У документах, що засвідчують особу, більше не буде дубляжу російською?


Оскільки паспорт громадянина України є документом, що підтверджує громадянство України, а державною мовою є українська мова, то записи в даному документі повинні бути державною мовою.

Анатолій Дирів вчора зареєстрував проект № 2810, яким пропонує внести зміни до Закону про основи державної мовної політики.

«…ситуация, которая сложилась с параллельными записями в паспорте гражданина Украины, а именно: вместе с государственным языком вносятся записи на языках национальных меньшинств, является дестабилизирующим фактором и нарушением Конституции Украины. Вместе с этим двуязычие паспорта гражданина Украины нередко влечет грубые ошибки в делопроизводстве», – стверджує депутат.

Згідно з документом паспорт громадянина України або документ, що його замінює, і відомості про його власника, що вносяться до нього, виконуються державною мовою, без дублювання аналогічної інформації на вибір громадянина на одну з регіональних мов або мов меншин.

Дія цієї норми поширюється і на інші офіційні документи, що засвідчують особу громадянина України або відомості про неї (записи актів громадянського стану і документи, що видаються органами реєстрації актів громадянського стану, документ про освіту, трудова книжка, військовий квиток та інші офіційні документи), а також документи, що засвідчують особу іноземця або особу без громадянства, при наявності письмової заяви особи.

Відповідно запис прізвища та імені (по батькові) в паспорті громадянина України, паспорті громадянина України для виїзду за кордон та інших офіційних документах виконується у транскрипції з державної мови, а не в транскрипції з української, російської або іншої мови за вибором громадянина, як це встановлено зараз.

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень