...
Реєструйся

Про затвердження Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України


Про затвердження Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України 

Наказ Міністерства освіти України
від 23 березня 1994 року N 79

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 1994 р. за N 135/344

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства освіти України
від 9 грудня 1996 року N 379,
  від 10 квітня 2000 року N 73

Згідно з Законом України про освіту, Законом України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, Законом України про зайнятість населення, постановами Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 408 “Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів” і від 7 вересня 1993 р. N 715 “Про затвердження Положення про професійний навчально-виховний заклад” та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1993 р. N 20164/33 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України (додається).

2. Затверджене Положення є обов’язковим для виконання міністерствами, відомствами, які мають навчально-виховні заклади, підприємствами, установами та організаціями, державними вищими навчальними і професійними навчально-виховними закладами України.

3. Рекомендувати міністерствам і відомствам, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за необхідності, затвердити згідно з цим Положенням та за погодженням з Міністерством освіти України порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів з урахуванням особливостей.

4. З уведенням у дію Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України вважати такими, що не застосовуються:

Положення про розподіл і використання в народному господарстві випускників вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, затверджене наказом Держосвіти СРСР від 22 серпня 1988 р. N 286 колишнього СРСР.

Положення про розподіл випускників професійно-технічних навчальних закладів СРСР, затверджене наказом Держпрофосвіти СРСР від 29 березня 1983 р. N 40 колишнього СРСР.

  

Міністр

П. М. Таланчук

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра економіки України  

Ю. І. Єхануров 

Заступник Міністра праці України  

А. П. Сорокін 

Заступник Міністра фінансів України  

В. М. Матвійчук 

Заступник Голови
Федерації профспілок України  

 
Г. В. Осовий 

Перший заступник Міністра 
охорони здоров’я України  

 
В. П. Передерій 

Заступник Міністра сільського господарства
і продовольства України  

 
В. Г. Лисенко 

Заступник Міністра культури України  

В. М. Кампо 

Заступник Міністра України
у справах молоді і спорту  

 
Є. А. Ясинський  

Перший заступник Міністра транспорту України    

О. М. Артеменко 


  

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти України
від 23 березня 1994 р. N 79

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 червня 1994 р. за N 135/344


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПРИЯННЯ В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ВИПУСКНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Положення втратило чинність в частині, що стосується випускників вищих навчальних закладів I – II і III – IV рівнів акредитації, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням
(згідно з наказом Міністерства освіти України
від 9 грудня 1996 року N 379)


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення розроблене згідно з Законом України про освіту, Законом України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, Законом України про зайнятість населення, постановами Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 408 “Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів” та від 7 вересня 1993 р. N 715 “Про затвердження Положення про професійний навчально-виховний заклад України”, іншими законодавчими актами України і встановлює порядок працевлаштування випускників державних вищих навчальних закладів I, II, III та IV рівнів акредитації і професійних навчально-виховних закладів.

2. Студенти вищих навчальних закладів і учні професійних навчально-виховних закладів, які закінчили повний курс навчання, вважаються випускниками.

3. Випускники вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів мають право на вільний вибір виду діяльності та місця роботи відповідно до здібностей і професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб (окрім випадків, передбачених чинним законодавством: пільговий прийом; особливі вимоги до професійної діяльності тощо).

4. Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років тим молодим спеціалістам-випускникам державних вищих навчальних закладів та професійно-технічних училищ, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами і організаціями.

Надання роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних та професійних навчально-виховних закладів вирішується згідно з чинним законодавством.

5. Випускники та студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації мають право звертатися за працевлаштуванням: до відділу (сектора) зв’язку з виробництвом навчального закладу – під час навчання; до державної служби зайнятості за місцем постійного проживання – після закінчення навчання; безпосередньо до власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі – замовника) – як протягом навчання, так і після закінчення навчального закладу.

Випускники та студенти вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації, випускники та учні професійних навчально-виховних закладів мають право звертатися за працевлаштуванням: до навчального закладу – під час навчання; до державної служби зайнятості за місцем постійного проживання – після закінчення навчання; безпосередньо до власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності- як протягом навчання, так і після закінчення навчального закладу.

Особи, які навчалися у професійних навчально-виховних закладах за направленням державної служби зайнятості, питання працевлаштування вирішують з цією службою.

6. Випускник вищого навчального закладу, якому присвоєно кваліфікацію спеціаліста з вищою освітою певного професійного спрямування або спеціальності і який працевлаштований на підставі посвідчення про направлення на роботу, вважається молодим спеціалістом протягом трьох років з моменту укладення ним трудового договору з замовником. Час навчання в інтернатурі в цей строк не входить.

Випускник професійного навчально-виховного закладу, якому присвоєно робітничу професію певної кваліфікації і який працевлаштований на підставі посвідчення про направлення на роботу, вважається молодим спеціалістом протягом двох років з моменту укладення ним трудового договору з замовником.

II. ДОГОВОРИ НА ПІДГОТОВКУ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ І КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

7. Договір на підготовку спеціалістів з вищою освітою, кваліфікованих робітників залежно від його суб’єктів може бути генеральним, прямим, цільовим:

7.1. Генеральний договір (додаток 1) укладається між вищим навчальним закладом і центральним органом державної виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад, і є формою реалізації державного замовлення на підготовку спеціалістів. Укладається договір не пізніше як за шість місяців до зарахування до вищого навчального закладу студентів відповідного року випуску;

7.2. Прямий договір (додаток 2) укладається між навчальним закладом і підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності. Укладення договору щодо випускників вищих навчальних закладів здійснюється в будь-який час, щодо випускників професійних навчально-виховних закладів – до зарахування на навчання учнів відповідного року випуску;

7.3. Цільовий договір (додаток 3) укладається між студентом (учнем) і підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності. Гарантом виконання умов цього договору щодо якості підготовки спеціаліста з вищою освітою або кваліфікованого робітника виступає третя сторона – навчальний заклад. Укладення договору здійснюється в будь-який час.

