...
Реєструйся

Підтвердження стажу роботи для призначення пенсії


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі — Закон № 1058), який набув чинності з 1 січня 2004 року, пенсії за віком призначаються після досягнення чоловіками 60 років, жінками — 55 років та за наявності страхового стажу не менше п’яти років.

Статтею 24 цього Закону передбачено, що страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок — це сума коштів, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, встановлених законом на день отримання заробітної плати (доходу).

З 1 січня 2009 року мінімальна заробітна плата становить 605 грн., загальний розмір страхових внесків до Пенсійного фонду України — 35,2 %. Мінімальний страховий внесок становитиме 212,96 грн. (605 • 35,2 % = 212,96 грн.).

З 1 квітня 2009 року мінімальна заробітна плата — 625 грн. Мінімальний страховий внесок становитиме220 грн.

З 1 липня 2009 року мінімальна заробітна плата — 630 грн. Мінімальний страховий внесок становитиме 221,76 грн.

Таким чином, за період після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються періоди діяльності залежно від факту та суми сплачених внесків.

Щодо трудової та іншої діяльності до 1 січня 2004 року, то відповідно до частини 4 статті 24 Закону № 1058 ці періоди зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, визначених раніше діючим законодавством, крім випадків, передбачених цим Законом. За період до 1 січня 2004 року обчислення трудового стажу здійснювалося згідно зі статтями 56–63 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII (далі — Закон № 1788).

Тому як буде зараховано до стажу роботи при призначенні пенсії той чи інший період діяльності залежить від того, коли відбувалася така діяльність — до чи після 1 січня 2004 року.

РОБОТА НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В ОРГАНІЗАЦІЯХ, УСТАНОВАХ

За період до 1 січня 2004 року

Статтею 56 Закону № 1788 передбачено, що до трудового стажу зараховується робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство) і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв. До стажу роботи зараховувалась також будь-яка інша робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових внесків.

Незалежно від того, коли призначатиметься пенсія, робота до 1 січня 2004 року, як постійна, так і тимчасова, як з повним, так і з неповним робочим днем, незалежно від суми сплачених внесків буде зарахована до страхового стажу в повному обсязі . Якщо, наприклад, працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, навіть у тривалій, цей період також зараховується до стажу роботи для призначення пенсії.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка . За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу роботи приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

За відсутності зазначених вище документів для підтвердження стажу роботи можуть прийматися членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

У разі, коли документи про стаж роботи не збереглися, підтвердження стажу, за бажанням особи, може здійснюватися органами Пенсійного фонду України на підставі показань свідків .

Період, протягом якого працівник отримував допомогу по тимчасовій непрацездатності, зараховується до стажу роботи для призначення пенсії. Якщо працівник захворів у період роботи і продовжував хворіти після звільнення з роботи, весь період тимчасової непрацездатності зараховується до стажу роботи на підставі довідок, виданих за місцем цієї роботи. До стажу роботи зараховуються всі періоди щорічних і додаткових відпусток.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи в колгоспі, є трудова книжка колгоспника, яка ведеться на кожного працюючого члена колгоспу.

Для підтвердження стажу роботи в колгоспі приймаються також довідки, видані правлінням колгоспу. В довідці вказується, з якого року колгоспник є членом колгоспу і скільки років працював у колгоспі. Крім цього, для підтвердження стажу роботи в колгоспі приймаються довідки архівних установ.

Стаж роботи в колгоспі до 1 січня 1965 року зараховується до стажу роботи незалежно від кількості вироблених трудоднів. У разі відсутності документів про наявний стаж роботи в колгоспі до 1965 року і неможливості отримання їх у зв’язку з відсутністю архівних даних стаж встановлюється на підставі показань двох або більше свідків.

При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової діяльності в громадському господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю. Тобто загальна кількість вихододнів ділиться на 25,4. Аналогічний порядок обчислення стажу роботи застосовується і в тому випадку, коли не встановлювався мінімум трудової участі у громадському господарстві.

