...
Реєструйся

Рекомендації щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2020 ….


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 лютого 2004 року N 25

Про затвердження Рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2020 “Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі” з додатком та Форми подання щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Головного управління державної служби України
 від 26 січня 2006 року N 12

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2020 “Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі” наказую:

1. Затвердити Рекомендації щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2020 “Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі” з додатком примірної схеми погодження подання з керівником органу вищого рівня (додаються).

2. Затвердити Форму подання щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі (додається).

3. Управлінню персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування (Гапон І. І.), управлінню справами (Заноз О. В.) в п’ятиденний термін забезпечити розсилку:

цього наказу, зазначених Рекомендацій з додатком та Форми подання – центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям;

цього наказу та зазначеної Форми подання – Національному банку, Міністерству оборони, Державній прикордонній службі, Міністерству внутрішніх справ, СБУ, Департаменту виконання покарань, Державній митній службі, Державній податковій адміністрації України, іншим органам, в яких працюють державні службовці.

4. Інформаційно-аналітичному управлінню (Рудь С. В.) опублікувати цей наказ, зазначені Рекомендації з додатком та Форму подання у черговому номері журналу “Вісник державної служби України” та розмістити їх на Веб-сайті Головдержслужби.

5. Управлінню персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування (Гапон І. І.) до 16 лютого 2004 року підготувати наказ Головдержслужби про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головдержслужби від 25 січня 2000 року N 3 “Про затвердження Порядку оформлення документів для розгляду питань щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі” та у встановленому порядку подати його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Начальника Головдержслужби Оболенського О. Ю.

 

Начальник Головдержслужби 

Т. Мотренко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головдержслужби
від 6 лютого 2004 р. N 25

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2020 “Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі”

1. Для продовження терміну перебування на державній службі державного службовця, який досяг граничного віку перебування на державній службі, встановленого статтею 23 Закону України “Про державну службу”, керівник державного органу, в якому працює державний службовець, звертається до Начальника Головдержслужби з відповідним поданням. Зазначене подання погоджується з керівником органу вищого рівня в порядку підпорядкування.

Примірна схема погодження подання з керівником органу вищого рівня та начальником управління державної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі додається.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного управління державної служби України від 26.01.2006 р. N 12)

Лист-погодження керівника органу вищого рівня разом з письмовим погодженням управління державної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі надсилається до того органу, який порушує клопотання, і додається до подання.

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного управління державної служби України від 26.01.2006 р. N 12)

Подання щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі подається за Формою, затвердженою наказом Головдержслужби.

2. До подання в обов’язковому порядку додаються документи, визначені пунктом 5 Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 N 2020.

3. До подання щодо погодження терміну перебування на державній службі особі, яка відповідно до законодавства призначається на посаду Президентом України, Кабінетом Міністрів України, додається письмове погодження Секретаріату Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 26.01.2006 р. N 12)

 

Перший заступник
Начальника Головдержслужби 

 
О. Оболенський 

 

 

Додаток
до Рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2003 р. N 2020
“Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі”,
затверджених наказом Головдержслужби
від 6 лютого 2004 р. N 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примірна схема
погодження подання з керівником органу вищого рівня та начальником управління державної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Орган, в якому працює
державний службовець

Ким погоджується подання

Центральні органи виконавчої влади

Урядовий орган державного управління, який діє у складі відповідного центрального органу виконавчої влади, та його територіальні органи

Керівником органу вищого рівня, у складі якого діє урядовий орган державного управління

Державний орган, підпорядкований центральному органу виконавчої влади, та його територіальні органи

Керівником центрального органу виконавчої влади

Обласний територіальний орган центрального органу виконавчої влади

Керівником центрального органу виконавчої влади

Районний (міський) територіальний орган центрального органу виконавчої влади

Керівником центрального органу виконавчої влади; керівником обласного територіального органу

Судові органи та органи прокуратури

Місцевий суд (районний, районний у місті, міський, міськрайонний)

Головою Державної судової адміністрації
Головою територіального управління Державної судової адміністрації

Спеціалізований суд

Головою вищого спеціалізованого суду

Орган прокуратури: прокуратура Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя

Генеральним прокурором України

міська, районна, міжрайонна

Генеральним прокурором України; прокурором області

Республіканські органи та районні державні адміністрації Автономної Республіки Крим

Республіканський орган Автономної Республіки Крим, апарат районної державної адміністрації

Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Структурний підрозділ районної державної адміністрації

Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим; головою районної державної адміністрації

Місцеві державні адміністрації

Структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

Головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

Апарат районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації

Головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

Структурний підрозділ районної (районної у містах Києві та Севастополі) державної адміністрації

Головою обласної (Київської та Севастопольської міської) державної адміністрації; головою районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації

 

Примітка: до подання додається письмове погодження, за підписом начальника управління державної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 

 

Перший заступник
Начальника Головдержслужби 

 
О. Оболенський 

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 26.01.2006 р. N 12)

 

Форма подання 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головдержслужби
від 6 лютого 2004 р. N 25 

 

 

Подання
щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі

Прізвище, ім’я, по батькові

  

Дата народження

число, місяць, рік;

Назва органу, в якому працює державний службовець

  

Посада

повна назва займаної посади;

Ранг

категорія посади та присвоєний ранг відповідно до запису в трудовій книжці;

Освіта

– найменування навчального закладу та рік його закінчення;
– освітньо-кваліфікаційний рівень та його відповідність займаній посаді;
– науковий ступінь і вчене звання;

Стаж роботи

– загальний стаж роботи;
– стаж державної служби;
– стаж роботи у відповідному державному органі;
– стаж роботи на цій посаді;

Нагороди, почесні звання

  

Рівень виконання посадових обов’язків, ділові та професійні якості

результати атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань (стисло);

Підстави для продовження терміну перебування на державній службі

– вагомий внесок державного службовця у діяльність державного органу або його структурного підрозділу протягом тривалого часу, але не менше одного року;
– провідна роль державного службовця або його участь у розробленні, впровадженні нормативно-правових актів, підготовці і виконанні державних, регіональних та галузевих програм;
– причини невикористання кадрового резерву;

Термін, на який необхідно продовжити перебування на державній службі

число, місяць, рік;

Інформація щодо попереднього погодження продовження терміну перебування на державній службі

дата, номер попереднього листа-погодження

 

Керівник державного органу,
в якому працює
державний службовець1

 
 
(підпис) 

 
 
(ініціали, прізвище) 

 

____________
1 Для керівників органів, які призначаються та звільняються з посад керівниками органів вищого рівня, подання підписує керівник органу вищого рівня.

 

Перший заступник
Начальника Головдержслужби 

 
О. Оболенський