8. Прямий і цільовий договори на підготовку та працевлаштування спеціалістів з вищою освітою, кваліфікованих робітників повинен передбачати такі основні зобов’язання сторін:

8.1. Замовник – надати випускникові роботу на період не менше трьох років відповідно до його спеціальності, кваліфікації і професійної підготовки з урахуванням вимог кваліфікаційної характеристики, а також у разі необхідності забезпечити молодого спеціаліста жилою площею відповідно до чинного законодавства;

8.2. Випускник – оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченої відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати у замовника строк, визначений договором;

8.3. Навчальний заклад – забезпечити якість та рівень підготовки спеціаліста з вищою освітою, кваліфікованого робітника.

Інші зобов’язання та відповідальність сторін визначаються при укладенні договору.

9. Замовники незалежно від форм власності згідно з цільовими договорами можуть за рахунок своїх коштів надавати студентам та учням матеріальну допомогу та послуги, сплачувати надані студентові, учневі грошові кредити, а також виплачувати студентам, учням підвищену стипендію або провадити доплати до державної стипендії, установленої для відповідної спеціальності, курсу, навчального закладу.

Зазначені виплати граничними розмірами не обмежуються.

10. Випускники, які уклали цільові договори, одержували стипендію від замовника, зараховувались згідно з установленою квотою (пільги для сільської молоді тощо) або як такі, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, направляються на роботу до замовника і зобов’язані відпрацювати за призначенням строк, передбачений цільовим договором.

За згодою сторін випускник може бути направлений навчальним закладом на роботу до іншого замовника.

11. Випускники професійних навчально-виховних закладів і вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації, які навчалися за цільовими договорами, одержували стипендію або інші доплати від замовника і мають бажання навчатися далі у вищих навчальних закладах за освітніми і професійними програмами більш високого рівня, погоджують це питання з замовником.

12. Розірвання цільового договору за ініціативою випускника (студента, учня) можливе у випадках:

12.1. Неможливості виїзду на роботу за призначенням у зв’язку з установленням інвалідності першої або другої групи у випускника (студента, учня);

12.2. Неможливості виїзду на роботу за призначенням у зв’язку з установленням інвалідності першої або другої групи у дружини (чоловіка) випускника (студента, учня), одного з батьків (або осіб, які їх заміняють) випускника (студента, учня);

12.3. Якщо випускник – вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину у віці до трьох років, дитину, яка згідно з медичним висновком потребує домашнього догляду (до досягнення нею шестирічного віку), одинокі мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда і у зв’язку з цим не можуть виїхати на роботу за призначенням;

12.4. Проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних силах України, Прикордонних військах України, Службі безпеки України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ України поза місцем розташування замовника;

(пункт 12.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 р. N 73)

12.5. Невиконання замовником умов договору.

13. Розірвання цільового договору за ініціативою замовника можливе у випадках:

13.1. Низької успішності випускника, студента, учня (критерій успішності обумовлюється в договорі);

13.2. Відрахування студента, учня з навчального закладу;

13.3. Неможливості надання випускникові роботи за спеціальністю згідно з медичним висновком (якщо медичний огляд при прийнятті на роботу обов’язковий) або згідно з висновком медико-соціальної (експертної) комісії.

13.4. Банкрутства замовника.

Якщо випускник без поважних причин не захистив дипломний проект (роботу) або не склав випускні державні екзамени, за згодою випускника замовник може надати йому роботу з урахуванням спеціальності, по якій він навчався, та кваліфікації.

14. При розірванні цільового договору на підставі пунктів 12, 13 працевлаштування випускника здійснюється згідно з розділом III цього Положення.

15. Випускник, який був призваний на строкову військову службу у Збройні Сили України, після закінчення строку служби зобов’язаний прибути на роботу до замовника, з яким у нього укладений цільовий договір. Час перебування у Збройних Силах України зараховується в строк обов’язкової роботи випускника, передбачений цільовим договором. Це стосується також випускників, які проходять альтернативну (невійськову) службу.

16. Час знаходження жінки у відпустці після закінчення навчального закладу у зв’язку з вагітністю, родами, доглядом за дитиною зараховується в строк обов’язкової роботи в замовника, з яким у неї укладений цільовий договір.

17. Якщо в чоловіка й дружини ще до шлюбу були укладені цільові договори з підприємствами, розташованими в різних населених пунктах, то місце їх роботи визначається за домовленістю між ними й замовниками, а у випадках, коли вони не дійшли згоди, один з подружжя має право розірвати договір з замовником в односторонньому порядку.

18. У випадках неприбуття випускника за призначенням або відмови без поважної причини стати до роботи відповідно до укладеного цільового договору, звільнення з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням без поважних причин до закінчення визначеного договором строку випускник зобов’язаний компенсувати всі витрати, яких зазнав замовник у зв’язку з виплатою стипендії, та повернути кошти, видані йому в зв’язку з переїздом на роботу в іншу місцевість, в порядку, визначеному договором.

При розірванні цільового договору, за винятком випадків, передбачених пунктами 12, 13.4, 13.5, 17 цього Положення, випускник (студент, учень) відшкодовує замовнику витрати на його стипендіальне забезпечення.

Випускникові, якому відмовлено в прийнятті на роботу після прибуття до місця призначення замовник компенсує витрати, пов’язані з переїздом його і членів сім’ї як до місця призначення, так і поверненням до постійного місця проживання (якщо він був направлений в іншу місцевість) згідно з умовами, визначеними в договорі.