Для підтвердження часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, приймаються довідки про період сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України. До 1 квітня 1992 року час творчої діяльності членів Спілки письменників, Спілки художників, Спілки композиторів, Спілки кінематографістів, Спілки театральних діячів, а також інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок України, але об’єднані відповідними професійними комітетами, підтверджується довідками (виписками з постанов) секретаріатів правлінь творчих спілок України про встановлення творчого стажу.

Періоди роботи до 1 січня 2004 року для фізичних осіб — підприємців, протягом яких сплачувалися страхові внески, у т. ч. у складі єдиного чи фіксованого податку, повністю зараховуються до стажу роботи, що дає право на трудову пенсію. Довідки про сплату внесків видають органи Пенсійного фонду України.

Окремі періоди роботи до 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу в пільговому обчисленні , зокрема:

— відповідно до статті 60 Закону № 1788 період роботи в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі . При цьому право на пільгове обчислення стажу мають всі працівники незалежно від займаних посад;

Звернути увагу

У подвійному розмірі робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до спеціального стажу, який дає право на пенсію на пільгових умовах та за вислугу років.

— згідно зі статтею 56 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII час роботи, служби (у т. ч. державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу роботи, стажу державної служби, вислуги років, яка дає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262-XII:

– з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1988 року — у потрійному розмірі;

– з 1 січня 1988 року до 31 грудня 2003 року — у полуторному розмірі;

Звернути увагу

Довідка підприємства про періоди участі особи в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС подається до органів Пенсійного фонду України.

— згідно з пунктом 5 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 період роботи до 1 січня 1991 року в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген зараховується до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло до 1 січня 1991 року:

– з 1 серпня 1945 року до 1 березня 1960 року — в подвійному розмірі;

– з 1 березня 1960 року до 1 січня 1991 року — в полуторному розмірі;

Звернути увагу

Пільгове обчислення страхового стажу провадиться на підставі трудової книжки, або письмового трудового договору, або довідки, в яких зазначено період роботи в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, та користування пільгами, передбаченими для осіб, які працювали в зазначених місцевостях.

— відповідно до статті 61 Закону № 1788 робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи. Робота протягом повного сезону на підприємствах сезонних галузей промисловості, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, — за Списком, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 583, зараховується до стажу роботи за рік роботи.

Звернути увагу

Сезонні роботи, не передбачені Списком сезонних робіт, зайнятість на яких протягом повного сезону зараховується до стажу для призначення пенсії за рік роботи, зараховуються до стажу роботи за їх фактичною тривалістю.

За період після 1 січня 2004 року

До страхового стажу для призначення пенсій зараховуються лише ті періоди роботи на підприємствах, протягом яких були сплачені до Пенсійного фонду України щомісяця страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. При цьому за періоди роботи після 1 січня 2004 року законодавством не встановлено пільг щодо обчислення страхового стажу, а тому періоди роботи після 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу лише в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених Законом № 1058. Так, Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 2 вересня 2008 року № 345-VI були внесені зміни до статті 24 Закону № 1058, якими передбачено, що за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, в місяцях. Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо сума сплачених за місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей місяць зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення працівником відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок. Здійснювати доплату може лише сам працівник. Порядок здійснення доплати до мінімального розміру страхового внеску визначено розділом 15 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1.

Звернути увагу

У разі, якщо працівник не здійснив доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок, страховий стаж визначається пропорційно сплаченим внескам за встановленою формулою.

Якщо на момент призначення працівникові пенсії за який-небудь період підприємством не були сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України, пенсія призначається без урахування періоду, за який відсутня інформація про сплату страхових внесків до зазначеного фонду. Після надходження даних про сплату страхових внесків проводиться перерахунок пенсії з урахуванням цього періоду з моменту призначення пенсії.

Сезонні роботи за період після 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу за їх фактичною тривалістю за даними персоніфікованого обліку страхових внесків.

З 1 січня 2004 року для підприємців — фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, страховий стаж також обчислюється в місяцях на підставі даних системи персоніфікованого обліку залежно від суми сплачених внесків. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за встановленою формулою, наведеною в частині третій статті 24 Закону № 1058.

У період тимчасової непрацездатності працівники також підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. За цей період підприємством сплачуються страхові внески і відповідно період отримання працівником допомоги по тимчасовій непрацездатності зараховується до страхового стажу.

ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

За період до 1 січня 2004 року

Відповідно до статті 56 Закону № 1788 до стажу роботи зараховується військова служба та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби.

Крім того, як передбачено статтею 57 зазначеного Закону, військова служба у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов’язку, а також перебування в партизанських загонах і з’єднаннях зараховується до стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій за вислугу років військовослужбовцям. Згідно з Порядком обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393, участь у бойових діях у воєнний час зараховується до вислуги років із розрахунку один місяць служби за три місяці.

Таким чином, при призначенні пенсії відповідно до Закону № 1058 військова служба зараховується до стажу роботи в календарному обчисленні, а в разі участі в бойових діях під час проходження цієї служби — один місяць служби за три місяці.

Для підтвердження військової служби, служби в органах державної безпеки, розвідувальних органах приймаються: військові квитки; довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, Держкомкордону, Головного управління командуючого Національною гвардією, Управління охорони вищих посадових осіб України, органів управління інших військових формувань, що утворюються Верховною Радою України, Служби безпеки, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби; довідки архівних і військово-лікувальних установ. Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ приймаються довідки, які видаються в порядку, встановленому МВС.

За період після 1 січня 2004 року

Відповідно до статті 11 Закону № 1058 загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, а також особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України. Відповідно зазначені періоди служби зараховуються до страхового стажу.

Незважаючи на те, що за осіб, які проходять строкову військову службу, страхові внески почали сплачуватися з 1 січня 2005 року і в розмірі, меншому мінімального страхового внеску, відповідно до пункту 3 частини восьмої розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 періоди строкової служби після 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески у сумі мінімального страхового внеску. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) у цьому випадку враховується мінімальний розмір заробітної плати.

ДОГЛЯД ЗА МАЛОЛІТНЬОЮ ДИТИНОЮ

За період до 1 січня 2004 року

Згідно зі статтею 179 КЗпП України за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

При цьому, як передбачено статтею 181 КЗпП, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Таким чином, час зазначених відпусток у період до 1 січня 2004 року в повному обсязі зараховується до стажу роботи при призначенні пенсій.

Разом з тим статтею 56 Закону № 1788 передбачено зарахування до стажу роботи також часу догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку.

Приклад

Жінка не працювала і народила дитину 25 травня 1990 року, а 18 червня 1992 року народила другу дитину. З 24 вересня 1995 року вона працює на підприємстві. До стажу роботи будуть зараховані такі періоди по догляду за дитиною:

— з 25 травня 1990 року по 17 червня 1992 року — час догляду за першою дитиною;

— з 18 червня 1992 року по 18 червня 1995 року — час догляду за другою дитиною.

Далі до стажу зараховуватиметься період роботи з 24 вересня 1995 року.

Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми встановлюється на підставі свідоцтва про народження дитини та іншого документа (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть), який підтверджує досягнення дитиною трирічного віку (виписка із паспорта, довідка органів управління житловим фондом чи довідка сільської, селищної ради народних депутатів).

Звернути увагу

Якщо у свідоцтві про народження дитини є відмітка органів внутрішніх справ про видачу їй паспорта, інші документи, які підтверджують досягнення дитиною трирічного віку, не потрібні.

За період після 1 січня 2004 року

Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. За таких осіб сплачуються страхові внески до Пенсійного фонду України, відповідно ці періоди з 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески у сумі мінімального страхового внеску. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) у цьому випадку враховується мінімальний розмір заробітної плати.

Щодо часу відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, то такий період відпустки з 1 січня 2004 року до страхового стажу не зараховується, оскільки за цей період не сплачуються внески на пенсійне страхування.

