...
Реєструйся

Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про боротьбу з торгівлею людьми


Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми”.

Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми укладено у Варшаві (Республіка Польща) 16 травня 2005 року. Від імені України Конвенцію підписано 17 листопада 2005 року.

У документі зазначається, що виконання положень цієї Конвенції сторонами, зокрема вжиття заходів для захисту й підтримки прав жертв, гарантується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад статтю, расою, кольором шкіри, мовою, релігією, політичними або іншими переконаннями, національним або соціальним походженням, приналежністю до національної меншини, майновим станом, народженням або іншим статусом.

Відповідно до Конвенції, кожна сторона запроваджує та (або) зміцнює ефективну політику й програми запобігання торгівлі людьми за допомогою таких засобів, як: дослідження, інформування, кампаній з підвищення обізнаності й освітніх кампаній, соціальних та економічних ініціатив та навчальних програм, зокрема для осіб, уразливих до торгівлі людьми, та для професіоналів, які мають стосунок до проблем торгівлі людьми.

Крім того, кожна сторона вживає відповідних заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення легальної міграції, зокрема шляхом поширення точної інформації відповідними службами стосовно умов законного в’їзду на її територію та перебування на ній.

Джерело: vidomosti-ua.com