...
Реєструйся

ПФУ розглянув особливості погашення недоплати ЄСВ


ПФУ зазначив, що за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ накладається штраф у розмірі 10% від суми недоплати.

На суму недоплати нараховується пеня з розрахунку 0,1% від суми недоплати за кожний день прострочення починаючи з першого календарного дня, наступного за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати включно.

У разі перерахування сум внеску з рахунку платника на відповідні рахунки ПФУ днем сплати вважається день списання суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок ПФУ.

Помилково сплачені суми внеску та фінансових санкцій на неналежний рахунок органу ПФУ перераховуються шляхом оформлення органом Фонду розрахункового документа про перерахування коштів на належний рахунок за заявою платника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження такої заяви.

Отже, за період з першого календарного дня, наступного за днем настання строку сплати внеску, до дня, наступного за днем подання заяви платником, органи ПФУ застосовують штрафні санкції та нараховують пеню (лист від 26.03.2013 р. № 7639/03-10).