...
Реєструйся

Положення про конкурс «Кадровик року’2012»


Положення про конкурс
«Кадровик року’2012»

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Про конкурс «Кадровик року’ 2012» (далі – Конкурс), мету проведення, правила організації і процедуру визначення переможців – в положенні про Всеукраїнський конкурс (далі – Положення).

1. МЕТА КОНКУРСУ

Підвищення професійного рівня кадрових фахівців.
У процесі підготовки відповідей на завдання Конкурсу здобувачі звання «Кадровик року» більш оперативно стежать за змінами у трудовому законодавстві і новітніми тенденціями в управлінні персоналом.
Учасники конкурсу удосконалюють практичне застосування норм трудового права, ведення кадрового діловодства і сучасні прийоми кадрового менеджменту.

Об’єднання професіоналів з усіх регіонів України.
Усі фахівці, які візьмуть участь у Конкурсі, отримають широкі можливості для подальшого професійного розвитку, для спілкування з колегами, для професійного обговорення актуальних тем.

2. ОРГАНІЗАТОР, УЧАСНИКИ І ЖУРІ КОНКУРСУ

Організатор Конкурсу
Організатором Конкурсу є журнал «Довідник кадровика» і професійний портал «Всеукраїнська асоціація кадровиків» і (далі ─ Організатор).
Організатор:
– є керівним органом Конкурсу, здійснює загальне управління та контроль за його проведенням відповідно до цього Положення;
– затверджує склад журі Конкурсу (далі – Журі), що визначає переможців;
– здійснює організаційно-технічне забезпечення процедури відбору претендентів на перемогу та діяльності Журі;
– розміщує інформацію про Конкурс на сайті-організаторі: www.kadrovik.ua (далі ─   
Сайт Конкурсу), у журналах ВД «МЕДІА-ПРО» («Довідник кадровика», «Менеджер по персоналу», «Секретарь-референт», «Охорона праці і пожежна безпека», «Кадрова практика») та інших засобах  масової інформації;
– організовує нагородження лауреатів і переможців Конкурсу;
– здійснює інші функції, необхідні для успішного проведення Конкурсу.

Учасники (здобувачі звання «Кадровик року’2012»)
Учасником Конкурсу може стати будь-який фахівець, який має досвід роботи з кадрами і що працює на території України. Учасниками не можуть бути співробітники
ТОВ «МЕДІА-ПРО» і співробітники компаній ─ партнерів Конкурсу.
Для участі в Конкурсі необхідно пройти реєстрацію на Сайті Конкурсу www.kadrovik.ua і заповнити анкету учасника.
Реєструючи свої персональні дані, учасник тим самим погоджується на їх обробку, використання їх для зворотного зв’язку,  а також на публікацію прізвища, імені та посади у разі виграшу.
Розпочати участь на здобуття звання «Кадровик року’2012»  можна з будь-якого туру, надіславши відповіді на попередні тури.
До участі у фіналі допускаються тільки ті кандидати, які виконали всі конкурсні завдання трьох турів і набрали необхідну кількість балів за їх результатами.

Журі
З метою об’єктивного визначення лауреатів і переможців Конкурсу Організатором створюється Журі.
До складу Журі запрошуються представники профільного міністерства, фахівці високої кваліфікації з трудового законодавства, кадрового діловодства та управління персоналом, а також представники Організатора Конкурсу.
Голова Журі призначається Організатором Конкурсу.

Журі:
– здійснює наукову та консультаційну допомогу у формуванні завдань для    
учасників Конкурсу;
– бере участь у перевірці завдань і підбитті підсумків Конкурсу;
– бере участь у нагородженні переможців Конкурсу.

3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Етапи відбору претендентів на перемогу в Конкурсі і терміни проведення
Здобуття звання «Кадровик року’2012» проходитиме з червня 2012 року до березня 2013 року і складається з трьох турів і фіналу:
– тур 1 ─ 1 червня – 31 серпня (тестові завдання);
– тур 2 ─ 1 вересня – 30 жовтня (завдання підвищеного рівня);
– тур 3 ─ 1 листопада – 19 січня (завдання поглибленого рівня);
– фінал ─ 20 січня – 28 лютого (вирішення тестових завдань і практичного кейсу).
Церемонія нагородження проводиться у квітні 2013 року.

Завдання
Завдання трьох турів та фіналу публікуються на Сайті Конкурсу www.kadrovik.ua.
Завдання турів представлено у вигляді тестових запитань.
Завдання фіналу складається з двох частин:
1) тестове завдання;
2) практичний кейс.

Відповіді на завдання Конкурсу
Учасники Конкурсу відповідають на завдання турів, заповнюючи відповідну електронну форму на сайті www.kadrovik.ua.

Відповіді на завдання фіналу надсилаються:

на e-mail: marketing@mediapro.com.ua (тема – «Кадровик року»)
чи факсом: (44) 507-2227 (з поміткою – «відділ маркетингу»)

Конкурсні завдання публікуються на Сайті Конкурсу, правильні відповіді на них – теж,
після його завершення – до 31 березня 2013 року. Результати Конкурсу буде оприлюднено на сайті www.kadrovik.ua до 31 березня 2013 року.

Умови допуску до фіналу
Прохідний бал для допуску до фінального завдання буде встановлений Оргкомітетом Конкурсу.

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Порядок присудження балів
Кожен із трьох турів складається з 30 тестових запитань.
Система оцінки кожного завдання публікується разом з умовами завдання.

Вирішення спірних моментів
Усі питання, пов’язані з отриманням завдань турів і відповідей на них, приймаються через форму зворотного зв’язку.
Питання розглядає оргкомітет протягом місяця з дня його надходження.
Оргкомітет не вступає в листування з учасниками Конкурсу.

Підбиття підсумків
Остаточні підсумки підбиваються після виконання учасниками фінальних завдань.
Імена переможців і лауреатів Конкурсу оголошуються на Урочистій церемонії нагородження, а потім публікуються на Сайті Конкурсу і в журналах «Довідник кадровика» і «Справочник кадровика».

5. НОМІНАЦІЇ фіналу Конкурсу

Гран-прі. Переможцем у номінації стає учасник, який набрав абсолютну більшість балів за підсумками тьох відбірних турів і фіналу за всіма номінаціями.
«Трудове законодавство». Переможцем у номінації стає претендент Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками  тьох відбірних турів і фіналу за завдання з трудового законодавства.
«Кадрове діловодство». Переможцем у номінації стає претендент Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками тьох відбірних турів і фіналу за завдання з кадрового діловодства.
«Управління персоналом». Переможцем у номінації стає претендент Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками тьох відбірних турів і фіналу за завдання з управління персоналом.
«Топ-10». Десять учасників Конкурсу, які покажуть найкращі результати після переможців за кількістю набраних балів, входять у топ-10 Конкурсу.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Організатор залишає за собою право змінювати не більше ніж на три робочих дні терміни проведення етапів Конкурсу, повідомляючи про це учасників.