...
Реєструйся

Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22
грудня 2010 р. N 1170

Київ

Про
затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

Відповідно до частини
сьомої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” Кабінет Міністрів
України постановляє:

1. Затвердити перелік
видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не
нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (додається).

2. Визнати такими, що
втратили чинність:

постанову Кабінету
Міністрів України від 18 травня 1998 р. N 697 “Про затвердження Переліку
видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні
середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій” (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 20, ст. 741);

постанову Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 1998 р. N 1886 “Про доповнення Переліку
видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні
середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р. N 697”
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1759).

3. Ця постанова набирає
чинності з 1 січня 2011 року.

 

Прем’єр-міністр
України
 

М.
АЗАРОВ
 


Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1170 


ПЕРЕЛІК
видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не
нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування

I.
Виплати, які здійснюються у грошовій формі

1. Соціальні допомоги
та виплати, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на
народження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми тощо).

2. Одноразова допомога
працівникам, які виходять на пенсію згідно із законодавством та колективними
договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим
(науково-педагогічним) працівникам), військовослужбовцям при звільненні з
військової служби.

3. Надбавки та доплати
до державних пенсій працюючим пенсіонерам.

4. Вихідна допомога у
разі припинення трудового договору.

5. Відшкодування,
нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні.

6. Витрати на
відрядження, а саме: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на
наймання житлового приміщення.

Компенсаційні виплати
та добові, які виплачуються у разі переїзду на роботу в іншу місцевість згідно
із законодавством.

7. Виплати в
установленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім
надбавок та доплат до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах,
передбачених законодавством, за роботу на територіях радіоактивного
забруднення, оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”).

8. Компенсація
моральної шкоди працівникам, що виплачується за рішенням суду.

9. Винагорода, що
сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки,
літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет,
журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та
(або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської
(постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві.

Винагороди за
відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та їх використання.

10. Надбавки (польове
забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що
направляються для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і
будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом,
постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у
визначених законодавством розмірах.

11. Компенсації
працівникам за використання для потреб виробництва власного інструмента та
особистого транспорту.

12. Довічна плата за
звання дійсного члена та члена-кореспондента академії наук.

13. Позики, видані
працівникам для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво,
заведення домашнього господарства.

14. Матеріальна
допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із
сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.

15. Допомога, що
виплачується молодим спеціалістам під час відпустки після закінчення
навчального закладу.

II.
Виплати, які надаються в натуральній або грошовій формі

1. Вартість вугілля та
вугільних брикетів, безоплатно наданих працівникам в обсягах та за переліком
професій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004
р. N 462 “Деякі питання обкладення податком з доходів фізичних осіб
вартості безоплатно наданих вугілля та вугільних брикетів” (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1039), або виплата грошової компенсації
вартості такого вугілля та вугільних брикетів.

2. Платіж згідно з
договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і
членів їх сімей.

3. Витрати на колективне
харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флоту, а також
харчування льотного складу цивільної авіації під час виконання завдань польоту,
що можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються у разі
відрядження.

4. Витрати на
харчування учасників спортивних заходів, у тому числі суддів, на час
перебування на спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах у межах
установлених норм.

5. Відшкодування
працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального
захисту в разі невидачі їх роботодавцем або вартість виданого згідно з діючими
нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних
та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування.

6. Вартість придбаних
роботодавцем проїзних квитків, що персонально не розподіляються між
працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у
зв’язку із специфікою роботи).

7. Витрати на
перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим
транспортом (крім оплати праці водіїв).

8. Вартість подарунків
до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників.

9. Витрати на
підготовку та перепідготовку кадрів (крім суми заробітної плати, що
зберігається за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з
відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів), а саме:

витрати на оплату
навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах підвищення
кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

стипендії слухачам
підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на
навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;

оплата проїзду до
місцезнаходження навчального закладу та назад;

витрати, пов’язані з
організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда
приміщень).

10. Витрати на
проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів та утримання громадських
служб (крім оплати праці працівників, які їх обслуговують).

Витрати на благоустрій
садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення
та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників.

11. Витрати на платне
навчання працівників і членів їх сімей, не пов’язане з виробничою необхідністю,
згідно з договором між підприємством та навчальним закладом.

12. Вартість житла,
переданого у власність працівникам.

13. Витрати на оплату
послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров’я.

14. Доходи за акціями
та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди,
відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання в оренду землі.