Реєструйся

Роботодавці зможуть здійснювати атестацію працівників


Міністерство соціальної політики розробило законопроект про професійний розвиток працівників на виробництві.
Текст відповідного проекту документа розміщений на офіційному сайті відомства.
Відповідно до законопроекту, організація професійного навчання працівників на виробництві здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності. Професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо на виробництві та на договірній основі в професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Роботодавець може створити окремий підрозділ з питань професійного навчання працівників або покласти функції з організації такого навчання на відповідних фахівців.

Розмір оплати праці осіб, які залучаються до навчання працівників, визначається в договорі про надання освітніх послуг і не повинен бути меншим, ніж розмір ставок погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять. Інструктори можуть бути звільнені від виконання основної роботи із збереженням за ними середньої заробітної плати та місця роботи (посади) у разі проведення занять з робітниками-учнями в групах у складі п’яти і більше осіб.

Законопроект передбачає також, що роботодавці можуть проводити атестацію працівників. Категорії працівників, які підлягають атестації, періодичність її проведення визначаються колективним договором. Вона проводиться не частіше ніж один раз на три роки.

Атестації не підлягають працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше року, вагітні, особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років, неповнолітні особи, які працюють за сумісництвом .

З метою визначення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня працівників вимогам професійних стандартів впроваджується добровільна сертифікація.

Фінансування професійного розвитку працівників здійснюється роботодавцем за рахунок власних коштів та інших джерел.

Джерело: ubr.ua