Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Складіть правильно цивільно-правовий договір: убезпечте себе від штрафів

Дата публікації: 10.12.2019

1. Не плутайте трудовий та цивільно-правовий договір

Предметом трудового договору є праця працівника в процесі виробництва. Предметом цивільно-правового договору є виконання певного визначеного обсягу робіт стороною договору.

2. Правильно називайте договір

Не називайте договір «цивільно-правовий». Назва договору повинна відповідати характеру робіт, що виконуватимуться, або послуг, які надаватимуться.

Наприклад, договір з маркетологом назвіть «Договір про надання маркетингових послуг».

3. Правильно формулюйте предмет договору

Детально опишіть роботи чи послуги, які виконавець зобов’язаний виконати чи надати.

Наприклад, маркетингові послуги можна описати так: «Дослідження попиту на продукцію, вивчення потенційних клієнтів, складання бізнес-плану підприємства на рік».

4. Не вказуйте посаду виконавця

Ніколи у цивільно-правових договорах не вказуйте: посади, професії, повноваження; належність виконавця до штатного розпису; робоче місце; графік роботи та облік робочого часу; гарантії (відпустки, компенсації тощо).

Якщо, наприклад, у договорі про надання маркетингових послуг зазначено, що виконавець є маркетологом і він отримує зарплату згідно із штатним розписом, це 100 % штраф!

5. Оплачуйте результат, а не процес

Оплату за цивільно-правовим договором здійснюйте за кінцевий результат.

Винагорода за виконання обов’язків у формі зарплати, пов’язана з кількістю відпрацьованого працівником часу, свідчить про виконання трудових функцій.

6. Не укладайте договір на невизначений строк

Потрібно визначити кінцевий строк договору (оптимально — один рік), а строк виконання робіт (надання послуг) вказати за періодами із зазначенням дат виконання.

Наприклад, порядок надання маркетингових послуг та строки: «Послуги з дослідження попиту на продукцію до 1 березня 2019 року, послуги з вивчення потенційних клієнтів до 1 серпня 2019 року, послуги зі складання бізнес-плану до 1 грудня 2019 року».

7. Не забувайте складати та підписувати акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг)

Факт виконання робіт (послуг) необхідно оформити відповідним актом, який підписується сторонами.