...
Реєструйся

Порядок виплати надбавки за стаж наукової роботи


КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14
квітня 2004 р. N 494

Київ

Про
затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи

Кабінет Міністрів
України постановляє:

1. Затвердити Порядок
виплати надбавки за стаж наукової роботи (додається).

2. Дія цієї постанови
поширюється на наукових працівників державних наукових установ та організацій,
вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, державних підприємств,
які пройшли атестацію згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну
діяльність”, державних наукових установ, організацій та вищих навчальних
закладів колишніх УРСР, СРСР, інших республік СРСР.

3. Установити, що:

науковим працівникам,
які мають право на виплату надбавок за стаж наукової роботи і за стаж
науково-педагогічної роботи, виплачується одна надбавка згідно з цією
постановою;

витрати, пов’язані з
виплатою надбавки за стаж наукової роботи, провадяться у межах коштів,
передбачених державним науковим установам, організаціям та державним вищим
навчальним закладам III – IV рівнів акредитації на оплату праці.

4. Визнати такою, що
втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N
609 “Про виплату надбавки за стаж наукової роботи” (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 18 – 19, ст. 827).

 

Прем’єр-міністр
України
 

В.
ЯНУКОВИЧ
 


Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 494 


ПОРЯДОК
виплати надбавки за стаж наукової роботи

1. Надбавка за стаж
наукової роботи виплачується:

науковим працівникам
державних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів III – IV
рівнів акредитації, які працюють на посадах, зазначених у переліку посад
наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій,
вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, перебування на яких дає
право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на
пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і
науково-технічну діяльність”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 4 березня 2004 р. N 257;

особам, які працюють за
професіями, визначеними у розділі 2 (Професіонали) Класифікатора професій ДК
003-95, затвердженого наказом Держстандарту від 27 липня 1995 р. N 257, в
наукових підрозділах державних наукових установ та організацій, вищих
навчальних закладів III – IV рівнів акредитації та державних підприємств, які
пройшли державну атестацію згідно із Законом України “Про наукову і
науково-технічну діяльність”, за умови, що вони займаються та/або є
організаторами наукової і науково-технічної діяльності.

2. До стажу наукової
роботи, що дає право на встановлення надбавки за стаж наукової роботи,
зараховується:

час роботи, зазначений
у статті 223 Закону України “Про наукову і науково-технічну
діяльність”;

час роботи осіб за
професіями, визначеними у розділі 2 (Професіонали) Класифікатора професій ДК
003-95, в наукових підрозділах державних наукових установ та організацій, вищих
навчальних закладів III – IV рівнів акредитації та державних підприємств, які
пройшли державну атестацію згідно із Законом України “Про наукову і
науково-технічну діяльність”, за умови, що вони займаються та/або є
організаторами наукової і науково-технічної діяльності;

стаж державної служби.

3. Надбавка за стаж
наукової роботи виплачується щомісяця науковим працівникам залежно від стажу
наукової роботи у таких розмірах:

Стаж
наукової роботи 

Розмір
щомісячної надбавки, відсотків посадового окладу 

понад 3 роки 

10 

понад 10 років 

20 

понад 20 років 

30 


4. Документами для
визначення стажу наукової роботи є трудова книжка та інші документи, які
відповідно до законодавства підтверджують стаж наукової роботи.

5. Надбавка за стаж
наукової роботи нараховується щомісяця виходячи з посадового окладу наукового
працівника за основним місцем роботи. За місцем роботи за сумісництвом надбавка
за стаж наукової роботи не виплачується.

У разі коли науковий
працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавка за стаж наукової
роботи нараховується до посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

6. Науковим
працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на виплату або
підвищення розміру надбавки за стаж наукової роботи, надбавка встановлюється з
початку наступного місяця.

____________