Приклад

Дитина народилася 3 серпня 1999 року. До 3 серпня 2002 року жінка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з серпня 2002 року по липень 2005 року — у відпустці без збереження заробітної плати згідно з медичним висновком до досягнення дитиною шестирічного віку. До страхового стажу буде зараховано час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 3 серпня 1999 року по 2 серпня 2002 року та період відпустки без збереження заробітної плати з 3 серпня 2002 року по 31 грудня 2003 року.

НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

За період до 1 січня 2004 року

До стажу роботи зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

До стажу зараховується лише період з денною формою навчання. До стажу роботи, який дає право на пенсійне забезпечення, зараховується навчання в семінарії, Духовній академії.

Не зараховується до трудового стажу:

— час навчання в заочних та вечірніх вищих і середніх спеціальних навчальних закладах;

— період перебування в академічній відпустці студентів вищих та середніх навчальних закладів;

— час навчання на річних підготовчих курсах при вищих навчальних закладах;

— час навчання на підставі показань свідків;

— період відпустки, яка надавалася після закінчення вищого і середнього спеціальних навчальних закладів.

Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних, які містять відомості про періоди навчання.

Звернути увагу

За відсутності в документах відомостей про періоди навчання для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Період навчання можна зараховувати до стажу роботи і за відповідними записами в трудовій книжці, якщо вони належним чином оформлені згідно із законодавством. Як передбачено пунктом 2.18 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників), до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів, зокрема, записи про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах, у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо), навчання у вищих навчальних закладах та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі.

Звернути увагу

Записи про час навчання у навчальних закладах та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на підприємстві.

За період після 1 січня 2004 року

Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають лише особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства). Період навчання у вищих навчальних закладах після 1 січня 2004 року до страхового стажу не зараховується.

Приклад

Особа навчалася в інституті в 1970–1975 роках з денною формою навчання.

Зазначений період буде зараховано стажу роботи незалежно від того, коли призначатиметься пенсія.

Особа навчалася в навчальному закладі з денною формою з 1 вересня 2002 по 30 червня 2007 року. До страхового стажу буде зараховано лише період з 1 вересня 2002 року по 31 грудня 2003 року.

ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ТА РОБОТА В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

За період до 1 січня 2004 року громадянам, необґрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, необґрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні зараховується до стажу в потрійному розмірі (ст. 58 Закону № 1788). Зазначений період підтверджується довідками органів внутрішніх справ і зараховується до трудового стажу за наявності документів про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури, дізнання та слідства про припинення кримінальної справи чи довідки суду про винесення виправдувального вироку).

Засуджені не підлягають державному соціальному страхуванню, за винятком осіб, що відбувають виправні роботи без позбавлення волі, незалежно від того, відбувають вони покарання за місцем колишньої роботи чи на інших роботах за вказівкою відповідного органу.

Звернути увагу

Якщо в період відбування покарання в місцях позбавлення волі в’язні працювали і за цей період роботи сплачувалися страхові внески, такий період роботи зараховується до стажу роботи на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

За період після 1 січня 2004 року стаж роботи обчислюється лише за умови сплати страхових внесків за даними системи персоніфікованого обліку страхових внесків.

ДОГЛЯД ЗА ІНВАЛІДОМ I ГРУПИ,
ДИТИНОЮ-ІНВАЛІДОМ, ПЕНСІОНЕРОМ

За період до 1 січня 2004 року

До стажу роботи для призначення пенсії зараховується час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Цей період встановлюється на підставі:

— акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду;

— документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів І групи і дітей-інвалідів) і вік (для престарілих і дітей-інвалідів).

Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, отриманих від органів управління житловим фондом, сільських, селищних рад народних депутатів, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, інших даних.

За період після 1 січня 2004 року

Згідно зі статтею 11 Закону № 1058 загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

За зазначених осіб страхові внески до Пенсійного фонду України сплачуються з коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб» від 25 серпня 2004 року № 1092. Відповідно ці періоди з 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески у сумі мінімального страхового внеску. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) у такому випадку враховується мінімальний розмір заробітної плати.

