...
Реєструйся

ПОЛОЖЕННЯ про проведення Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами «Я хочу жити саме так»


ПОЛОЖЕННЯ

Про проведення Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами

Я хочу жити саме ТАК»

 

1. Загальні положення

Це положення регламентує статус і порядок проведення Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами «Я хочу жити саме так» (далі – Конкурс), вимоги до учасників і робіт Конкурсу, порядок їх подачі на Конкурс і діє до завершення конкурсних заходів.

Конкурс проводиться з метою виховання молоді держави через створення соціальної реклами, яка закріплює загальнолюдські цінності: моральність, милосердя, дружелюбність, патріотизм, толерантність, почуття краси і гармонії.

Конкурс розглядається як механізм надання молоді можливості висловити своє ставлення до тієї чи іншої проблеми, зробити свій внесок у розвиток соціальної реклами, а також залучити молоді таланти до створення соціальної реклами в Україні.

Організатором Конкурсу виступає редакція журналу «Довідник кадровика», Видавничий дім «МЕДІА-ПРО», для яких пріоритетними є розвиток професіоналізму в усіх галузях економіки та життя держави.

Додаткова інформація, коментарі до конкурсних тем, порядок оформлення публікуються на офіційному сайті організатораwww.kadrovik.ua

2. Умови участі в Конкурсі

У Конкурсі зможуть узяти участь молоді громадяни України віком від 15 до 35 років, які нададуть усі документи відповідно до умов Конкурсу.

Для участі у Конкурсі необхідно підготувати рекламний матеріал соціального характеру на одну чи кілька тем, установлених організаторами Конкурсу, що відповідає меті та завданням Конкурсу.

До кожної конкурсної роботи має бути додана

заявка встановленого зразка. Заявка є документом, необхідним для включення робіт автора до списку конкурсантів.

Участь у конкурсі безкоштовна.

Надсилаючи рекламу на Конкурс, учасник повинен зважати на дотримання у роботі необхідних умов ефективної реклами:

 • зміст і сюжет, не повинні суперечити законодавству України;
 • текст реклами має бути коротким, лаконічним та оригінальним;
 • наявність у рекламі емоційного забарвлення, носіями якого є колір, світло, шрифт, малюнок, графічні елементи тощо;
 • відсутність у рекламі відомостей, які суперечать дійсності (недостовірні відомості).
 • рекламний матеріал повинен відповідати тематиці Конкурсу, вказаній у п. 3 цього Положення.

У роботах, надісланих для участі у Конкурсі, не повинно бути:

 • імен авторів, адрес і телефонів, інформації про спонсорів, імен політичних діячів та лідерів рухів, у тому числі релігійних символів, назв та згадок (логотипів, брендів) товарної реклами у будь-яких формах згадок про політичні партії, а також політичних лозунгів, висловлювань, що несуть антидержавний та антиконституційний зміст;
 • зображень: інтимних сцен, усіх видів свастики, насилля, дискримінації, вандалізму, що відображають тілесні страждання людей і тварин; інформації, яка в будь-якій формі принижує гідність людини чи окремої національної групи людей.
 • не повинні містити об’єкти права інтелектуальної власності, що не належать Учаснику, жодним чином не порушувати вказаних прав третіх осіб.

Категорично забороняється використовувати чужі тексти чи ідеї дизайну (повністю чи частково). У разі невиконання цієї умови робота відсторонюється від участі в Конкурсі.

Надіслані на Конкурс роботи повинні відповідати законодавству України.

3. Порядок організації і проведення Конкурсу

Конкурс проводиться на території України з 1 січня 2011 року до 20 травня 2011 року.

Конкурс проводиться у два етапи:

Перший етап з 1 січня 2011 року до 20 травня 2011 року. На цьому етапі всі надіслані і прийняті до участі в Конкурсі роботи оприлюднюються на сайті www.kadrovik.ua для огляду, обговорення та коментування.

Роботи приймаються до 20 травня 2011 року включно.

Другий етап з 21 травня до 27 травня 2011 року. Усі роботи оцінюються Експертною комісією в складі представників організаторів Конкурсу, міністерств, партнерів Конкурсу, а також проводиться онлайн – голосування для визначення переможців у номінації «Глядацькі симпатії».

Підбиття підсумків за результатами інтернет-голосування та роботи Експертної комісії – до 1 червня 2011 року.

Конкурс проводиться за такими темами:

«Моя сім’я – моє багатство» ─ тема, яка сприяє орієнтації молоді на створення сім’ї, народження дітей, популяризацію сімейних цінностей у молодіжному середовищі, взаємозв’язок поколінь.

«Розумне суспільство проти насильства» ─ охоплює весь спектр питань, пов’язаних із застосуванням фізичної сили чи різного роду погроз стосовно дітей, підлітків, молоді для нав’язування своєї волі.

