...
Реєструйся

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 червня 2000 р. N 963

Київ

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 травня 2001 року N 432,
 від 14 січня 2004 року N 40,
 від 17 листопада 2004 року N 1567,
 від 30 листопада 2005 року N 1148,
 від 22 лютого 2006 року N 203,
 від 31 січня 2007 року N 94,
 від 26 червня 2007 року N 872

(Дія Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року N 78, поширюється на працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим цією постановою, і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року N 78)


Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, що додається.

 

Прем’єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 


Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2000 р. N 963 


ПЕРЕЛІК
посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

(У тексті переліку слово “завідуючий” замінено словом “завідувач” згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року N 40)


Посади педагогічних працівників

Директор, завідувач, начальник вищого навчального закладу I та II рівня акредитації, професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього навчального закладу, навчального закладу для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, дошкільного навчального закладу, позашкільного навчального закладу (на якого поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів освіти), навчально-методичної, методичної, науково-методичної установи, навчального закладу післядипломної освіти, приймальника-розподільника для дітей органів внутрішніх справ, притулку для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, психолого-медико-педагогічної консультації, навчально-виробничого (міжшкільного) комбінату (центру), школи – дитячого садка, інших навчально-виховних комплексів (об’єднань); їх заступники з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи; заступники директора з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи центрів професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з 
постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. N 40,
 від 30.11.2005 р. N 1148,
 від 22.02.2006 р. N 203,
 від 26.06.2007 р. N 872)

Завідувач: логопедичного пункту, інтернату при школі, заочного відділення школи, фільмотеки, навчально-консультаційного пункту, відділення навчального закладу, навчально-методичного кабінету (лабораторії); завідувач, керівник виробничої (навчальної) практики, фізичного виховання, навчально-виробничої (навчальної) майстерні, відділу (лабораторії, кабінету, частини) з основного напряму діяльності, його заступник; завідувач навчальної (педагогічної) частини закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення.

(абзац другий розділу в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. N 40)

Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя-реабілітолога, старший викладач вищого навчального закладу I і II рівня акредитації, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання, старший вихователь, вихователь, соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами, логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення, методист, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи; концертмейстер, художній керівник, культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму закладів освіти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, інструктор з праці, інструктор слухового кабінету, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, старший керівник та керівник туристських груп (походу, екскурсії, експедиції) у позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації.

(абзац третій розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. N 432,
 від 14.01.2004 р. N 40,
 від 17.11.2004 р. N 1567)

Посади науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації

Керівник (ректор, президент тощо), заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом, керівник філіалу, заступники керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник вищого навчального закладу післядипломної освіти, що акредитований за III або IV рівнем, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), завідувач кафедрою – професор, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту у складі вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), вчений секретар, завідувач: докторантурою, аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням.

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. N 40,
 від 31.01.2007 р. N 94)

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010