ПРОЖИВАННЯ ДРУЖИН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
У МІСЦЕВОСТЯХ, ДЕ НЕМОЖЛИВО ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ
ЗА ЇХНЬОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

До 1 січня 2004 року період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби (далі — дружин військовослужбовців) з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість для їхнього працевлаштування за спеціальністю, зараховувався до стажу роботи для призначення пенсії, але не більш як 10 років . Зазначений період не зараховувався жінкам при збільшенні розміру пенсії за віком за кожний рік роботи понад 20 років стажу роботи.

Період проживання дружин військовослужбовців з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість для їхнього працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідками, виданими командирами (начальниками) військових частин, військово-навчальних (навчальних) закладів, підприємств у порядку, визначеному Міністерством оборони України. При цьому для дружин військовослужбовців, звільнених з дійсної військової служби до 1 січня 1990 року, період проживання з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість для їхнього працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідками, які видаються військовими комісаріатами.

Після 1 січня 2004 року період проживання дружин військовослужбовців з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість для їхнього працевлаштування за спеціальністю, до страхового стажу не зараховується.

ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ, ПОТЕРПІЛОЮ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

До 1 січня 2004 року згідно з пунктом 13 частини першої статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII до стажу роботи одному з батьків зараховується час догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років.

Час догляду за дітьми встановлюється на підставі:

— свідоцтва про народження дитини;

— документа про те, що особа, яка здійснює догляд за потерпілою дитиною, не працює (трудова книжка);

— документа про те, що дитина належить до категорії осіб, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

Після 1 січня 2004 року час догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років до страхового стажу не зараховується.

ПЕРЕБУВАННЯ НА ІНВАЛІДНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕЩАСНИМ ВИПАДКОМ
НА ВИРОБНИЦТВІ АБО ПРОФЕСІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ

За період до 1 січня 2004 року

Статтею 56 Закону № 1788 було передбачено, що час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

За період після 1 січня 2004 року

Законом № 1058 (у редакції від 9 липня 2003 року) не передбачалося зарахування до страхового стажу періодів перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Проте Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 2 вересня 2008 року № 345-VI були внесені зміни до Закону № 1058, якими передбачено, що час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

Таким чином, час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням як до, так і після 1 січня 2004 року зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

ПЕРІОДИ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ

Як до, так і після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються періоди отримання допомоги по безробіттю. У статті 24 Закону № 1058 зазначено, що період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.

Відповідно до підпункту «е» пункту 2.18 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників запис безробітним особам про період отримання допомоги по безробіттю заноситься у трудову книжку органом державної служби зайнятості населення та засвідчується особистим підписом посадової особи та печаткою центру зайнятості.

ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ ЗІ ШКІДЛИВИМИ
ТА ВАЖКИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ

Основним документом, який характеризує трудову діяльність особи, є трудова книжка. За записами в трудовій книжці визначається як загальний стаж роботи, так і стаж роботи, який дає право на пільгову пенсію. Проте в переважній більшості випадків для призначення пенсій на пільгових умовах потрібні дані про характер виконуваної роботи, наприклад, про зайнятість на гарячих ділянках робіт, про роботу з відповідними шкідливими речовинами, про виконання робіт визначеним способом і у відповідному місці тощо. Усіх цих відомостей в трудовій книжці нема.

Звернути увагу

Правом на пільгове пенсійне забезпечення користуються лише ті працівники, які були зайняті на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці повний робочий день.

Для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення до органів, які призначають пенсії, крім інших документів, подається також уточнювальна довідка. Пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637, передбачено, що в таких довідках має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професію або посаду; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до якого включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Звернути увагу

Характер виконуваної роботи підтверджується документами того часу, коли виконувалася робота, що дає право на пільгову пенсію. Довідки видаються підприємствами, де працювали особи, або їх правонаступниками.

