...
Реєструйся

Тривалість щорічної мінімального оплачуваної відпустки збільшать до 28 днів?


Законопроектом передбачено внести зміни до ст. 75 Кодексу законів про працю України, ст. 6 Закону «Про відпустки».

Депутати А. Павловський та А. Турчинов вважають, що мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки в Україні (24 календарні дні) не відповідає європейським стандартам трудового права. З метою виправити дану ситуацію ними було зареєстровано проект № 2452 щодо тривалості щорічної основної відпустки.

Право на справедливі умови праці, відповідно до частини 3 статті 2 Європейської соціальної хартії (переглянутої) ETS № 163 від 03.05.1996 р., передбачає встановлення щорічної оплачуваної відпустки тривалістю не менше чотирьох тижнів.

Пропонується встановити мінімальну тривалість оплачуваної щорічної відпустки на рівні 28 календарних днів на рік.

Крім того, для деяких категорій працівників:

– зайнятих на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки встановлюється на рівні 32 календарних днів;

– промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин, воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин) відповідним чином збільшується до 32 календарних днів максимальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки.

Раніше був зареєстрований законопроект, яким пропонується давати чоловікам 7-денну відпустку у зв’язку з народженням дитини.