Спори, що виникають за договорами, розглядаються в суді або арбітражному суді.

III. ПОРЯДОК ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

19. Працевлаштування випускників денної форми навчання здійснюється протягом всього періоду навчання:

19.1. У вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації – відділом (сектором) зв’язку з виробництвом за участю кафедр, які випускають спеціалістів, студентських профспілок та органів студентського самоврядування;

19.2. У вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації – керівництвом навчальних закладів за участю відділень, студентських профспілок та органів студентського самоврядування;

19.3. У професійних навчально-виховних закладах – керівництвом навчальних закладів.

Працевлаштування випускників вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів здійснюється згідно з укладеними договорами.

20. На відділ (сектор) зв’язку з виробництвом вищого навчального закладу III та IV рівнів акредитації, керівництво вищого навчального закладу I та II рівнів акредитації та професійного навчально-виховного закладу покладається:

20.1. Зв’язок з державною службою зайнятості, центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями;

20.2. Створення банку даних місць роботи, розроблення рекомендацій щодо зміни обсягів та структури підготовки спеціалістів, кваліфікованих робітників на підставі проведеного службою зайнятості аналізу й прогнозування попиту та пропозицій на ринку праці;

20.3. Забезпечення випускників достовірною, повною й оперативною інформацією про можливість працевлаштування на підставі договірних замовлень, надання випускникам допомоги в підібранні роботи, в укладанні цільових договорів та працевлаштуванні;

20.4. Надання допомоги замовникам у доборі необхідних їм спеціалістів;

20.5. Забезпечення в межах своєї компетенції соціально-економічного та правового захисту випускників;

20.6. Оформлення та облік укладених договорів, здійснення контролю за виконанням договірних зобов’язань під час навчання студентів (учнів) та розгляду питання про направлення на роботу випускників;

20.7. Сприяння студентам, учням у пошуках тимчасової роботи;

20.8. Підтримка зв’язків з випускниками, участь в організації роботи щодо вивчення їх трудової діяльності;

20.9. Ознайомлення випускників з цим Положенням;

20.10. Оформлення карток працевлаштування випускників за формою 1 (додаток 4);

20.11. Видача випускникам посвідчень про направлення на роботу за формою 2, оформлених замовником або навчальним закладом (за домовленістю з замовником) на підставі договору та оформлення довідок про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3 (додатки 5, 6);

20.12. Подання до державних служб зайнятості (на рівні областей) – за місцем постійного проживання випускників, у яких питання працевлаштування не вирішується, не пізніше ніж за рік до закінчення ними навчального закладу таких відомостей: прізвище, ім’я, по батькові випускника; стать; рік народження; найменування вищого навчального закладу; рік випуску; кваліфікаційний рівень; спеціальність; спеціалізація; сімейний стан; адреса постійного місця проживання.

21. Відділ зв’язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу забезпечує однаковий доступ усім випускникам до інформації про місця роботи згідно з договорами.

22. Відділ зв’язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу може залучати до своєї роботи уповноважених представників замовників, заінтересованих у направленні до них випускників.

23. Відділ зв’язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу може надавати послуги також випускникам, які навчалися без відриву від виробництва, якщо це не зашкодить можливості працевлаштування випускників денної форми навчання.

24. Спірні питання, що виникають між відділом зв’язку з виробництвом (керівництвом) навчального закладу та випускником, вирішує комісія у складі: керівника (його заступника) навчального закладу; завідувача кафедри, що випускає спеціалістів, (завідувача відділення); представників факультету; органів студентського (учнівського) самоврядування. До складу комісії можуть також включатися представники замовників, для яких в основному готуються спеціалісти в цьому навчальному закладі.

25. Відділ зв’язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу за рік до закінчення випускниками навчального закладу або після укладання ними цільового договору оформляє картку працевлаштування в двох примірниках на кожного випускника за формою 1. Перший примірник зберігається у вищому навчальному закладі (в особовій справі студента), другий – відсилається замовникові.

Замовник не пізніше ніж за два місяці до випуску на підставі договору та одержаної картки працевлаштування оформляє посвідчення про направлення на роботу за формою 2 і надсилає до навчального закладу, де його одержує випускник. Одночасно замовник перераховує вищому навчальному закладу кошти для здійснення передбачених законодавством та цільовим (прямим) договором виплат при працевлаштуванні випускника.

Посвідчення про направлення на роботу є підставою для укладення трудового договору між випускником і замовником.

26. Відділ зв’язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу за наявності місць призначення може запропонувати випускникові роботу, якщо він за шість місяців до закінчення вищого навчального закладу самостійно не обрав місця роботи і не уклав цільового договору на працевлаштування. Ця пропозиція фіксується в картці працевлаштування за формою 1.

27. Відділ зв’язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу не може без згоди випускника пропонувати йому роботу в іншій місцевості у випадках, передбачених у пункті 12, а також за відсутністю житла (кімнати, квартири) за місцем призначення.

Для випускників – дружин (чоловіків) військовослужбовців, які проходять військову службу, в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах України, Прикордонних військах України, Службі безпеки України, Цивільній обороні України, Управлінні охорони вищих посадових осіб України, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та службі в органах внутрішніх справ України, місцем постійного проживання вважається місце проходження служби їх чоловіків (дружин).

(абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 р. N 73)

Якщо одного з подружжя випускників було направлено на роботу згідно з цільовим договором і строк роботи, обумовлений в договорі, не закінчився, місцем постійного проживання для дружини (чоловіка) вважається місце роботи чоловіка (дружини) за вказаним договором.

На випускників, у яких чоловіки є військовослужбовцями військової строкової служби або курсантами військових навчальних закладів дія цього пункту Положення не поширюється.

28. Якщо на місце призначення, що пропонується відділом зв’язку з виробництвом (керівництвом) навчального закладу, претендують декілька випускників, направлення на роботу того чи іншого випускника погоджується з замовником. Якщо немає персонального замовлення від замовника, це питання вирішується навчальним закладом з урахуванням спеціалізації, рівня кваліфікації, академічної успішності, сімейного стану, стану здоров’я, місця проживання випускника.

29. Випускникові, який виявив бажання працевлаштуватися самостійно (у випадку, коли з ним не укладено цільового договору), на його письмове прохання, зафіксоване в картці працевлаштування, видається навчальним закладом довідка про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3 та другий примірник картки працевлаштування за формою 1.

30. При невирішенні навчальним закладом питання щодо працевлаштування випускника йому видається довідка про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3. Випускникові вищого навчального закладу разом з довідкою за формою 3 видається другий примірник картки працевлаштування за формою 1.

31. Випускникові, який розірвав цільовий договір з замовником до закінчення навчального закладу, видається навчальним закладом довідка про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3. Випускникові вищого навчального закладу разом з довідкою за формою 3 видається другий примірник картки працевлаштування за формою 1.

При розірванні цільового договору після закінчення навчального закладу довідка за формою 3 видається випускникові замовником.

32. При самостійному працевлаштуванні випускники навчальних закладів можуть звернутися за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості за місцем постійного проживання згідно з Законом України про зайнятість населення. Випускники вищих навчальних закладів подають довідку про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3 і картку працевлаштування за формою 1, випускники професійних навчально-виховних закладів подають довідку про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3.

У випадку, коли випускникові відмовлено замовником у прийнятті на роботу або він сам відмовився стати до роботи за призначенням, до служби зайнятості подається посвідчення про направлення на роботу за формою 2 або довідка про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3.

33. Випускникові, який працевлаштовується самостійно або за направленням служби зайнятості протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу, може бути на його прохання оформлене замовником посвідчення про направлення на роботу за формою 2.

34. Реєстрація випускників навчальних закладів у державній службі зайнятості як таких, які шукають роботу, здійснюється згідно з законодавством про зайнятість населення.

35. Вручення випускникові диплома (свідоцтва) про закінчення навчального закладу, посвідчення про направлення на роботу за формою 2 (довідки про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3) та видача коштів (якщо вони перераховані до навчального закладу замовником), що йому належать, здійснюється не пізніше 5 днів після закінчення ним навчального закладу.

Керівники вищих і професійних навчально-виховних закладів несуть персональну відповідальність за своєчасне вручення диплома (свідоцтва) випускникові, посвідчення про направлення на роботу (довідки про надання можливості самостійного працевлаштування) та коштів. Забороняється видавати випускникові документ, що замінює посвідчення про направлення на роботу за формою 2, довідку про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3, а також роботи в посвідченні будь-які зміни та виправлення без дозволу замовника.

36. Випускник повинен прибути до місця призначення в строк, визначений у посвідченні про направлення на роботу. У разі прибуття випускника до місця призначення без поважних причин пізніше цього строку замовник може запропонувати внести зміни в умовах працевлаштування, зазначені в договорі та посвідченні (місце роботи, посада, оклад), з урахуванням спеціальності (кваліфікації) випускника.

IV. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ

37. Випускникам, які одержали направлення на роботу після закінчення навчального закладу, надається відпустка тривалістю один календарний місяць незалежно від того, коли вони мали останні канікули у навчальному закладі.

За час відпустки випускникам вищих навчальних закладів, які одержали направлення на роботу, виплачується допомога у розмірі місячної стипендії за рахунок замовника, до якого їх направлено на роботу.

Випускникам, які одержали довідки про надання можливості самостійного працевлаштування, допомога за час відпустки не виплачується.

Випускникам професійних навчально-виховних закладів денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, підприємство протягом перших трьох місяців надає оплачувану відпустку з розрахунку тарифної ставки відповідно до зазначеного в дипломі кваліфікаційного розряду (класу, категорії) або посадового окладу. Випускникам денної форми навчання, які навчалися менше 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на чергову відпустку. Випускникам віком до 18 років надається відпустка тривалістю один календарний місяць, а іншим випускникам тривалістю, встановленою на підприємстві для робітників відповідної професії чи спеціальності.

38. Випускники, з якими не укладені цільові договори, мають право на звільнення з роботи за місцем призначення за власним бажанням на загальних підставах.

39. Звільнення випускника з ініціативи замовника до закінчення строку трудового договору дозволяється у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

40. Безробітним з числа випускників навчальних закладів виплачується допомога по безробіттю згідно з Законом України про зайнятість населення.

41. Якщо укладений договір розривається з ініціативи замовника після одержання з навчального закладу картки працевлаштування за формою 1, влаштування на роботу випускника здійснюється згідно з пунктами 32 і 40 цього Положення за умови, що вищий навчальний заклад не має можливості запропонувати випускникові іншого місця роботи.

42. Посади за штатним розкладом, на які в поточному році повинні бути прийняті на роботу випускники згідно з договором, не підлягають заміщенню іншими працівниками. У випадку виробничої потреби на ці посади можуть бути прийняті працівники на визначений строк до призначення на них випускників.

43. Якщо випускник за його згодою переводиться на роботу до іншого підприємства, установи, організації, йому видається цим підприємством, установою, організацією нове посвідчення про направлення на роботу. За випускником у цьому випадку зберігаються усі права й обов’язки згідно з чинним законодавством.

44. Випускникам, які закінчили вищі навчальні заклади з відзнакою, за рішенням замовника може встановлюватися більш висока заробітна плата в межах схеми посадових окладів.

