Реєструйся

Щодо надання роз’яснення про заробітну плату: лист від 18.03.2016 р. № 106/13/116-16


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.03.2016 р. N 106/13/116-16

Щодо надання роз’яснення

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється.

Найменування посад (професій) працівників визначаються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” (далі – Класифікатор), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. N 327.

У Класифікаторі передбачено назву посади “Директор позашкільного закладу” (код 1210.1), яка належить до професійного угрупування “Керівники підприємств, установ та організацій”.

Відповідно до Додатка В Класифікатора похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії (Примітка 1) та назви професій можуть бути розширені за потребою користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачене у Класифікаторі чи відповідних законодавчо-правових актах (Примітка 2).

Враховуючи вищезазначене, від базової посади “Директор позашкільного закладу” можна утворити посаду “Заступник директора з навчально-тренувальної роботи” (код 1210.1).

У Класифікаторі відсутні такі професійні назви робіт, як “Спеціаліст по спортивних спорудах”, “Робітник з благоустрою території” та “Охоронник-адміністратор”.

Із змісту звернення не зрозуміло, які завдання та обов’язки покладено на спеціаліста по спортивних спорудах, тому конкретної відповіді щодо цієї професійної назви роботи надати немає можливості.

Водночас у Типових штатних нормативах дитячо-юнацьких шкіл, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. N 37 (далі – Типові штати), передбачено посади “Інженер” та “Підсобний робітник (спортивних споруд)”, за якими, на нашу думку, може здійснюватися обслуговування та ремонт спортивних споруд.

Професійна назва роботи “Робітник з благоустрою території” згідно з Класифікатором професій відповідає назвам “Двірник” або “Прибиральник територій” (код 9162).

Відповідно до Класифікатора професії “Охоронник” (код 5169) та “Адміністратор” (код 4222) є окремими назвами, які за кодом класифікації відносяться до різних професійних угруповань (“Працівники захисних та охоронних служб” та “Службовці з інформування (довідок)” відповідно).

Слід зазначити, що згідно з положеннями Класифікатора не допускається утворення розширених (подвійних) назв посад (професій) через дефіс, крім тих, що передбачені у Класифікаторі, тому об’єднання двох назв професій як “Охоронник-адміністратор” не відповідає положенням Класифікатора.

Разом з тим, Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що містяться у Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. N 336, передбачено, що у разі виконання працівником робіт, що належать до різних посад (професій), трудовий договір укладається за згодою сторін за посадою, яку визнано основною. Основною вважається посада з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими посадами.

Крім того, вищезазначеними Загальними положеннями визначено, що конкретний перелік посадових (робочих) обов’язків визначається посадовими (робочими) інструкціями працівників, які розробляють і затверджують на основі типової кваліфікаційної характеристики роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівника та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Зокрема, якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї чи іншої посади (професії), можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп професій, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

Для отримання відповіді щодо застосування окремих назв посад (професій), зазначених у Типових штатах, рекомендуємо звернутися до Міністерства молоді та спорту України як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сферах фізичної культури і спорту.

Слід зауважити, що Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту

О. Товстенко