...
Реєструйся

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 – 26, ст. 131) доповнити статтею 336 1 такого змісту:
Стаття 336 1. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації –
карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років”.
2. У Законі України “Про правовий режим надзвичайного стану” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233; 2014 р., N 15, ст. 326):
1) у частині другій статті 17 слова “стихійного лиха чи катастроф” замінити словами “особливо тяжких надзвичайних ситуацій”;
2) у частині першій статті 20 слова “військ Цивільної оборони” виключити.
3. Частину першу статті 15 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 224; 2010 р., N 12, ст. 119; 2013 р., N 15, ст. 99) доповнити пунктом 14 1 такого змісту:
“14 1) встановлювати для фізичних і юридичних осіб квартирну повинність з розквартирування особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, а також евакуйованого населення”.
4. Статтю 3 Закону України “Про оборону України” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2011 р., N 4, ст. 27) після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
“забезпечення на особливий період Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підготовленими кадрами, рятувальною та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;
забезпечення готовності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в особливий період”.
У зв’язку з цим абзаци восьмий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – дев’ятнадцятим.
5. У Законі України “Про основи національної безпеки України” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351; 2006 р., N 14, ст. 116; 2013 р., N 14, ст. 89, N 38, ст. 499; 2014 р., N 10, ст. 119, N 22, ст. 816; 2015 р., N 4, ст. 13):
1) статтю 4 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
“органи і підрозділи цивільного захисту”.
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
2) у статті 7:
в абзаці тридцять п’ятому слова “загострення проблеми підтримання в належному технічному стані ядерних об’єктів на території України” виключити;
після абзацу шістдесятого доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:
“у сфері цивільного захисту:
невідповідність сучасним викликам стану єдиної державної системи цивільного захисту, сил цивільного захисту, їх технічного оснащення;
значне антропогенне і техногенне перевантаження території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
погіршення технічного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на річці Дніпро;
непідтримання в належному технічному стані ядерних об’єктів на території України;
небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму”.
У зв’язку з цим абзаци шістдесят перший – сімдесят сьомий вважати відповідно абзацами шістдесят сьомим – вісімдесят третім;
абзаци шістдесят восьмий, сімдесят другий та сімдесят п’ятий виключити;
3) частину другу статті 8 після абзацу сорок восьмого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
“у сфері цивільного захисту:
забезпечення ефективного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, оснащення сучасними видами техніки сил цивільного захисту;
вжиття організаційних, економічних, інженерно-технічних та інших заходів для зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій до прийнятних рівнів;
підвищення рівнів екологічної, ядерної та радіаційної безпеки до норм і стандартів у відповідній сфері, в тому числі перетворення об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему”.
У зв’язку з цим абзаци сорок дев’ятий – шістдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятдесят третім – сімдесят третім;
4) у статті 9:
після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
“органи і підрозділи цивільного захисту здійснюють заходи щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період”.
У зв’язку з цим абзаци десятий – тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – чотирнадцятим;
в абзаці одинадцятому слова “забезпечують захист і врятування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характерів” виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 лютого 2015 року
N 186-VIII

 

Матеріали до теми


Комітет з питань прав людини рекомендував Верховній Раді прийняти за основу два законопроєкти
02 травня 2024 року у форматі відеоконференції відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ...