Реєструйся

Про організацію стажування у 2013 році в органах влади осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 30 вересня 2013 року N 172

Про організацію стажування у 2013 році в органах влади осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”

На виконання Указу Президента України від 5 квітня 2012 року N 246 “Про Президентський кадровий резерв “Нова еліта нації”, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 14 січня 2013 року N 5 “Про затвердження переліку заходів на 2013 рік із професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації” та відповідно до Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року N 769, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації стажування у 2013 році в органах влади осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації” (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2. Школі вищого корпусу державної служби забезпечити організацію стажування у 2013 році в органах влади осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”, з 4 по 8 листопада 2013 року відповідно до Методичних рекомендацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України згідно з розподілом обов’язків.

Голова Нацдержслужби України

В. Толкованов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
30.10.2013 N 172

Методичні рекомендації
щодо організації стажування у 2013 році в органах влади осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”

1. Стажування в органах влади (далі – Стажування) є невід’ємною складовою професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”.

2. Стажування проводиться з метою залучення учасників Президентського кадрового резерву до розробки та впровадження реформ у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку, зокрема завдань Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

3. Основні завдання Стажування полягають у забезпеченні:

набуття навичок з розробки реформ у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку, зокрема завдань Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”;

набуття навичок з практичної реалізації реформ на центральному рівні державного управління;

підвищення професійної компетентності і ділових якостей тощо.

4. Стажування рекомендується проводити відповідно до Плану з виконання індивідуального завдання під час проходження стажування (далі – План стажування), який складається учасником Президентського кадрового резерву за погодженням з органом влади, де проводиться Стажування.

План стажування, як правило, включає питання, які мають бути опрацьовані під час Стажування, а також перелік питань для попереднього ознайомлення (до проведення Стажування).

Індивідуальне завдання обирається особисто кожним учасником Президентського кадрового резерву. Тема індивідуального завдання має бути обґрунтовано проблемною, в контексті впровадження реформ у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку.

5. Місцем Стажування визначається, як правило, структурний підрозділ (не нижче департаменту чи самостійного управління) органу влади, робота якого безпосередньо спрямована на реалізацію державної політики та впровадження реформ у сфері, яка відповідає обраному індивідуальному завданню.

6. Керівником Стажування, як правило, призначають керівника структурного підрозділу, де проводиться Стажування. Керівнику Стажування рекомендується надавати учаснику Президентського кадрового резерву всебічну допомогу та сприяння в отриманні та опрацюванні інформації відповідно до Плану стажування.

Для забезпечення координації під час проведення Стажування рекомендується визначити заступника керівника органу влади, до обов’язків якого, як правило, буде належати забезпечення можливості отримання учасниками Президентського кадрового резерву інформації, необхідної для виконання Плану стажування (у т. ч. з різних підрозділів органу влади).

7. Документальне оформлення проведення Стажування рекомендується здійснювати відповідно до наказу про стажування, а також Плану стажування, Доповідної записки про результати стажування особи, зарахованої до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”, Відгуку про результати стажування, зразки яких наведено у додатках 1 – 3.

8. Учаснику Президентського кадрового резерву за результатами виконання Плану стажування рекомендується подати до органу влади, де проводилося стажування, та Нацдержслужби України звіт про стажування, оформлений у вигляді доповідної записки.

Керівнику Стажування рекомендується скласти Відгук про результати стажування, який подається разом з доповідною запискою.

9. Після надходження до Нацдержслужби України матеріалів Стажування, Школа вищого корпусу державної служби здійснює узагальнення та готує звіт про проведення Стажування учасників Президентського кадрового резерву, з метою його надання до Адміністрації Президента України.

Начальник Відділу
методичного забезпечення
діяльності кадрових служб

Н. Щербакова

Додаток 1
до Методичних рекомендацій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник органу влади
________________________________
                                (посада)
_____________ __________________
  (підпис)                  (ініціали, прізвище)
__________________________ 2013 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник керівника органу влади
________________________________
                                (посада)
_____________ __________________
   (підпис)                 (ініціали, прізвище)
___________________________ 2013 р.

ПЛАН
з виконання індивідуального завдання під час проходження стажування

“_______________________________________________________________________”
(тема індивідуального завдання)
під час проходження стажування з ____ по ____________ 2013 року особи,
зарахованої до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”,
_________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
у _________________________________________________________________________,
(назва структурного підрозділу)
__________________________________________________________________________
(назва органу влади)

N з/п

Назва заходу

Строк виконання

1.

 

 

2.

 

 

Перелік матеріалів для попереднього ознайомлення:

1. Положення про орган влади (структурний підрозділ).

2. Перелік нормативно-правових актів, якими керується орган влади (структурний підрозділ).

3. …

Особа, зарахована
до Президентського
кадрового резерву
“Нова еліта нації”
  

_________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Керівник стажування
______________________
(посада)

  
_________
(підпис)

  
__________________________
(ініціали, прізвище)

____________ 2013 р.

Додаток 2
до Методичних рекомендацій

 

_______________________________
(посада керівника органу влади,
де проводиться стажування)
_______________________________
(прізвище, ініціали)

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

про результати стажування особи, зарахованої до Президентського кадрового резерву
“Нова еліта нації”, ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
у _________________________________________________________________________
(назва органу влади)
з виконання індивідуального завдання
___________________________________________________________________________

Відповідно до наказу __________________________________________ від ____________ N _______
                                                                                 (назва органу влади)

з ___ по ___ 2013 року

пройшов(ла) стажування у ________________________________________________________.
                                                             (назва структурного підрозділу)

Відповідно до Плану з виконання індивідуального завдання під час проходження стажування
було _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                     (короткий зміст виконаних заходів)

Пропозиції:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Відгук керівника стажування додається.

Додаток: на ____ арк.

_______________ 2013 р.

_________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Методичних рекомендацій

 

___________________________________
(посада керівника органу влади, де
проводиться стажування)
___________________________________
(прізвище, ініціали)

Відгук

про результати стажування особи, зарахованої до Президентського кадрового резерву
“Нова еліта нації”,
_________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Відповідно до наказу _______ _________________________________ з ___ по _________
пройшов(ла) стажування в _____________________________________________________.
                                                                               (назва структурного підрозділу)

Стажування відбувалось відповідно до Плану з виконання індивідуального завдання під час проходження стажування.

Обсяг виконаних завдань, передбачених Планом з виконання індивідуального завдання, виконано/не виконано в повному обсязі.

У процесі стажування _______________________________________ взято участь у підготовці
                                                                   (прізвище, ініціали)
____________________________________________________________________________.

Виконано завдання, не передбачені Планом з виконання індивідуального завдання, зокрема
____________________________________________________________________________.

Під час стажування _________________________________________ зарекомендував(ла) себе як
                                                                  (прізвище, ініціали)
____________________________________________________________________________.

Керівник стажування
___________________
                 (посада)

  
__________
(підпис)

  
______________________
(ініціали, прізвище)

__________________ 2013 р.

____________

Матеріали до теми


Перенесено щорічну разову виплату оборонцям України
Верховна Рада України 20 березня 2023 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової ...
Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...