Про затвердження Технічного опису та зразка бланка дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.07.2015

м. Київ

N 779
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2015 р. за N 992/27437

Про затвердження Технічного опису та зразка бланка дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 22, статті 42 Закону України "Про зайнятість населення", Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", пункту 17 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року N 437, абзацу другого підпункту 1 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Технічний опис і зразок бланка дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, що додаються.
2. Установити, що:
бланки дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, видані до набрання чинності цим наказом, є дійсними до закінчення строку їхньої дії;
невикористані територіальними органами Державної служби зайнятості бланки дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні є дійсними до остаточного їх використання.
3. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 14 березня 2012 року N 135 "Про затвердження Технічного опису бланка дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за N 486/20799.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ярошенка.

Міністр

П. Розенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
29 липня 2015 року N 779
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2015 р. за N 992/27437


Технічний опис
бланка дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

1. Бланк дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (далі – бланк дозволу) є паперовим аркушем формату А5 (210 х 148 мм).
2. Для виготовлення бланка дозволу використовується захисний папір із двотоновим водяним знаком без власної флуоресценції.
Захисний папір виготовляється із суміші деревинної целюлози (75 %) та бавовняної целюлози (25 %) і з масою одного квадратного метра 100 г. Папір має видимі сині та червоні захисні волокна та невидимі й слабо видимі при денному світлі захисні волокна довжиною не менше ніж 4 мм. Кількість захисних волокон, розташованих на одному квадратному дециметрі паперу, становить не менше 15 штук. Для захисного паперу є характерною хімічна реакція на дію певних хімічних сполук.
3. Дизайн бланка відтворюється з використанням офсетного друку.
На лицьовій стороні серію з двох літер відтворюють способом офсетного друку; шестизначний номер бланка дозволу відтворюють способом високого друку.
4. Дизайн бланка дозволу створено з використанням гільйошної рамки двох кольорів шириною 5 – 7 мм; по периметру рамки у верхній та нижній горизонтальних частинах розміщено позитивний мікротекст українською та англійською мовами: "Україна/Ukraine"; у правій та лівій вертикальних частинах розміщено негативний мікротекст українською та англійською мовами: "Україна/Ukraine"; у сітках бланка використано різні геометричні рисунки та елементи, виконані методом гільйоширування.
Захисні сітки з обох сторін відтворено способом офсетного друку фарбами зеленого та блакитного кольорів.
Текст бланка дозволу з лицьової сторони виконано чорною захисною фарбою, яка під дією ультрафіолетового опромінення набуває помаранчевого свічення.
У центрі бланка дозволу невидимою при денному світлі фарбою, яка набуває жовтого свічення під дією ультрафіолетового опромінення, виконано орнаментальний малюнок.
У лівій верхній частині лицьового боку бланка зображено Державний Герб України; нижче відведено місце для наклеювання фотокартки розміром 35 х 45 мм із зображенням обличчя особи, на ім’я якої надається дозвіл; праворуч від місця для фотокартки зверху донизу фарбою чорного кольору виконано назви полів українською та англійською мовами для внесення інформації про фізичну особу:
Найменування органу, який видав дозвіл / Name of authority issuing permit.
Прізвище / Surname.
Ім’я / Given names.
Громадянство / Nationality.
Паспортний документ / Passport document.
Дата народження / Date of birth.
Посада / Work place.
Роботодавець / Employer.
Код за ЄДРПОУ / Code of EDRPOU.
Дата видачі / Date of issue.
Номер дозволу / Permit N.
Дійсний до / Date of expiry.
Дійсний до / Date of expiry.
Дійсний до / Date of expiry.
Підпис посадової особи / Authorised officials siqnature.
Підпис посадової особи / Authorised officials siqnature.
Підпис посадової особи / Authorised officials siqnature.
Реквізити підприємства, яке виготовило бланк дозволу.

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

С. Кікіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
29 липня 2015 року N 779


                  ЗРАЗОК

  

                    Серія                                                   ДОЗВІЛ                                           N
 НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА /
PERMIT FOR EMPLOYMENT OF FOREIGNERS AND STATELESS PERSONS
                                 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ) /
                                        STATE EMPLOYMENT SERVICE (CENTRAL OFFICE)
Найменування органу, який видав дозвіл /
Name of authority issuing permit ______________________________________________________________________
Прізвище / Surname ______________________________________________________________________________
Ім’я / Given names ________________________________________________________________________________
Громадянство / Nationality _________________________________________________________________________
Паспортний документ / Passport document ___________________________________________________________
Дата народження / Date of birth ____________________________________________________________________
Посада / Work place _____________________________________________________________________________
Роботодавець / Employer _________________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ / Code of EDRPOU ________________________________________________________________
Дата видачі / Date of issue __________ Номер дозволу / Permit N _________________________________________
Дійсний до / Date of expiry _________ Дійсний до / Date of expiry ________ Дійсний до / Date of expiry _________
Підпис посадової особи / _________ Підпис посадової особи / ________ Підпис посадової особи / ____________
Authorised officials siqnature                  Authorised officials siqnature                 Authorised officials siqnature
                     М. П.                                                   М. П.                                                    М. П.


Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

С. Кікіна

Матеріали до теми


Захист журналістів під час відрядження в райони воєнних дій: новий Закон
3 серпня набув чинності Закон України від 8 липня 2022 року № 2382-IX «Про внесення змін до деяких законів України ...