...
Реєструйся

Штатний розпис


Експерти журналу «Довідник кадровика» готують щокварталу УНІКАЛЬНІ ВИДАННЯ, що детально і вичерпно надають відповіді на найбільш актуальні і «гарячі» питання, що виникають у щоденній роботі кадровика.

Замовте або передплатіть «Довідник кадровика. СПЕЦВИПУСК»

Найбільш повні зібрання практичної інформації, з поясненнями і рекомендаціями провідних експертів-практиків.

Редакція журналу «Довідник кадровика» формує тематику СПЕЦВИПУСКІВ відповідно до замовлень своїх передплатників.

Нам важливо знати, що цікавить саме вас! Запрошуємо до діалогу!


У номері:

Розроблення і затвердження, введення і виведення посад, внесення записів у трудові книжки

У системі управління персоналом серед локальних (внутрішніх) нормативних актів підприємства, установи, організації важливе місце посідає штатний розпис, який встановлюється підприємством самостійно, тобто без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації або іншим представницьким органом найманих працівників.

З урахуванням потреби врегулювання і забезпечення прав працівників на працю, захисту від незаконного звільнення і оплати праці затвердження штатного розпису є обов’язковим, а його відсутність слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адміністративну відповідальність згідно з частиною першою статті 41 Кодексу України про адміністративні порушення (лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2008 року № 165/06/186-08)

На підставі штатного розпису:

  • керівник підприємства ухвалює рішення про прийняття на роботу, переведення працівників на іншу роботу, встановлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу), надбавки (доплати) конкретному працівникові відповідно до посади (професії);
  • служба персоналу: здійснює добір персоналу; розраховує середньооблікову кількість працівників для визначення кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів та квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування; аналізує якісний склад працівників та вносить керівникові підприємства пропозиції щодо його поліпшення; оформляє в установленому порядку облікову та інформаційно-довідкову документацію; готує статистичну звітність з персоналу.

У спецвипуску розглядаються теми:

  • розроблення штатного розпису (покрокові рекомендації)
  • затвердження штатного розпису (зразок наказу з основної діяльності)
  • внесення змін до штатного розпису (зразок наказу про затвердження штатного розпису в новій редакції і скасування чинного; зразок наказу про внесення змін до штатного розпису без його заміни)
  • ведення штатно-посадової книги (зразок заповнення)
  • зразки записів у трудові книжки у всіх випадках зміни штатного розпису і приведення назви посади до вимог Класифікатора професій та ін.

Наявність штатного розпису є запорукою уникнення непорозумінь з представниками органів контролю у разі перевірки виконання законодавства про працю, а також можливих трудових спорів з працівниками.

Усі ці та багато інших аспектів, які повинен знати кадровик про штатний розпис ― у СПЕЦВИПУСКУ №4, 2013, журналу «Довідник кадровика»

З питань придбання: (044) 568-5138, 507-2227 (28), podpiska@mediapro.com.ua

Про інші спецвипуски журналу «Довідник кадровика» »