Передплати журнал

Роздрукувати тести першого туру конкурсу “Кадровик року’2013”


АНКЕТА

учасника конкурсу «Кадровик року’2013»

Прізвище, ім’я, по батькові *

Посада, яку Ви обіймаєте, і стаж роботи за цією посадою *

Вік *

Освіта *

Контактний телефон *

Електронна адреса *

Компанія, в якій Ви працюєте *

Кількість працівників на підприємстві *

Вид економічної діяльності *

Поштова адреса і телефон компанії *

Даю згоду на обробку моїх персональних даних у межах проведення Конкурсу, а також на публікацію прізвища, імені та посади у разі виграшу *

так

Організатор Конкурсу гарантує, що персональні дані учасників Конкурсу будуть використані лише в межах Конкурсу (обробка відповідей, занесення у таблицю результатів, підведення і оприлюднення підсумків).

КОНКУРС «КАДРОВИК РОКУ’2013»

І ТУР

Номінація «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

1. Ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, може застосовуватися для окремих працівників, а саме для: *

а) осіб, які обіймають посади, що передбачають виконання управлінських або організаційно-розпорядчих функцій, та які, виходячи зі своїх функціональних обов’язків, не можуть у повній мірі забезпечити дотримання встановленого на підприємстві режиму праці та відпочинку;

б) осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі, або робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості (сільське господарство), або які розподіляють час для роботи на свій розсуд та на яких не поширюється встановлений на підприємстві режим робочого часу;

в) осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі, або робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості (сільське господарство), або які розподіляють час для роботи на свій розсуд.

2. Щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день надається працівнику, який має право на таку відпустку: *

а) пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дає право на цю відпустку, з урахуванням тривалості робочого часу, відпрацьованого поза межами встановленого на підприємстві робочого часу;

б) пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дає право на цю відпустку, з урахуванням обсягу робіт, виконаних у робочому році, за який надається відпустка, протягом часу, який не є робочим згідно із встановленим на підприємстві режимом роботи;

в) пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дає право на таку відпустку.

3. На підприємстві було проведено конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу, за результатами якого конкурсна комісія визнала переможцем та рекомендувала керівнику підприємства перевести на вищеназвану посаду провідного інженера цього відділу Харченка І. І. Керівник підприємства не погодився з рекомендацією конкурсної комісії і не задовольнив заяву Харченка І. І. про переведення на вакантну посаду начальника відділу, мотивуючи тим, що Харченко І. І. є батьком трьох малолітніх дітей і тому не зможе повноцінно виконувати посадові обов’язки. Правильна відповідь:

3 *

а) керівник підприємства правомірно не задовольнив заяву Харченка І. І. про переведення на вакантну посаду начальника відділу;

б) відмова керівника підприємства у задоволенні заяви Харченка І. І. про переведення його на вакантну посаду начальника відділу порушує вимоги трудового законодавства;

в) відмова керівника підприємства у задоволенні заяви Харченка І. І. про переведення його на вакантну посаду начальника відділу є правомірною за умови отримання на це згоди профспілкового органу підприємства.

4. Між підприємством та університетом укладено договір на підготовку фахівців окремих спеціальностей, згідно з яким університет щороку направляє на підприємство студентів для проходження чотиримісячної виробничої практики. Підприємство щороку приймає на роботу випускників університету і встановлює тримісячний випробувальний термін тим з них, хто не проходив на підприємстві виробничої практики. Правильна відповідь:

4 *

а) так, відповідають у повній мірі;

б) відповідають частково;

в) не відповідають.

5. Працівник відділу кадрів ознайомив новоприйнятого працівника з наказом про прийняття на роботу, направив його у відділ техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони для проходження відповідних інструктажів, а після цього — на робоче місце для виконання трудових обов’язків і попросив зайти у відділ кадрів післязавтра для ознайомлення з текстом колективного договору і правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Чи відповідають дії працівника відділу кадрів вимогам законодавства про працю? Правильна відповідь:

5 *

а) не відповідають;

б) відповідають частково;

в) відповідають у повній мірі.

Номінація «КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО»

1. Трудова книжка під час роботи видається працівникові: *

а) за його заявою;

б) у разі звільнення;

в) під час оформлення пенсії.

2. До розділу V «Відпустки» особової картки працівника (типова форма № П-2) вносяться відомості про надання: *

а) відпусток, як вони визначені законами України;

б) щорічних основної і додаткових відпусток;

в) відпусток, як вони визначені законами України, крім відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами;

г) відпусток, визначених законами України, крім соціальних відпусток.

3. Про дату надання працівникові щорічної основної відпустки у межах, затверджених графіком відпусток, роботодавець: *

а) письмово повідомляє працівника не пізніше ніж за два тижні;

б) усно повідомляє працівника за три дні;

в) не повідомляє. Відпустка надається за заявою працівника;

г) повідомляє під час ознайомлення працівника із графіком відпусток.

4. Наказ про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника оформляється на підставі: *

а) домовленості між працівником і роботодавцем;

б) заяви працівника;

в) рішення, прийнятого роботодавцем одноосібно;

г) доповідної записки керівника підрозділу.

5. У наказах про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу про заробітну плату зазначають: *

а) «…згідно зі штатним розписом…»;

б) конкретний розмір тарифної ставки, посадового окладу (окладу);

в) «…згідно з умовами колективного договору…»;

г) «…згідно з умовами трудового договору (контракту)…».

Номінація «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

1. Який метод оцінювання кандидата на вакантну посаду передбачає збирання інформації про нього від керівників і колег на попередніх місцях роботи, клієнтів, постачальників та інших ділових партнерів, з якими контактував кандидат: *

а) вивчення документів;

б) анкетування;

в) перевірка рекомендацій;

г) телефонне інтерв’ю.

2. Яке поняття характеризує стійкий, емоційно забарвлений образ підприємства, що визначає його привабливість і конкурентоспроможність на ринку праці: *

а) імідж підприємства;

б) бренд роботодавця;

в) репутація підприємства.

3. Яке поняття характеризує взаємне пристосування працівника й організації, входження працівника у трудову діяльність і колектив, зміну його поведінки згідно з чинними організаційними правилами, нормами і регламентами: *

а) уведення в посаду;

б) адаптація новоприйнятого працівника;

в) закріплення в організації.

4. Який вид інтерв’ю проводиться зі співробітниками, що звільняються з підприємства: *

а) професійне;

б) формальне;

в) завершальне.

5. Яке поняття характеризує виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці робітника відповідного розряду за одиницю робочого часу (годину, день, місяць): *

а) посадовий оклад;

б) тарифна ставка;

в) оклад;

г) мінімальна тарифна ставка.