Приклад заповнення підсумкового запису про категорії та кількість заведених справ


 

Додаток 2

 

Приклад заповнення підсумкового запису

про категорії та кількість заведених справ

(формат А4, 210 х 297 мм)

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у 2012 році у відділі кадрів

 

За строками зберігання

Разом

Серед них

таких, що переходять на наступний рік

з позначкою «ЕПК»

Постійного

Тривалого

(понад 10 років)

518

378

3

Тимчасового

(до 10 років включно)

42

15

4

Разом

560

393

7

 

 

 

 

    Менеджер з персоналу                                                        Любомиренко                                                    С. Т. Любомиренко

  (посада особи, відповідальної                                         (особистий підпис)                                              (ініціал(и), прізвище)

 за діловодство у структурному

                   підрозділі)

 

31.12.2012

 (дата)

 

 

Підсумкові відомості передано до служби діловодства.

 

      Завідувач канцелярії                                                               Жарманчук                                                   І. М. Жарманчук

(посада особи, відповідальної                                             (особистий підпис)                                            (ініціал(и), прізвище)  

  за передавання відомостей)

 

31.12.2012

      (дата)