Реєструйся

Про перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком


Особа, якій виповнилося 60 років, у 2012 році переходить з пенсії за вислугу років на пенсію за віком. Матимемо перехід з одного виду пенсії на інший чи перерахунок пенсії за віком? Яка середня заробітна плата при цьому враховується — за 2011 чи 2006 рік (працівник вийшов на пенсію за вислугу років у 2007 році)? Середня заробітна плата за 2006 рік становила 928 грн. 81 коп.

На запитання відповідає Наталія ШАМБІР, завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Працівникові у 2007 році призначено пенсію за вислугу років. Як відомо, пенсіонерам, яким призначено пенсію за вислугу років, під час роботи на посаді, яка дає право на цю пенсію, пенсія не виплачується. Право на одержання одночасно і пенсії, і заробітної плати у них виникає лише у разі, якщо після досягнення пенсійного віку їм буде призначено пенсію за віком. Тому, виходячи із зазначеного, після досягнення такою особою віку 60 років доцільно призначити їй пенсію за віком (ідеться про переведення з одного виду пенсії на інший).
Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, розрахунок пенсії за віком здійснюватиметься за матеріалами пенсійної справи, тобто фактично розмір пенсії не зміниться — зміниться лише вид пенсії.

Якщо ж зазначена вище особа після призначення пенсії працювала, при переведенні на пенсію за віком, за її бажанням, можуть бути враховані стаж і заробіток, набуті після призначення пенсії за вислугу років, тобто збільшиться коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Однак і в цьому випадку розрахунок заробітної плати здійснюватиметься з урахуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення пенсії за вислугу років (за наведених у запитанні обставин — це 928 грн. 81 коп.).

Вищезазначене обумовлено тим, що частиною 3 статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV (з урахуванням змін, внесених Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668-VI; далі — Закону № 1058) передбачено, що при переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині 1 статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Виняток із зазначеного вище правила зроблено лише для осіб, які отримують пенсію по інвалідності. Зокрема, якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною 2 статті 40 Закону № 1058 для призначення пенсії.
Звертаємо увагу, що 1 січня 2012 року набули чинності зміни до частини 2 статті 40 Закону № 1058, якими передбачено, що заробітна плата для обчислення пенсії (Зс) визначається з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.