Передплати журнал

Роздрукувати тестові завдання ІІ туру конкурсу «Кадровик року’2013»


АНКЕТА

учасника конкурсу «Кадровик року’2013»

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, яку Ви обіймаєте, і стаж роботи за цією посадою

Вік

Освіта

Контактний телефон

Електронна адреса

Компанія, в якій Ви працюєте

Кількість працівників на підприємстві

Вид економічної діяльності

Поштова адреса і телефон компанії

Даю згоду на обробку моїх персональних даних у межах проведення Конкурсу, а також на публікацію прізвища, імені та посади у разі виграшу. _______________ (підпис), ___/___/______ (дата)

Організатор Конкурсу гарантує, що персональні дані учасників Конкурсу будуть використані лише в межах Конкурсу (обробка відповідей, занесення у таблицю результатів, підведення і оприлюднення підсумків).

КОНКУРС «КАДРОВИК РОКУ’2013»

ІІ ТУР

Номінація «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

1. Керівник підприємства у зв’язку з простоєм механоскладального цеху, зумовленого відсутністю комплектуючих вузлів і деталей, частині працівників цього цеху своїм розпорядженням доручив тимчасово виконувати роботи з прибирання приміщень і території підприємства під керівництвом начальника адміністративно-господарського відділу, одночасно змінивши їм умови оплати праці, а саме: перевівши працювати з відрядно-преміальної системи оплати праці на погодинно-преміальну. Чи відповідає таке розпорядження керівника підприємства вимогам законодавства про працю? Правильна відповідь:

а) так, відповідає у повній мірі;

б) відповідає частково;

в) ні, не відповідає.

2. При прийнятті на роботу з працівником відповідно до п. 4 частини першої ст. 24 КЗпП України трудовий договір було укладено у письмовій формі. У договорі було обумовлено умови розірвання, у т. ч. й такі, що не передбачені трудовим законодавством. Через певний час трудовий договір з працівником було достроково розірвано відповідно до визначених у ньому умов, зокрема тих, що не передбачені трудовим законодавством, а працівника було звільнено з роботи за п. 8 ст. 36 КЗпП. Чи відповідають дії керівника підприємства щодо звільнення працівника вимогам законодавства про працю? Правильна відповідь:

а) так, відповідають у повній мірі;

б) відповідають частково;

в) ні, не відповідають.

3. Колишній працівник підприємства, звільнений з роботи за п. 6 частини першої ст. 40 КЗпП України, через три місяці після звільнення з роботи звернувся до керівника підприємства із заявою про зміну дати звільнення та оплату листка непрацездатності у зв’язку з тим, що йому в день звільнення було видано листок непрацездатності та протягом трьох місяців після звільнення він проходив стаціонарне і амбулаторне лікування. Керівник підприємства відмовив колишньому працівнику в задоволенні його прохань, мотивуючи тим, що в день звільнення він був на роботі, а листок непрацездатності йому могли видати в день звільнення, однак вже після закінчення робочого часу на підприємстві. Чи правомірною є відмова керівника підприємства в задоволенні заяви колишнього працівника підприємства? Правильна відповідь:

а) так, правомірна у повному обсязі;

б) у частині зміни дати звільнення — правомірна, а в частині відмови в оплаті листка непрацездатності — неправомірна;

в) у частині зміни дати звільнення — неправомірна, а в частині відмови в оплаті праці листка непрацездатності — правомірна;

г) ні, неправомірна в повному обсязі.

4. Працівник подав заяву на звільнення за власним бажанням у четвер 11 липня 2013 року без зазначення в ній дати свого звільнення. У який із нижченаведених днів роботодавець повинен звільнити працівника з роботи (видати трудову книжку, виплатити розрахункові кошти)? Правильна відповідь:

а) у середу 24 липня;

б) у четвер 25 липня;

в) у п’ятницю 26 липня.

5. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути:

а) не менше 36 годин;

б) не менше 42 годин;

в) не менше 46 годин

Номінація «КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО»

1. Накази з персоналу, відповідно до затвердженої номенклатури справ, групують у справах:

а) за видами (темами) наказів;

б) відповідно до визначених термінів зберігання;

в) в одній справі.

2. Правила і порядок взаємовідносин між роботодавцем і найманими працівниками встановлюються:

а) колективним договором;

б) посадовими (робочими) інструкціями;

в) правилами внутрішнього трудового розпорядку;

г) трудовим договором, оформленим у письмовому вигляді.

3. Для визначення переліку, найменування та строків зберігання документів з персоналу розробляється і затверджується номенклатура справ кадрової служби на:

а) п’ять років;

б) на кожний календарний рік;

в) без визначення строку;

г) відповідно до інструкції з діловодства підприємства.

4. Оформлення наказу про виконання працівником додаткової роботи в порядку суміщення професій (посад) можливе за умови:

а) робота виконується за окремим трудовим договором;

б) робота виконується в межах тривалості робочого часу за основною роботою (посадою);

в) робота виконується у вільний від основної роботи час;

г) робота виконується за вакантною посадою (професією) у межах тривалості робочого часу за основною роботою (посадою).

5. Строк дії трудового договору закінчується 25 квітня 2011 року. 21 квітня працівник повідомив про захворювання.  На день звільнення продовжував хворіти.  Листок непрацездатності закрито 29 квітня 2011 року. Дії підприємства:

а) видати наказ про звільнення працівника 25 квітня 2011 року, оплатити листок непрацездатності по 29 квітня 2011 року включно;

б) видати наказ про звільнення 25 квітня 2011 року, оплатити листок непрацездатності по 25 квітня 2011 року;

в) видати наказ про звільнення 29 квітня 2011 року, оплатити листок непрацездатності з 21 по 29 квітня включно.

Номінація «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

1. За допомогою якого елемента заробітної плати стимулюють покращення професійно важливих якостей та розширення професійного профілю працівника:

а) надбавки;

б) доплати;

в) компенсаційні виплати.

2. За якого підходу до формування соціального пакета працівникам надається право на певну суму балів обрати виплати та заохочення із запропонованого переліку:

а) формування соціальних виплат і заохочень відповідно до грейдів;

б) формування соціальних виплат і заохочень за принципом «кафетерію»;

в) формування соціальних виплат і заохочень за принципом «шведського столу»;

г) монетаризація (грошова компенсація) соціальних виплат і заохочень.

3. Як називається документ, що визначає персональний склад працівників підприємства, які підлягають оцінюванню у відповідному періоді (приміром, поточному році), дату проведення оцінювання, перелік документів, які необхідно надати комісії, відповідальних посадових осіб за надання документів, дату надання документів:

а) графік оцінювання;

б) порядок оцінювання;

в) процедура оцінювання.

4. Який підхід до оцінювання персоналу передбачає оцінювання працівника не лише його безпосереднім керівником чи атестаційною комісією, а й колегами по роботі, підлеглими (для керівників), клієнтами?

а) центр оцінювання;

б) атестація персоналу;

в) оцінювання 360 градусів;

г) комплексне оцінювання.

5. Для яких методів управління персоналом характерний прямий характер впливу на працівників?

а) адміністративних;

б) економічних;

в) соціально-психологічних.

Перед тим як розпочати відповідати на тестові запитання Конкурсу, потрібно заповнити анкету учасника.

Увага! Заповнюючи анкету, залишайте правильні і достовірні дані про себе, щоб Організатори Конкурсу змогли з Вами зв’язатися.

Відповівши на всі запитання Конкурсу «Кадровик року’2013», файл з тестами потрібно надіслати Oргкомітету у зручний для Вас спосіб:

  • факсом на номер (044) 568 5138 (з поміткою – «відділ маркетингу»)
  • на e-mail: konkurs@kadrovik.ua (тема – «Кадровик року’2013»)
  • поштою: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової 11, корпус А, а/с 185

Бажаємо успіху!