Реєструйся

Відповіді на запитання ІІІ туру конкурсу “Кадровик року’2011”


Увага! Правильні варіанти позначені напівжирним курсивом

Також зауважте, що в третьому турі кілька запитань мали більше ніж один варіант відповіді. У такому разі відповідь вважалася правильною (і нараховувалися відповідно бали), якщо учасник відмічав усі правильні варіанти.

ІІІ тур

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 1. У заяві на прийняття на роботу кандидат на посаду «Виконавець робіт» (код КП — 1223.2) вказав, що не заперечує щодо встановлення йому випробування. Який максимальний строк випробування може бути йому встановлено?

 • – 1 місяць
 • 3 місяці без погодження з виборним профспілковим органом
 • – 3 місяці за погодженням з виборним профспілковим органом
 • – 6 місяців без погодження з виборним профспілковим органом
 • 6 місяців за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)

2. Працівник за місцем роботи вчинив дрібне розкрадання майна підприємства, підтверджене відповідним актом працівників охорони, поясненням працівника та протоколом засідання профкому первинної профспілкової організації, що розглядала цей факт за поданням керівника підприємства, внесеним для вжиття заходів громадського впливу. Якими можуть бути наступні дії адміністрації підприємства?

 • оформити потрібні документи для притягнення працівника до адміністративної відповідальності відповідно до статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення
 • – запропонувати працівникові подати заяву на звільнення за власним бажанням згідно зі статтею 38 КЗпП України
 • – звільнити з роботи у зв’язку з вчиненням за місцем роботи розкрадання майна власника згідно з пунктом 8 статті 40 КЗпП України
 • – звільнити з роботи у зв’язку з вчиненням за місцем роботи розкрадання майна власника згідно з пунктом 8 статті 40 КЗпП України, отримавши попередню згоду на звільнення від виборного профспілкового органу підприємства

3. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається:

 • – особам, в сім’ї яких нема інших працівників із самостійним заробітком
 • – учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 • працівникам, які при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва
 • – працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання
 • працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці
 • –  сімейним працівникам — при наявності двох і більше утриманців
 • –  авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій
 • –  працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві
 • –  працівникам, які мають найбільшу кількість усіх вищезазначених переваг

4. Працівника було звільнено з роботи згідно з пунктом 5 статті 40 КЗпП України у зв’язку з нез’явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності. Які дії повинен здійснити роботодавець в день звільнення працівника з роботи?

 • – видати працівникові належно оформлену трудову книжку та виплатити йому належні від підприємства розрахункові кошти, ознайомити з наказом про звільнення під його особистий підпис в обліковій картці форми № П-2
 • – видати працівникові належно оформлену трудову книжку під його особистий підпис в книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, ознайомити з наказом про звільнення під його особистий підпис в обліковій картці форми № П-2 та видати посвідчену його копію, виплатити звільненому працівнику належні від підприємства розрахункові кошти
 • надіслати на адресу місця проживання працівника рекомендоване поштове повідомлення із копією наказу про звільнення та проханням прибути на підприємство для отримання трудової книжки і розрахункових коштів
 • – видати працівникові належно оформлену трудову книжку під його особистий підпис в книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них та виплатити йому належні від підприємства розрахункові кошти, ознайомити з наказом про звільнення під його особистий підпис в обліковій картці форми № П-2
 • – видати працівникові належно оформлену трудову книжку під його особистий підпис у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, ознайомити працівника з наказом про звільнення і записом в трудовій книжці під його особистий підпис в обліковій картці форми № П-2 та видати посвідчену його копію, виплатити звільненому працівнику належні від підприємства розрахункові кошти.

