...
Реєструйся

Порядок відшкодування витрат на виплату достроково призначеної пенсії


Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінсоцполітики наказом від 11.02.2013 р. № 47 та Пенсійний фонд постановою від 11.02.2013 р. № 2-3 спільно затвердили Порядок відшкодування Пенсійному фонду за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового держсоцстрахування на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії і оплату послуг з її доставки.

Порядок визначає механізм відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою пенсій особам, яким вони призначені достроково, і оплатою послуг за їх доставку, відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону «Про зайнятість населення» та Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» на підставі письмового клопотання про достроковий вихід на пенсію безробітних, який видається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, який реалізує держполітику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Відшкодування витрат Пенсійного фонду (далі – ПФ) щодо таких пенсій здійснюється відповідно до норм Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» на підставі подання щодо перерахування коштів Фонду загальнообов’язкового держсоцстрахування на випадок безробіття (далі – Фонд). Таке представлення подається головним управлінням ПФ в місті Києві, управліннями ПФ в районах, містах, районах у містах, а також у містах і районах до 1 числа місяця, в якому проводиться виплата, до відповідного територіального органу.

Фінансування відповідним територіальним органам витрат на відшкодування витрат ПФ у розмірі місячної потреби на ці виплати здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, до 6 числа місяця, в якому проводяться виплати.

Щомісяця, до 7 числа місяця, наступного за звітним, між територіальним органом і управлінням ПФ складається акт звірки взаємних розрахунків наростаючим підсумком з початку року.

В акті звірки фактичні витрати ПФ відображаються, виходячи з обсягу витрат, які підлягали відшкодуванню на підставі даних, зазначених у поданнях, поданих територіальному органу протягом звітного періоду.

Результати проведеної звірки враховуються при фінансуванні видатків на відшкодування витрат ПФ за наступний місяць.

Під час звірки управління ПФ за запитами територіальних органів надають додаткову інформацію щодо призначення, розміру та виплати пенсій.