45. Спори між навчальним закладом і замовником щодо оплати за підготовку фахівців (робітників) не можуть бути підставою для обмеження прав студентів, учнів, випускників навчальних закладів.

46. Випускники, які одержали направлення на роботу в іншу місцевість, а також члени їх сімей забезпечуються жилою площею згідно з чинним законодавством.

Випускники, яких не було забезпечено житлом відповідно до посвідчень про направлення на роботу і які продовжують працювати за призначенням після закінчення строку, обумовленого в договорі, зберігають право на позачергове одержання житла, незалежно від строку роботи за цим призначенням.

47. У разі ліквідації підприємства, установи, організації право на позачергове одержання житла вирішується згідно з чинним законодавством.

48. За випускниками, які одержали направлення на роботу в іншу місцевість, житло за попереднім місцем проживання зберігається згідно з чинним законодавством.

49. Випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що перебувають під опікою (піклуванням), надається грошова та матеріальна допомога в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

50. Випускникам, які після закінчення навчального закладу направляються на роботу в іншу місцевість відносно місця попереднього постійного проживання, виплачуються: вартість проїзду випускника й членів його сім’ї; витрати на перевезення майна; добові за час перебування в дорозі; одноразова допомога на випускника й на кожного члена сім’ї, який переїжджає; заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі.

51. Особам, які закінчили навчальні заклади і направлені на роботу за місцем розташування цих навчальних закладів, одноразова допомога виплачується, якщо вони до навчання постійно проживали в іншій місцевості.

52. Якщо заздалегідь неможливо точно визначити розмір компенсацій, які належить сплатити випускникові, то йому видається аванс.

53. До членів сім’ї випускника, на яких виплачуються компенсації, належать дружина (чоловік), а також діти й батьки подружжя або особи, які їх заміняють.

54. Вартість проїзду членів сім’ї випускника й перевезення майна, а також одноразова грошова допомога на них виплачується в тому випадку, якщо вони переїжджають на нове місце проживання випускника до закінчення одного року з дня фактичного надання йому жилого приміщення.

55. Випускникам, направленим на роботу за місцем свого постійного проживання або проживання батьків (сім’ї), сплачується вартість проїзду їх і членів сім’ї, перевезення майна й добові.

56. Випускникам, які направлені на роботу за місцем свого попереднього проживання, але проживали до навчання в гуртожитку або на орендованій жилій площі, компенсації виплачуються повністю.

Усі витрати на виплату компенсацій несуть ті замовники, до яких направляються випускники.

Випускник зобов’язаний повернути кошти, виплачені йому у зв’язку з переїздом на роботу в іншу місцевість, у таких випадках: повністю, якщо не з’явився на роботу або відмовився стати до роботи без поважної причини; згідно з договором, якщо до закінчення строку роботи, передбаченого договором, він був звільнений за винні дії згідно зі статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

Випускник, який не з’явився на роботу або відмовився стати до роботи з поважної причини, зобов’язаний повернути виплачені йому кошти за відрахуванням понесених вже дорожніх витрат.

57. Замовники, а також місцеві органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів при тимчасових труднощах у позачерговому наданні жилого приміщення можуть орендувати його в громадян для надання випускникам навчальних закладів, які прибули на роботу згідно з направленням. Порядок оплати цієї жилої площі обумовлюється в цільових та прямих договорах.

58. Випускникам, які направлені на роботу в іншу місцевість до замовників, що не мають власного жилого фонду і не здійснюють житлового будівництва, а також не беруть дольової участі в житловому будівництві, забезпечуються жилою площею власниками або уповноваженими ними органами, виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів, місцевими органами державної виконавчої влади згідно з чинним законодавством.

59. Замовник може надавати молодим спеціалістам позики зі своїх фондів для вступу до житлово-будівельного кооперативу.

60. Направлення випускників навчальних закладів на роботу в райони, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та пільги для них регулюються Законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  

 

 
 

Додаток 1
до Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про підготовку спеціалістів з вищою освітою (генеральний)

