання) 
______________________________________________________________________________________

       
                     
        (вид діяльності, код і найменування за
класифікацією видів економічної діяльності) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(номер страхового свідоцтва)


ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК N ______ 

<?if !supportMisalignedColumns?>

<?endif?>

1. Згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 року N 1423
“Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств,
установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання” Ваш
вид економічної діяльності віднесено до ____ класу професійного ризику
виробництва
______________________________________________________________________________________
 

_____________________________________________________,
КВЕД
       
                     
      (основний вид економічної діяльності) 

  

  

. 

  

  

. 

  


2. Відповідно до Закону
України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності” розмір страхового
внеску добровільно застрахованої особи на державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання становить:

Мінімальна
заробітна плата* з розрахунку на календарний рік, що сплачується в такому
порядку:

Перший внесок1/4 розміру мінімальної
заробітної плати, установленої на день сплати
_________________________________
       
         (Дата сплати: число, місяць) 

Другий внесок1/4 розміру мінімальної
заробітної плати, установленої на день сплати _________________________________
       
         (Дата сплати: число, місяць) 

Третій внесок1/4 розміру мінімальної
заробітної плати, установленої на день сплати
_________________________________
       
         (Дата сплати: число, місяць) 

Четвертий внесок1/4 розміру мінімальної
заробітної плати, установленої на день сплати
_________________________________
       
         (Дата сплати: число, місяць) 

____________
*
Якщо особа є
інвалідом – 0,5 розміру мінімальної заробітної плати з розрахунку на
календарний рік, установленої на день сплати страхового внеску.

Перерахування
страхових внесків до Фонду здійснюється на рахунок:

Одержувач:
___________________________________________________________________________,

Код ЄДРПОУ
__________________;

Банк одержувача:
______________________________________________________________________,

Код банку
_____________________,

поточний рахунок N
__________________________________

Дата видачі
____.____.20____

  

Начальник
відділення

виконавчої дирекції Фонду

М. П. 

_________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 10
до пункту 3.8 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


Журнал
обліку видачі повідомлень про взяття на облік

N
з/п 

Дата
оформ-
лення повідом-
лення 

Номер
страхового свідоцтва 

Найме-
нування платника страхових внесків (прізвище, ім’я та по батькові) 

Основний
вид економічної діяльності за КВЕД 

Клас
ризику 

Страховий
тариф 

Код
банку 

Найме-
нування банку 

Поточний
рахунок

Місце-
знаход-
ження (місце прожи-
вання), телефон, факс 

Дата
видачі повідомлення 

Посада,
П. І. Б., підпис працівника Фонду, що видав повідом-
лення 

Посада,
П. І. Б.,
підпис особи, що одержала повідомлення (дата та номер поштового відправлення,
дата та номер повідомлення про вручення листа адресату) 

10 

11 

12 

13 

14 


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 11
до пункту 3.10 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


Складається
наростаючим підсумком з початку року і подається робочим органам виконавчої
дирекції Фонду щоквартально до 20 квітня; 20 липня; 20 жовтня; 25 січня.

Код ЄДРПОУ
_____________ Код за КВЕД ______ Обрана система оподаткування ______________

N страхового
свідоцтва страхувальника _________________N п/рахунку
________________________

Назва банку
_________________________________________ Код банку ________________________

Страхувальник ________________________________________________________________________

Місцезнаходження
(місце проживання) ___________________________ Телефон ________________ 


Розрахункова
відомість
про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України

за
____________ 200_ року

Установлені строки
отримання заробітної плати _____ Страховий тариф _____ %

1. Загальна сума
виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)

1 квартал

(за місяцями) 

2 квартал

(за місяцями) 

3 квартал

(за місяцями) 

4 квартал

(за місяцями) 

Усього з
початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  


2. Розрахунок
страхових внесків до Фонду (грн.):

N
рядка 

Сума
всього 

Показники 

N
рядка 

Сума
всього 

  

Кошти на
початок року 

16 

  

сума несплачених платежів 

заборгованість за Фондом 

  

  

Нараховано 

Зараховано витрат із соціального страхування: 

  

  

  

На початок періоду 

На початок періоду 

17 

  

  

За звітній період (за місяцями) 

За звітній період (за місяцями) 

18 

  

  

  

1-й місяць 

1-й місяць 

  

  

  

  

2-й місяць 

2-й місяць 

  

  

  

  

3-й місяць 

3-й місяць 

  

  

  

Разом (2 + 3) 

Разом (17 + 18) 

19 

  

З них фактично виплачено: 

19а 

  

  

Донараховано при прийнятті звітності 

Перераховано: 

  

  

  

Нараховано за актами, усього 

На початок періоду 

20 

  

За звітний період (за місяцями) 

21 

  

1-й місяць 

  

  

у тому числі: 

2-й місяць 

  

  

3-й місяць 

  

  

Разом (20 + 21) 

22 

  

  

– не прийнято до заліку витрат 

Перераховано за актами 

23 

  

  

– донараховані суми страхових внесків 

у тому числі: 

  

  

  

– пені 

– не прийнято до заліку витрат 

24 

  

10 

  

– штрафу 

– донараховані суми страхових внесків 

25 

  