Якщо з 1 січня 1992 року особа працювала на роботах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення згідно зі Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, для призначення пенсії потрібно також подавати виписку з наказу про результати атестації робочих місць.

У разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з Порядком підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року № 18-1.

Зазначеним Порядком передбачено, що в разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, створеними при головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

При обчисленні тривалості стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, що дає право на пенсію на пільгових умовах, необхідно керуватися пунктами 2 і 16 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058, у яких зазначено, що пенсії на пільгових умовах призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом № 1788.

За раніше діючим законодавством обчислення трудового стажу провадилося сумарно за записами в трудовій книжці. Тобто від дати звільнення працівника віднімалася дата його зарахування на роботу і таким чином визначався відповідний період роботи. У такому ж порядку визначався стаж роботи зі шкідливими та важкими умовами праці для призначення пенсій на пільгових умовах. Період роботи зі шкідливими та важкими умовами праці для призначення пенсії обчислювався в календарних місяцях з урахуванням вихідних і святкових днів, днів щорічних відпусток, тимчасової непрацездатності тощо.

У разі неритмічної роботи підприємства підрахунок пільгового стажу здійснюється в такому порядку: загальна кількість днів, протягом яких працівник повний робочий день був зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, ділиться на 25,4 (при шестиденному робочому тижні) і на 21,2 (при п’ятиденному робочому тижні). У такому ж порядку обчислюється пільговий стаж працівникам спеціалізованих підприємств (ремонтних, ремонтно-будівельних, монтажних та ін.), зайнятим повний робочий день на роботах із шкідливими умовами праці безпосередньо у виробничих структурних підрозділах інших підприємств за професіями та на посадах, передбачених Списками.

Вище зазначалося, що за періоди роботи після 1 січня 2004 року законодавством не встановлено пільг щодо обчислення страхового стажу, а тому періоди роботи після 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу лише в одинарному розмірі. Разом з тим розділом XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 передбачено, що пенсії на пільгових умовах та за вислугу років призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом № 1788. Тому для визначення права на зазначені види пенсій спеціальний стаж і після 1 січня 2004 року визначається відповідно до Закону № 1788.

Приклад

Загальний стаж роботи медичного працівника становить 27 років (з 1981 року по 2008 рік), з них 16 років він працював у інфекційному закладі охорони здоров’я (з 1992 до 2008 року).

Згідно з пунктом «е» статті 55 Закону № 1788 та постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 4 листопада 1993 року № 909 пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального захисту призначаються за наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років незалежно від віку.

Відповідно до статті 60 Закону № 1788 робота в інфекційному закладі охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. Виходячи із зазначеного, до спеціального стажу роботи для визначення права на пенсію за вислугу років період роботи в інфекційному закладі охорони здоров’я (з 1992 до 2008 року) зараховується в подвійному розмірі і становить 32 роки (16 ∙ 2).

Для визначення розміру пенсії обчислюється страховий стаж в порядку, встановленому статтею 24 Закону № 1058: період роботи з 1992 року по 31 грудня 2003 року зараховується до стажу в подвійному розмірі, а з 1 січня 2004 року до 2008 року — в одинарному розмірі.

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи можна здійснювати бронювання за військовим квитком з «Резерв+?»
Теоретично так, проте є деякі нюанси. Спробуймо їх розглянути. Якщо у роботодавця є копія військово-облікового документа працівника у паперовій формі, ...
Чи враховується до стажу державної служби для головного бухгалтера сільської ради період роботи до 2002 року?
ЗАПИТАННЯ Чи може бути зарахований до стажу державної служби для головного бухгалтера сільської ради період роботи з 01 січня 1994 ...
Чи врахують працівникові при обчисленні пільгового стажу роботу по теперішній час, якщо атестацію робочого місця було проведено у 2018 році?
СИТУАЦІЯ Працівник виходить на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2. Чи врахують такому працівникові при обчисленні пільгового ...
Відпустка для догляду за дитиною до 3 років: деякі особливості надання
Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (далі — відпустка для догляду за дитиною до 3 років) є ...