N_____________              "__" ___________ 199_ р.
 _________________________________________________________________
          (найменування міністерства)
(далі - міністерство) в особі ___________________________________
 ________________________________________________________________,
         (посада, прізвище та ініціали)
який діє на підставі Положення про міністерство України, і ______
 _________________________________________________________________
        (найменування навчального закладу)
(далі - навчальний заклад) в особі ______________________________
 _________________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)
який діє на підставі статуту навчального закладу, уклали цей
договір.
   1. Предмет договору
   1.1. Забезпечити реалізацію виконання контрольних показників
прийому студентів на 199_ р.
 *****************************************************************
Шифр *                 *   Форми навчання
спеці-* Найменування спеціальності   *************************
ально-*                 * денна* вечірня *заочна
сті  *                 *    *     *
   *                 *    *     *
*****************************************************************
  *****************************************************************
    ВСЬОГО
   2. Міністерство зобов'язується:
   2.1. Розробляти контрольні показники прийому студентів до
навчального закладу з урахуванням його пропозицій щодо обсягів та
структури підготовки спеціалістів.
   2.2. Доводити до навчального закладу контрольні показники
прийому студентів не пізніше як за 4 місяці до початку вступних
іспитів.
   2.3. Виділяти навчальному закладу кошти  на  підготовку
спеціалістів.
   3. Навчальний заклад зобов'язується:
   3.1. Подавати щорічно до міністерства не пізніше як за 6
місяців до початку вступних іспитів пропозиції щодо обсягів та
структури прийому студентів до навчального закладу на підставі
договорів навчального закладу з підприємствами, установами, ор-
ганізаціями та приватними особами на підготовку спеціалістів і
аналізу попиту та пропозицій на ринку праці.
   3.2. Здійснювати підготовку спеціалістів згідно з контроль-
ними показниками, які доводяться міністерством, і договорами з
підприємствами, установами, організаціями та приватними особами.
   3.3. Сприяти випускникам у забезпеченні їх роботою  за
спеціальністю і кваліфікацією та здійснювати постійний контроль
за працевлаштуванням випускників.
   3.4. Контролювати прибуття випускників на роботу за призна-
ченням та їх використання за фахом.
   4. Заключні положення
   4.1. Зміни та доповнення до цього договору приймаються шля-
хом підписання додаткових угод.
   4.2. Цей договір припиняється:
   4.2.1. Після закінчення строку дії договору;
   4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом).
   4.3. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє
до "__" __________________ 199_ р.
   4.4. Договір складений у 2-х примірниках. Перший з них
зберігається у міністерстві, другий - у навчальному закладі.
   5. Юридичні адреси сторін:
   5.1. Міністерства ___________________________________________
                  (поштовий індекс,
 __________________________________________________________________
           адреса, номер телефону)
 розрахунковий рахунок N __________________________________________
 в ________________________________________________________________
   5.2. Навчального закладу: ___________________________________
                     (поштовий індекс,
 __________________________________________________________________
           адреса, номер телефону)
 розрахунковий рахунок N __________________________________________
 в ________________________________________________________________
 Міністр (заст.міністра)          Ректор (директор)
 _______________________          _______________________
    (підпис)                  (підпис)
 Начальник управління            Головний бухгалтер
вищих (професійних
навчально-виховних)            _______________________
закладів                      (підпис)
_______________________
    (підпис)
                           М.П.
Начальник фінансово-
економічного управління
 _______________________
    (підпис)
 М.П.
 Примітка. В договір можуть бути внесені й інші зобов'язання
     сторін.
 

 

 
 
 

Додаток 2
до Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про підготовку спеціалістів з вищою освітою, кваліфікованих робітників та їх працевлаштування (прямий)

N_____________              "__" ___________ 199_ р.
 _________________________________________________________________
        (найменування навчального закладу,
 _________________________________________________________________
           його підпорядкованість)
(далі - навчальний заклад) в особі_______________________________
 _________________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)
 який діє на підставі статуту навчального закладу, і _____________
 _________________________________________________________________
    (найменування підприємства, його підпорядкованість)
 _________________________________________________________________
 (далі - підприємство) в особі____________________________________
 _________________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)
 _______________ уклали цей договір на підготовку ________________
 спеціалістів з вищою освітою ( кваліфікованих робітників).
   1. Навчальний заклад зобов'язується:
   1.1. Підготувати і направити на роботу випускників по роках
відповідно
 **************************************************************
спеціальність (професія) *19_ р.*19_ р.*19_ р.*19_ р.*19_ р.
**************************************************************
 **************************************************************
   ВСЬОГО
   1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
спеціалістів з вищою освітою (кваліфікованих робітників) згідно з
навчальними планами та програмами і вимогами кваліфікаційних ха-
рактеристик фахівця.
   1.3. Забезпечити вивчення студентами (учнями) установлених
на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використан-
ня сировини, матеріалів та інструментів, правил внутрішнього роз-
порядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії
працівника.
   2. Підприємство зобов'язується:
   2.1. Перерахувати навчальному закладу кошти на підготовку
спеціалістів з  вищою  освітою (кваліфікованих робітників) в
розмірі _______________ карбованців. В рахунок цих коштів можуть
передаватись навчальному  закладу  устаткування, обчислювальна
техніка, прилади, матеріали тощо ________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
   2.2. Забезпечити  якісне  проведення  практики студентів
(учнів) згідно з навчальними планами.
   2.3. Виплачувати кошти за виконані роботи під час практики
учням (студентам) за діючими нормативами, розцінками, ставками
(окладами) в  повному  обсязі з урахуванням установлених на
підприємстві коефіцієнтів, доплат, надбавок до заробітної плати.
   2.4. Не допускати використання учнів (студентів) на роботах
під час практики, не пов'язаних з їх майбутньою професією.
   2.5. Надати випускникам роботу за спеціальністю (професією)
і кваліфікацією, забезпечити їх належними житлово-побутовими умо-
вами згідно з Житловим кодексом України.
   2.6. Направляти на навчання до вищого навчального закладу
молодь, яка працює на підприємстві, випускників середніх загаль-
ноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ згідно з діючими
умовами прийому до вищих навчальних закладів.
   2.7. Компенсувати випускникам витрати, пов'язані з переїздом
їх (і членів сім'ї) до місця призначення.
   3. Заключні положення
   3.1. Взаємні зобов'язання сторін з профорієнтаційної роботи,
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців навчального закла-
ду і підприємства, аспірантури, передачі навчальному закладу об-
ладнання, обчислювальної техніки тощо обумовлюються в договорі
або за необхідності оформляються відповідними документами.
   3.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом
підписання додаткових угод.
   3.3. Цей договір припиняється:
   3.3.1. Після закінчення строку дії;
   3.3.2. За згодою сторін (оформляється протоколом).
   3.4. У випадку розірвання договору ініціативна сторона
сповіщає другу сторону офіційним листом не пізніше ніж за 3
місяці до закінчення строку, який пропонує одна із сторін.
   3.5. Всі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішують-
ся у судовому порядку.
   3.6. Договір набуває чинності з моменту підписання обома
сторонами і діє до "__" ______________ 199_ р.
   3.7. Договір складений у 2-х примірниках. Перший з них
зберігається на підприємстві, другий - у навчальному закладі.
   4. Юридичні адреси сторін:
   4.1. Навчального закладу: _________________________________
 ________________________________________________________________,
      (поштовий індекс, адреса, номер телефону)
 розрахунковий рахунок N ___________________ в __________________
 ________________________________________________________________.
   4.2. Підприємства: ________________________________________
 ________________________________________________________________,
      (поштовий індекс, адреса, номер телефону)
 розрахунковий рахунок N ___________________ в __________________
 ________________________________________________________________.
 Ректор (директор)              Директор
навчального закладу             підприємства
 ___________________             _____________________
   (підпис)                   (підпис)
 Головний бухгалтер             Головний бухгалтер
 ___________________             _____________________
   (підпис)                    (підпис)
   М.П.                      М.П.
 Примітка. В договорі можуть бути внесені й інші зобов'язання
     сторін.
 

 

 
 
 
 

Додаток 3
до Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
підприємства з студентом (учнем) і навчальним закладом (цільовий)

N_____________              "__" ___________ 199_ р.
 _________________________________________________________________
        (найменування підприємства, його
 _________________________________________________________________
            підпорядкованість)
 в особі директора _______________________________________________
                (прізвище та ініціали)
 студент (учень) _________________________________________________
                  (прізвище, ім'я,
 _________________________________________________________________
             по батькові)
 та ______________________________________________________________
        (найменування навчального закладу,
 _________________________________________________________________
           його підпорядкованість)
 в особі ректора _________________________________________________
                (прізвище, ініціали)
 уклали договір про підготовку студента (учня) ____________________
 курсу, факультету (відділення) __________________________________
 _________________________________________________________________
 ____________________________ за спеціальністю (професією) _______
 (прізвище та ініціали)
_________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 і спеціалізацією ________________________________________________
 _________________________________________________________________
 для роботи на ___________________________________________________
                 (найменування
_________________________________________________________________
             підприємства)
   1. Підприємство зобов'язується:
   1.1. З "___" _________________ 19__ р. виплачувати студенту
 (учню) ___________________________________________, який встигає,
         (прізвище та ініціали)
щомісячну стипендію (доплату) в розмірі __________________ карбо-
 ванців до закінчення 19___ / 19___ навчального року тощо.
   1.2. Надати студенту (учню) ________________________________
                    (прізвище та ініціали)
цільову позику в розмірі ___________________ карбованців, а також
 такі види послуг: _______________________________________________
              (санаторно-курортне, спортивно-
_________________________________________________________________
         оздоровче обслуговування тощо)
   Забезпечити погашення банківського грошового кредиту та
плату процентів за кредит, виданого студенту (учню) _____________
                          (прізвище та
 ___________________ , починаючи з першого року його роботи на
  ініціали)
підприємстві.
   1.3. Організувати якісне проведення практики студента (учня)
згідно з навчальними планами.
   1.4. Надати  випускнику  роботу  у  відповідності  з
спеціальністю (професією) і рівнем кваліфікації з окладом _______
карбованців.
   1.5. Забезпечити випускника згідно з Житловим кодексом Ук-
раїни __________________________________________________________
         (вид жилої площі, що надається)
   1.6. Компенсувати витрати випускника, пов'язані з переїздом
його (і членів сім'ї) на роботу на підприємство.
   1.7. Перерахувати навчальному закладу кошти на підготовку
фахівців з вищою освітою (кваліфікованого робітника) в розмірі
___________________ карбованців.
   В рахунок цих коштів можуть передаватися навчальному зак-
ладу устаткування, обчислювальна техніка, прилади,  матеріали
тощо ____________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   2. Студент (учень) зобов'язується:
   2.1. Оволодіти всіма видами професійної діяльності, передба-
ченої відповідною  кваліфікаційною характеристикою спеціаліста
(робітника) за спеціальністю ____________________________________
                     (найменування
_________________________________________________________________
             спеціальності
_________________________________________________________________
            і спеціалізації)
а також вивчити необхідні спеціальні курси, визначені цим догово-
ром:
   2.1.1. ____________________________________________________;
   2.1.2. ____________________________________________________;
   2.1.3. ____________________________________________________.
          (найменування спецкурсів)
   2.2. Погодити з підприємством теми дипломного проекту, а та-
кож, на вимогу підприємства, курсових проектів (робіт).
   2.3. Прибути після закінчення навчального закладу на роботу
на підприємство "__" __________________ 199_ р. і відпрацювати
___________________ років.
   3. Навчальний заклад зобов'язується:
   3.1. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
спеціаліста з вищою освітою (кваліфікованого робітника) згідно з
навчальними планами та програмами, погодженими з підприємством, і
вимогами кваліфікаційних характеристик спеціаліста (робітника).
   3.2. Надавати випускнику необхідну методичну допомогу у
підвищенні кваліфікації в період адаптації на підприємстві.
   4. Заключні положення
   4.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом
підписання додаткових угод.
   4.2. Цей договір припиняється:
   4.2.1. Після закінчення строку дії;
   4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом).
   4.3. У  випадку розірвання договору ініціативна сторона
сповіщає другу сторону офіційним листом (заявою) не пізніше ніж
за 3 місяці до закінчення строку, який пропонує одна із сторін.
   4.4. Всі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішу-
ються у судовому порядку.
   4.5. Договір набуває чинності з моменту підписання всіма
сторонами і діє до "__" ____________________ 199_ р.
   4.6. Договір складений у 3-х примірниках. Перший з них
зберігається на підприємстві, другий - у студента, третій - у
навчальному закладі.
   5. Юридичні адреси сторін:
   5.1. Підприємства __________________________________________
                   (поштовий індекс,
_________________________________________________________________
           адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок N _________________________________________
 в _______________________________________________________________
   5.2. Студента (учня): ______________________________________
                    (місце постійного
________________________________________________________________,
   проживання: поштовий індекс, адреса, номер телефону)
 паспорт _________________________________________________________
          (серія, номер, дата видачі,
_________________________________________________________________
             ким виданий)
   5.3. Навчального закладу: __________________________________
                     (поштовий індекс,
_________________________________________________________________
           адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок N _________________________________________
 в _______________________________________________________________
 Директор підприємства           Студент (учень)
______________________           ______________________
   (підпис)                  (підпис)
 Головний бухгалтер
______________________
   (підпис)
   М.П.
            Ректор (директор)
            _________________
               (підпис)
             Головний бухгалтер
            __________________
               (підпис)
                   М.П.
 Примітка. В договір можуть бути внесені й інші зобов'язання
     сторін.
 

