Реклама


Нові ставки екологічного податку

Запроваджено нові ставки екоподатку за:

  • — викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (залежно від виду забруднюючих речовин, класу їх небезпечності та орієнтовнобезпечного рівня впливу речовин, сполук) — ст. 243 ПКУ;
  • — викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та у разі ввезення палива на митну територію України) — ст. 244 ПКУ;
  • — скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти (залежно від назви забруднюючої речовини, гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечного рівня впливу) — ст. 245 ПКУ;
  • — розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (за обладнання та прилади, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентні лампи та інші відходи залежно від класу їх небезпеки та рівня небезпечності) — ст. 246 ПКУ;
  • — утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) — ст. 247 ПКУ;
  • — тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк — ст. 248 ПКУ.

Пункти 16–21 р. І Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20.11.2012 р. № 5503-VI
Закон набрав чинності 04.01.2013 р.

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень