...
Реєструйся

Під час лікарняного працівник може звільнитися за своєю ініціативою


Мінсоцполітики своїм листом від 27.04.2012 р. №70/06/186-12 нагадало, що згідно зі ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п.  5 цієї статті).

Але це обмеження стосується тільки звільнення з ініціативи власника. Тобто чинним законодавством не заборонено звільнення працівника за власним бажанням у період тимчасової непрацездатності (ст.  38 КЗпП).

Звільнення працівника (який захворів у період роботи) за власним бажанням не позбавляє його права на оплату листка непрацездатності. Право на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням непрацездатності в період роботи, включаючи і день звільнення.

Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності.