Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.


Отримайте БЕЗКОШТОВНО! 
4 основні Посадові інструкції
 Надішлемо їх на вашу електронку
 

2 повідомлення / 0 нових
Останнє повідомлення
Гнатюк
18 червня, 2011 - 15:01
Чи є порушенням трудової дисципліни відмова працівниці, що має двох дітей , поїхати у відрядження?
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
21 червня, 2011 - 15:58
Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 р. N 362) службове відрядження визначено як поїздку працівника за розпорядженням керівника за рахунок коштів підприємства, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Керівництво підприємства не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, в тому числі й поїздки у відрядження для виконання завдання, не передбаченого трудовим договором (статті 21, 31 КЗпП). Згідно зі ст. 176 КЗпП при оформленні наказу (розпорядження) на відрядження жінки-працівниці власнику потрібно враховувати те, що вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років, заборонено направляти у відрядження. А жінок, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можна направляти у відрядження без їх згоди (ст. 177 КЗпП). Для решти жінок-працівниць застережень щодо направлення у відрядження немає (якщо локальними документами підприємства не встановлені певні обмеження). Відповідно до п. 24 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 20 липня 1984 року № 213 (чинні в частині, що не суперечать Конституції і законам України) порушенням трудової дисципліни є невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків. Згідно з положеннями зазначених Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності необхідною є наявність винного порушення трудової дисципліни. Тому до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган згідно з частиною першою статті 149 КЗпП повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При наявності поважних причин невиконання або неналежне виконання працівником трудових обов'язків порушення трудової дисципліни не тягне накладення дисциплінарного стягнення. Оцінка причин порушення трудової дисципліни як поважних може здійснюватися як безпосередньо власником або уповноваженим ним органом, так і органом, до якого здійснюється оскарження накладення дисциплінарного стягнення. Власник або уповноважений ним орган оголошує дисциплінарне стягнення своїм наказом (розпорядженням), який має право і скасувати. Отже, порушенням трудової дисципліни можна розглядати лише той випадок, коли працівник без поважних причин відмовляється їхати у відрядження для виконання завдань, обумовлених трудовим договором.