...
Реєструйся

РОБОЧІ МІСЦЯ У СВІТОВОМУ ВИМІРІ


У Києві 20-21 травня відбулася національна тристороння конференція “Вихід з кризи: впровадження Глобального пакту про робочі місця в Україні”. Організувала її Міжнародна організація праці (МОП) за участі Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Глобальний пакт прийнятий МОП та 98-й сесії у червні 2009 року.

ЦИФРИ І ФАКТИ:

– У 2009 році в Україні внаслідок фінансово-економічної кризи на ринку праці чисельність зайнятого населення скоротилася майже на 781 тис. осіб. Рівень зайнятості знизився з 59,3% до 57,7%.

– Чисельність безробітного населення зросла майже на 534 тис. осіб і становила 1,96 млн. осіб. Рівень безробіття зріс на 2,4 відсоткового пункта і становив 8,8% економічно активного населення.

– Рівень безробіття в Україні залишається нижчим в середньому по країнах Євросоюзу, де в 2009 році він був 8,9%.

На його важливості для України наголосив міністр праці та соціальної політики Василь Надрага, підкресливши, що допомога міжнародної організації в питаннях, пов’язаних із пом’якшенням наслідків світової фінансово-економічної кризи для сфери праці, зайнятості, соціального захисту, полягає у пошуку компромісних рішень у рамках соціального діалогу. “Продовження циклу тристоронніх зустрічей, безумовно, є актуальним, оскільки дає можливість для обміну інформацією, оцінками ситуації в економіці України та на ринку праці, сприяє виробленню конкретних пропозицій щодо політичної кризи”.

В. Надрага зазначив, що Державна програма економічного і соціального розвитку на 2010 рік передбачає розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення робочих місць, сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці та підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили.

Позиція профспілок, за словами заступника голови ФПУ Григорія Осового, полягає у створенні, передусім, соціальноорієнтованої економіки, а також забезпеченні справедливого розподілу національного доходу, ліквідації бідності серед працюючих, усуненні експлуатації робочої сили тощо.

Микола Янковський, співголова Національної тристоронньої соціально-економічної ради від сторони роботодавців, наголос зробив на розв’язанні проблеми повернення ПДВ, ухваленні нового Податкового кодексу, який має бути поданий до Верховної Ради вже у липні цього року. Вихід з кризи, зазначив він, можна забезпечити на основі всебічного розвитку соціального діалогу на всіх рівнях.

Помічник Генерального секретаря ООН, Директор регіонального бюро ПРООН для країн Європи та СНД Корі Удовічкі відзначила, що система ООН готова надати підтримку у пом’якшенні наслідків кризи та створенні платформи для широкого обговорення Глобального пакту про робочі місця і є ключовою ініціативою ООН у подоланні світової фінансової та економічної кризи.

На конференції відбулася презентація Глобального пакту про робочі місця, яку провів Директор групи технічної підтримки гідної праці та бюро для країн Центральної та Східної Європи Марк Левін. Основна мета пакту полягає у забезпеченні узгодженої на міжнародному рівні основи формування політики, спрямованої на скорочення періоду відставання між пожвавленням економіки та відтворенням можливостей задля гідної праці.

***

Державним бюджетом на 2010 рік передбачена дотація Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у сумі 20 млн грн на створення нових робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, яке перебуває на обліку в державній службі зайнятості в регіонах, де ліквідовано шахти. Загальна сума коштів фонду, що спрямовуватиметься на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості жителів вугледобувних регіонів, становить 360 млн грн. Про це повідомив міністр праці та соціальної політики Василь Надрага.

Оцінюючи конкретно ситуацію на ринку праці України, Василь Надрага зазначив, що торік вона суттєво погіршилася: рівень безробіття зріс на 2,4% і становив 8,8% економічно активного населення, хоча порівняно з краінами Євросоюзу, де він становив 8,9%, рівень безробіття в Україні залишається все-таки нижчим.

Щодо перспектив 2010 року, то, як повідомив через прес-службу міністр, в Україні очікується зниження рівня безробіття, визначеного за методологією МОП, до 8,1%. Водночас передбачається, що зростуть рівень охоплення підвищенням кваліфікації працівників до 9,5 % загальної чисельності штатних працівників, а також рівень працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державні кошти, до 70%. Державним бюджетом на 2010 рік передбачено 10 млн грн на надання дотацій роботодавцям для забезпечення молоді, що здобула вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем, підкреслив Василь Надрага.

Джерело: Урядовий кур’єр