 

 
 
 

Додаток 4
до Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України


Форма 1

КАРТКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКА

_________________________________________________________________
(найменування навчального закладу, його підпорядкованість)
_________________________________________________________________

Прізвище _____________________________________________

Ім’я _____________________________________________
По батькові _____________________________________________
Рік народження _____________________________________________
Рік випуску _____________________________________________
Кваліфікаційний
рівень _____________________________________________
Спеціальність _____________________________________________
_____________________________________________
Спеціалізація _____________________________________________
_____________________________________________
Сімейний стан _____________________________________________
Адреса постійного
місця проживання
(адреса батьків) _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Додаткові відомості _____________________________________________
(заповнюються _____________________________________________
за бажанням _____________________________________________
випускника) _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Випускник ____________________ Дата
заповнення
Відповідальний
М.П. працівник навчального “__” _______ 199_ р.
закладу _____________
(підпис)Зворотний бік форми 1


Перший примірник форми 1 зберігається у навчальному закладі
(в особистій справі студента), другий – надсилається замовнику.


ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

1. ДОГОВІР (підкреслити необхідне):
– цільовий, прямий;
– реєстраційний номер договору _____________________________
_____________________________
2. ПІДПРИЄМСТВО (установа, організація):
– найменування __________________________________________________
_________________________________________________________________
– підпорядкованість _____________________________________________
– адреса ________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. ПОСАДА _______________________________________________________
_______________________________________________________________
4. ОКЛАД ________________________________________________________
5. ЖИТЛО ________________________________________________________
ЗГОДА ВИПУСКНИКА (заповнюється випускником) _____________________
_________________________________________________________________
(з пропозицією згоден або від пропозиції відмовляюсь і чому, дата,
_________________________________________________________________
підпис)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(прохання про надання можливості самостійного працевлаштування,
_________________________________________________________________
підпис, дата)
Випускнику видано (заповнюється потрібне):
– посвідчення про направлення на роботу (форма 2) N _____________
від ______________________________
– довідка про надання можливості самостійного працевлаштування
(форма 3) N _____________________ від _________________________

Одержав(ла) ___________________________
(дата, підпис випускника)

 

 
 
 

Додаток 5
до Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України


Форма 2

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ N __________

________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
який (яка) закінчив(ла) ________________________________________
_________________________________________________________________
(найменування навчального закладу, його підпорядкованість)
в ____________________ 199_ р. за спеціальністю ______________
________________________________________________________________,
направляється в розпорядження ___________________________________
(найменування та адреса підприємства,
_________________________________________________________________
установи, організації, його підпорядкованість)
згідно з договором N ____________ від __________________________
для роботи на посаді ____________________________________________
з місячним окладом ____________________________________________
Забезпечити житлом ____________________________________________
Дата прибуття “___ ” _________________________ 199_ р.

М.П. Керівник міністерства __________________________
(відомства), підприємства (ус- (підпис)
танови, організації), навчаль-
ного закладу “__” _____________ 199_ р.

—————————————————————–

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО ПОСВІДЧЕННЯ ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

N __________ від __________________
(підлягає поверненню до навчального закладу в п’ятиденний
строк з дня укладення з випускником трудового договору)

_________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації,
_________________________________________________________________
його підпорядкованість)
повідомляє, що випускник ________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
призначений на посаду ___________________________________________
з місячним окладом ___________________________________________
Забезпечений житлом ___________________________________________
(вид житла)

М.П. Керівник підприємства
(установи, організації) _____________________________
навчального закладу (підпис)

“__” _______________ 199_ р.Зворотний бік форми 2

ВИПУСКНИК ОДЕРЖАВ :
1. Аванс на витрати по переїзду в сумі _____________________

2. Допомогу на відпустку в розмірі
місячної стипендії _____________________


М.П. Головний бухгалтер
навчального закладу _____________________
(підпис)

 

 
 
 
 

Додаток 6
до Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України


Форма 3

ДОВІДКА ПРО НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
N ________________

________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
який (яка) закінчив(ла) ________________________________________
(найменування навчального закладу, його
_________________________________________________________________
підпорядкованість)
в _________________ 199_ р. за спеціальністю _________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________,
надана можливість влаштовуватись на роботу самостійно.
Підстава (підкреслити необхідне): заява випускника; відсутність
можливості працевлаштування.

М.П. Керівник навчального закладу,
підприємства (установи, організації) __________________
(підпис)
“__” _____________ 199_ р.

——————————————————————

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО ДОВІДКИ ПРО НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНОГО
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ N ______________ від _____________________
(підлягає поверненню до навчального закладу в п’ятиденний
строк з дня укладення з випускником трудового договору)

_________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації,
_________________________________________________________________
його підпорядкованість)
повідомляє, що випускник ________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
призначений на посаду ___________________________________________
з місячним окладом ___________________________________________
Забезпечений житлом ___________________________________________
(вид наданого житла)

М.П. Керівник підприємства ____________________________
(установи, організації) (підпис)
навчального закладу
“__” ______________ 199_ р.

____________ 

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010