5 повідомлень / 0 нових
Останнє повідомлення
Юлианна
19 січня, 2011 - 09:17
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли подавать в Центр занятости "Звіт про прийнятих працівників" в том случае, если преподаватели работают по контракту (на ставку либо почасовая система оплаты) и ежегодно 01 сентября нового учебного года мы их по приказу принимает на работу и соответственно увольняем в конце учебного года, в связи с окончанием срока действия контракта. Необходимо ли вносить все данные в трудовую книжку о таком движении (принятие по контракту-увольнение в связи с окончанием срока действия контракта-...)? И необходимо ли каждый раз при принятии по контракту преподавателя менять табельный номер в книге учета личных дел сотрудников?
yaroslavapankiv
головний редактор журналу «Довідник кадровика», керівник ВГО "ВАК"
24 січня, 2011 - 16:20
Здравствуйте, Юлианна. Работа по контракту (вид срочного трудового договора) регламентируется КЗоТ, т. е. контракт - это работа по трудовому договору, при этом обязательно издается приказ о приеме (соответствено - делается запись в трудовой книжке) и приказ об увольнении (тоже делается запись в трудовой книжке). Отчеты обязательно нужно подавать в центр занятости. Подробнее читайте: ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" .
Wolga
25 січня, 2011 - 01:31
Так, відповідно до Законів стосовно освіти (вищу, професійно-технічну) - педагогічні працівники працюють на умовах контракту. Тому, спочатку укладається контракт, а потім наказ (підстава - підписаний сторонами контракт), в якому обов"язково вказується, що працівник приймається на контрактних умовах. Зазначену умову також необхідно відображати в трудовій книжці працівника, оскільки існує - наукова пенсія. Для чого Ви щороку звільнюєте працівників? Зайва робота кадрової служби. В контракті є умова - за два місяці до закінчення строку його дії, сторони погоджують подальші правовідносини: розірвання, продовження або переукладання. Видавайте наказ про продовження строку дії контракту, на тих же умовах, на новий строк. До трудової книжки також вносити запис про продовження контракту, з посиланням на виданий наказ. Контракт, у разі його продовження, не стає трудовим договором на невизначений строк (укладання передбачено законом). У цьому випадку ніякої звітності до центру зайнятості подавати не треба. Табельний номер також не треба змінювати. Якщо звільняти та приймати, то Вам надана правильна відповідь щодо форми № 5-ПН.
Lana_SZ
Зображення користувача Lana_SZ.
28 січня, 2011 - 12:44
Wolga, скажіть, як правильно сформулювати текст у наказі про продовження контракту? ПІБ, посада, продовжити контракт з дата з якої продовжуємо по дату закінчення, з оплатою ...... Підстава: заява ПІБ. Я нічого не пропустила? Виправте будь-ласка.
Wolga
31 січня, 2011 - 11:22
Відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП контракт — особлива форма трудового договору, в якому строк його дії може встановлюватися угодою сторін. 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.94 № 170. 2. Типова форма контракту з працівником затверджена наказом Міністерства праці України від 15.04.94 № 23. 3. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затверджене наказом Міносвіти і науки України від 24.12.02 № 744 (пункт 10 - відповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників може укладатися безстроковий, строковий трудовий договір, у тому числі контракт). Строк трудового договору встановлюється за погодженням сторін. Вносити пропозиції щодо строку договору має право кожна зі сторін. Тобто, за два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути продовжений або укладений на новий строк. При продовженні дії контракту його умови зберігаються на новий строк, а при переукладанні – наново узгоджуються. Продовження строку дії контракту оформляється як додаткова угода до контракту із зазначенням нового строку його дії. НАКАЗ ДЕМЧЕНКО Олені Петрівні, (Посада), продовжити строк дії Контракту від 00.00.0000 року № 00 до 01 січня 2012 року, на тих самих умовах (або із збереженням умов на новий строк). Підстава: додаткова угода № 1 до контракту від 00.00.00 № 00