Передплати журнал

Положення про Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2017»


ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2017»

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Про Всеукраїнський конкурс працівників кадрових служб «Кадровик року’2017» (далі — Конкурс), мету проведення, правила організації і процедуру визначення переможців — у положенні про Конкурс (далі — Положення).

1. МЕТА КОНКУРСУ

Підвищення професійного рівня працівників кадрових служб

У процесі підготовки відповідей на завдання Конкурсу здобувачі звання «Кадровик року’2017» оперативно стежать за змінами у трудовому законодавстві та новітніми тенденціями в управлінні персоналом.
Учасники Конкурсу удосконалюють практичне застосування норм трудового права, ведення кадрового діловодства та сучасні прийоми кадрового менеджменту.

Об’єднання професіоналів з усіх регіонів України

Усі фахівці, які візьмуть участь у Конкурсі, отримають широкі можливості для подальшого професійного розвитку, спілкування з колегами, професійного обговорення актуальних тем.

2. ОРГАНІЗАТОР, УЧАСНИКИ І ЖУРІ КОНКУРСУ

Організатор Конкурсу

Організатором Конкурсу є журнал «Довідник кадровика» і Всеукраїнське громадське об’єднання «Всеукраїнська асоціація кадровиків» (далі — Організатор).

Організатор:
• є керівним органом Конкурсу, здійснює загальне управління та контроль за його проведенням відповідно до цього Положення;
• затверджує склад журі Конкурсу (далі — Журі), що визначає переможців;
• забезпечує роботу Журі і комунікації між його членами;
• здійснює організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу, підбиття підсумків і визначення переможців Конкурсу;
• розміщує інформацію про Конкурс на інтернет-ресурсі Організатора: www.kadrovik.ua (далі — Сайт Конкурсу), у журналах ВД «МЕДІА-ПРО» («Довідник кадровика», «Менеджер по персоналу», «Діловодство та документообіг» та інших засобах масової інформації;
• організовує нагородження лауреатів і переможців Конкурсу;
• здійснює інші функції, потрібні для успішного проведення Конкурсу.

Учасники (здобувачі звання «Кадровик року’2017»)

Учасником Конкурсу може стати будь-який фахівець, який має досвід роботи з кадрами і працює на території України. Учасниками не можуть бути працівники ТОВ «МЕДІА-ПРО» і компаній — партнерів Конкурсу.
Для участі в Конкурсі потрібно пройти реєстрацію і виконати завдання, опубліковані на Сайті Конкурсу www.kadrovik.ua або в журналі «Довідник кадровика».

Реєструючи свої персональні дані, учасник погоджується на їх обробку, а також на публікацію прізвища, імені та посади у разі виграшу.

Журі Конкурсу

З метою об’єктивного визначення лауреатів і переможців Конкурсу Організатором створюється Журі. До складу Журі запрошуються представники профільного міністерства, інших державних установ, фахівці високої кваліфікації з трудового законодавства, кадрового діловодства та управління персоналом, а також представники Організатора Конкурсу.

Голова Журі призначається Організатором Конкурсу.

Журі:
• здійснює наукову та консультаційну допомогу у формуванні завдань для учасників Конкурсу;
• бере участь у перевірці завдань і підведенні підсумків Конкурсу;
• бере участь у нагородженні переможців Конкурсу.

3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Терміни проведення Конкурсу

Конкурс «Кадровик року’2017» триває з 1 грудня 2017 року до 31 січня 2018 року і складається з двох турів:
• І тур — 1 грудня 2017 року — 31 січня 2018 року (тестові завдання); 
• ІІ тур2 лютого — 31 березня 2018 року (тести і кейси — практичні завдання).

Церемонія нагородження проводиться у квітні 2018 року.

Завдання

Завдання двох турів публікуються на Сайті Конкурсу www.kadrovik.ua, у журналі «Довідник кадровика» та надаються Організатором в електронному вигляді всім, хто зробить відповідний запит.
Завдання І туру представлено у вигляді 15 тестових запитань у кожній номінації.
Завдання ІІ туру мають п’ять тестів і три кейси (вирішення практичних завдань) у кожній номінації.

Головним переможцем стає учасник, котрий набрав найбільшу кількість балів за результатами двох турів.

Відповіді на завдання Конкурсу

Учасники Конкурсу, відповідають на запитання турів, завантажуючи відповідну форму на Сайті www.kadrovik.ua або надруковані у журналі «Довідник кадровика» формуляри із завданнями.

Відповіді на завдання турів надсилаються на e-mail: konkurs@kadrovik.ua (тема — «Кадровик року’2017»);

Конкурсні завдання двох турів публікуються на Сайті Конкурсу та у журналі «Довідник кадровика» № 12, 2017 та № 2, 2018.

За кожну правильну відповідь у І турі учасник отримує 1 бал, у ІІ турі — 5 балів.

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Вирішення спорів

Усі питання, пов’язані з отриманням завдань турів і відповідей на них, приймаються через форму зворотного зв’язку. 

Питання розглядає Оргкомітет протягом місяця з дня його надходження.

Оргкомітет не веде листування з учасниками Конкурсу.

Підбиття підсумків

Остаточні підсумки підбиваються після виконання учасниками завдань ІІ туру. 

Імена переможців і лауреатів Конкурсу оголошуються на урочистій церемонії нагородження, а потім публікуються на Сайті Конкурсу та в журналі «Довідник кадровика».

5. НОМІНАЦІЇ  КОНКУРСУ

Гран-прі

Переможцем у номінації стає учасник, який набрав абсолютну більшість балів за підсумками двох турів.

«Трудове законодавство»

Переможцем у номінації стає учасник Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками двох турів за завдання з трудового права.

«Кадрове діловодство»

Переможцем у номінації стає учасник Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками двох турів за завдання з кадрового діловодства.

«Управління персоналом»

Переможцем у номінації стає учасник Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками двох турів за завдання з управління персоналом.

«Топ-20»

Двадцять учасників Конкурсу, які покажуть найкращі результати після переможців за кількістю набраних балів, входять у Топ-20 Конкурсу.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Організатор залишає за собою право змінювати не більш ніж на три робочих дні терміни проведення турів Конкурсу.