...
Реєструйся

Щодо визначення переліку матеріалів, які додаються до акта проведення спеціального розслідування нещасного випадку (аварії) за формою Н-5


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.03.2013 р. N 2435/0/5.2-10/6/13

Начальникам територіальних управлінь
Держгірпромнагляду України Виконавчій
дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України

 

Для врахування у роботі

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України на підставі пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” надає роз’яснення щодо визначення переліку матеріалів, які додаються до акта проведення спеціального розслідування нещасного випадку (аварії) за формою Н-5.

Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1232 (далі Порядок),визначено, що до матеріалів розслідування належать: наказ про утворення комісії; примірники актів за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом); картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)) та інші документи, зазначені в пунктах 50 та 51 Порядку.

У разі незгоди із змістом складеного акта (актів) член комісії підписує його (їх) з відміткою про наявність письмової окремої думки, яка додається до акта за формою Н-5 і є невід’ємною його частиною, що передбачено абзацом 4 пункту 47 Порядку.
Залежно від обставин і причин настання нещасного випадку матеріали розслідування можуть містити інші документи, які використовувались спеціальною комісією (далі комісія) під час його проведення.

Враховуючи, що акт за формою Н-5 є складовою матеріалів розслідування, у розділі 7 даного акта зазначаються тільки документи, складені на підставі цього акта, зокрема: акт за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом), письмова окрема думка члена комісії (у разі незгоди із змістом акта або актів) та картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)).

Документи, зазначені в абзаці 4 пункту 47, пунктах 50 і 51 Порядку, які були отримані, використані та складені комісією під час проведення спеціального розслідування, зазначаються в окремому переліку матеріалів розслідування нещасного випадку.
Аналогічна процедура застосовується також під час оформлення матеріалів розслідування нещасного випадку комісією, утвореною наказом роботодавця.

З метою встановлення єдиних вимог до змісту розділу 7 акта за формою Н-5 та єдиного тлумачення даного питання органами, які здійснюють контроль за дотриманням вимог Порядку, пропоную зазначене роз’яснення довести до відома посадових осіб територіальних управлінь

Держгірпромнагляду України, а також страхових експертів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України для врахування у подальшій роботі.

Заступник Голови Держгірпромнагляду

С. В. Дунас

 

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...