«Українці – нація здорових людей» ─ тема присвячена здоровому способу життя, боротьбі з курінням, алкоголізмом, наркоманією, правопорушеннями, пристрастю до азартних ігор.

«Гарна освіта сьогодні – справжній професіонал завтра» ─ тема пропаганди якісної і доступної освіти для кожного громадянина, професіоналізму в усіх галузях життя країни як гарантії міцної і сильної держави.

«Чиста планета починається із кожного з нас» ─ тема збереження екології, захисту навколишнього середовища.

До участі в Конкурсі допускаються вчасно подані авторські роботи, зміст яких відповідає затвердженій тематиці Конкурсу, зазначены в п.3 цього Положення.

Усі документи надсилаються у двох примірниках: у паперовому (малюнок, фотографія, колаж з підписом, який носить інформативний та життєствердний характер) та в електронному вигляді на СD-диску з поміткою: «Організаційний комітет Конкурсу «Я хочу жити саме так» на адресу: Київ, вул. М. Раскової, 11 корп. «А», а/с 185.

Технічні вимоги до робіт:

Макет соціального плакату надається у друкованому вигляді довільного формату та в електронному вигляді на CD-диску.

 Надсиланням матеріалів учасники надають згоду на їх публікування по телебаченню, в мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації, а також на те, що їх повернення Організатором не здійснюється Усі рекламні матеріали не рецензуються.

4. Порядок визначення переможців Конкурсу

З метою визначення переможців Конкурсу створюються Організаційний комітет та Експертна комісія Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами «Я хочу жити саме так», до складу якої входять представники державних органів законодавчої і виконавчої влади, громадських організацій та представників організатора.

Голова Експертної комісії визначається рішенням Організаційного комітету Конкурсу.

Експертна комісія оцінює кожну конкурсну роботу за 5- бальною шкалою за такими критеріями:

 • відповідність роботи заявленій темі;
 • аргументованість, професіоналізм виконання, ефективність рекламних, соціальних методик і технологій;
 • соціальна значимість, позитивність, креативність (новизна ідеї, оригінальність, гнучкість мислення) конкурсної роботи;
 • точність і влучність мови та стилю соціальної реклами.

Експертна комісія Конкурсу має право відхилити надіслані роботи, якщо вони не відповідають умовам цього положення.

Результати Конкурсу будуть розміщені на сайті www.kadrovik.ua до 1 червня 2011 року.

Інтернет-голосування

Інтернет-голосування триватиме з 20 травня до 27 травня 2011 року на сайті www.kadrovik.ua

У голосуванні може взяти участь будь-який відвідувач сайту. Голосувати за одну і ту ж роботу можна лише один раз. Кількість робіт, за які голосує відвідувач, необмежена.

За результатами інтернет-голосування визначаються власники призів глядацьких симпатій за темами Конкурсу (переможці в кожній з тем – всього 5 робіт), які оголошуються у строк до 1 червня 2011 року на сайті www.kadrovik.ua

Нагородження

За результатами Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами «Я хочу жити саме так» переможцям присуджуються 1, 2 і 3-тє місця в кожній темі.

Усі переможці Конкурсу, незалежно від отриманого місця, нагороджуються дипломами із зазначенням призового місця і отримують призи.

Усі учасники Конкурсу отримують «Свідоцтво учасника Конкурсу».

Кращі авторські роботи отримають організаційну, інформаційну підтримку і будуть рекомендовані для практичної реалізації за згоди авторів.

Роботи переможців публікують у ЗМІ, які підтримали цей Конкурс.

Передача учасником своєї роботи для участі в Конкурсі відповідно до цих правил означає повну і безапеляційну згоду учасника із цим Положенням.

Інші умови

Організаційний комітет Конкурсу залишає за собою право використовувати конкурсні роботи в некомерційних цілях і без виплати грошової винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням імені автора; проведення на території України соціальних рекламних кампаній, створених на базі конкурсних робіт, розповсюдження соціальної рекламної продукції в установах загальної і професійної освіти; відтворення робіт для потреб Конкурсу і з метою його реклами, для показу по телебаченню, для розміщення в пресі, в інтернеті.

У разі виникнення вимог, претензій і позовів третіх осіб, у тому числі правовласників авторських і суміжних прав на надану роботу, учасник зобов’язується вирішувати їх від свого імені і за свій рахунок.

Контактна інформація

м. Київ, вул. М. Раскової, 11, корп. «А», оф. 602,

тел.: 0(44) 507-22-27,

e-mail: pr@mediapro.com.ua

Офіційний сайт Конкурсу: www.kadrovik.ua

Дивіться також:

Партнери конкурсу

Конкурсна комісія

Заявка на участь у Конкурсі

Подарунки переможцям