– пені 

26 

  

11 

  

Отримано від Фонду на поточний рахунок 

– штрафу 

27 

  

  

  

  

Усього зараховано і заплачено (16 + 19 + 22 +
23) 

28 

  

12 

  

Списано заборгованості 

Сума несплачених платежів (14 – 28) 

29 

  

13 

  

Списано пені, штрафів 

у тому числі: 

  

  

14 

  

Усього належить до сплати (1 + 4 + 5 + 6 + 11 –
12 – 13) 

недоїмка зі сплати страхових внесків 

30 

  

пеня, штрафи 

31 

  

15 

  

Залишок заборгованості на кінець звітного
періоду за Фондом 

сума страхових внесків, строк сплати яких не
настав (поточна заборгованість) 

32 

  

заборгованість зі сплати страхових внесків,
пов’язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати 

33 

  


3. Середньооблікова
кількість штатних працівників (осіб)

за 1
квартал 

за 1
півріччя 

за 9
місяців 

за
рік 

  

  

  

  


4. Фонд оплати праці
(грн.)

1
квартал 

2
квартал 

3
квартал 

4
квартал 

Всього з
початку року 

  

  

  

  

  


5. Сума
заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду (грн.)

за 1
квартал 

за 1
півріччя 

за 9
місяців 

за
рік 

  

  

  

  


6. Витрати з коштів
Фонду з початку року (грн.)*

Найменування
витрат 

Код
рядків 

Кількість
потерпілих 

Фактична
кількість днів виплат допомоги 

Сума
всього 

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
до відновлення працездатності або встановлення інвалідності 

34 

  

  

  

Витрати на поховання потерпілого 

35 

  

х 

  

Страхова виплата потерпілому в розмірі його
середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу
роботу 

36 

  

х 

  

Інші витрати 

37 

х 

х 

  

Разом (34 + 35 + 36 + 37): 

38 

х 

х 

  


____________
*
Суми витрат
зменшуються на суми витрат, які не прийняті до заліку в звітному році.

<?if !supportMisalignedColumns?>

<?endif?>

  

Керівник 

______________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та
ініціали) 

М.
П. 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та
ініціали) 

  

“___” ____________ 200_ р. 

  

Прийняв звіт 

_______________________________
(підпис)    
       (прізвище та ініціали) 

“___”
____________ 200_ р. 


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 12
до пункту 3.13 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України 

Відділення виконавчої
дирекції Фонду в
__________________________________
       
                     
  (район, місто)
__________________________________
       
                     
        (область) 

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості

Видана
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
       
           (повне та скорочене найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) 

 

Місцезнаходження
(місце проживання) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Згідно з актом
перевірки (звірки заборгованості) N _____________ від ___.___.200__
заборгованості перед Фондом немає.

На підставі
____________________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
                     
   (причина зняття з обліку)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
       
                   
(скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи) 

Дата видачі
довідки “___” ____________ 200_ р.

Начальник
відділення

виконавчої дирекції Фонду 

___________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

Спеціаліст
відділення

виконавчої дирекції Фонду 

___________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 13
до пункту 7.9 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 


N страхового
свідоцтва страхувальника ______________________

Код ЄДРПОУ
______________

Страхувальник
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


Відомість
розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

за 200_
рік
*

Подається до робочого
органу виконавчої дирекції Фонду раз на рік до 25 січня разом з Розрахунковою
відомістю про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання
коштів Фонду

Код виду
економічної діяльності за КВЕД 

Найменування
виду економічної діяльності 

Середньооблікова
кількість штатних працівників,
осіб 

Питома
вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом
економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних
працівників,

Обсяг реалізованої
продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу),
тис. грн. 

Питома
вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом
економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт,
послуг),

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

100 % 

  

100 % 


____________
*
За переліком видів
економічної діяльності, визначених у довідці органу статистики про внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Інформація
заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний
рік.

Керівник 

___________
(підпис) 

___________________________
(прізвище та
ініціали) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

___________________________
(прізвище та
ініціали) 

М. П.

“___” ____________ 200_ р. 

  

  

Прийняв звіт 

___________
(підпис) 

___________________________
(прізвище та
ініціали) 

“___” ____________ 200_ р. 

  

  


 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська 


 

Додаток 
до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 
від 12 липня 2007 р. N 36 


Перелік
постанов правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України, що втратили чинність

1. Постанова правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 20.04.2001 N 12 “Про затвердження
Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України”.

2. Постанова правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 15.08.2001 N 23 “Про внесення змін і
доповнень до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України”.

3. Постанова правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 28.05.2002 N 32 “Про внесення змін і
доповнень до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України”.

4. Постанова правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 06.07.2005 N 26 “Про внесення змін до
Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України від 20.04.2001 року N 12”.

5. Постанова правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 25.10.2005 N 41 “Про внесення змін до
Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України від 20.04.2001 року N 12”.

6. Постанова правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 10.07.2006 року N 28 “Про внесення
змін до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових
коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України від 20.04.2001 року N 12”.

 

Начальник
управління обліку

страхувальників та забезпечення
надходження доходів 

 
 
Н. Зеленська