5. Працівникові, який працював у режимі ненормованого робочого дня та на умовах неповного робочого часу (триденного робочого тижня з восьмигодинним робочим днем), щорічна відпустка надається такої тривалості (довідково: колективним договором підприємства для працівників відповідної посади додаткова відпустка за роботу з ненормованим робочим днем передбачена тривалістю 7 календарних днів відповідно до відпрацьованого часу):

 • – основна — 14 календарних днів та додаткова — 7 календарних днів
 • –  основна — 14 календарних днів та додаткова—  4 календарних дні
 • – основна — 24 календарних дні та додаткова — 7 календарних днів
 • – основна — 28 календарних днів та додаткова — 7 календарних днів
 • основна — 24 календарних дні та додаткова — 4 календарних дні

6. Відрядна розцінка визначається:

 • – шляхом ділення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на встановлену норму часу в годинах або днях або шляхом множення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на погодинну (денну) норму виробітку
 • шляхом ділення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на погодинну (денну) норму виробітку або шляхом множення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на встановлену норму часу в годинах або днях

7. Матеріальна відповідальність покладається на працівника за наявності таких підстав:

 • – матеріальна відповідальність покладається на працівника за пряму дійсну шкоду або за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника
 • матеріальна відповідальність покладається на працівника тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника
 • – матеріальна відповідальність покладається на працівника тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника, незалежно від того чи перебував він у стані крайньої необхідності
 • – матеріальна відповідальність покладається на працівника тільки за пряму дійсну шкоду або за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника, незалежно від того чи перебував він у стані крайньої необхідності

8. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення може бути зняте:

 • – після закінчення місячного терміну з дня накладення дисциплінарного стягнення
 • – після закінчення тримісячного терміну з дня накладення дисциплінарного стягнення
 • до закінчення одного року з дня накладення дисциплінарного стягнення
 • –  до закінчення одного року але не раніше закінчення місячного терміну з дня накладення дисциплінарного стягнення

9. Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи:

 • – поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці
 • – не обумовленої трудовим договором
 •  зазначеної в обох варіантах відповіді

10. Час відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та без збереження заробітної плати у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, не зараховується:

 • – до загального стажу роботи
 • – до безперервного стажу роботи
 • – до страхового стажу для призначення пенсії
 • до страхового стажу для оплати листка непрацездатності
 • – до стажу роботи за спеціальністю
 • до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку

ІІІ тур

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

1. Порядок прийняття на роботу на підприємстві, в установі, організації встановлюється:

 • колективним договором
 • посадовими (робочими) інструкціями
 • правилами внутрішнього трудового розпорядку 

2. Чи зараховуються до облікової кількості штатних працівників працівники, прийняті на роботу на підставі договору про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт між роботодавцем і центром зайнятості:

 • так
 • ні

3. Інколи в наказах про прийняття на роботу зазначають: «…з посадовим окладом згідно зі штатним розписом». Чи не є це певним порушенням вимог законодавства:

 • так
 • ні

4. На роботу за строковим трудовим договором на опалювальний період (сезон) приймають значну кількість працівників. Як краще, не порушуючи правил щодо підготовки розпорядчих документів (наказів), оформити їх прийняття:

 • груповим (зведеним) наказом
 • наказом за типовою формою № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу» по кожному працівнику окремо

5. Запис про найменування професії (посади) у трудовій книжці (вкладиші) робиться на підставі:

 • Класифікатора професій
 • штатного розпису 

6. Працівник наступного дня після закінчення відпустки не вийшов на роботу і не надав жодних документів, які б підтверджували поважність причини його невиходу. Днем звільнення працівника за прогул (за умови виконання всіх процедур, передбачених законодавством) може бути:

 • день видання наказу
 • останній день відпустки
 • наступний день після закінчення відпустки

7. Чи достатньо для звільнення працівника на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП України рішення атестаційної комісії про невідповідність працівника займаній посаді (виконуваній роботі) внаслідок недостатньої кваліфікації:

 • так
 • ні 

8. Строк дії строкового трудового договору закінчується в період відпустки працівника у зв’язку з навчанням. Коли може бути звільнений працівник:

 • у день закінчення трудового договору
 • у день виходу на роботу після закінчення відпустки у зв’язку з навчанням

9. Яка дата проставляється у трудовій книжці (графа 3) при внесенні змін щодо запису або виправленні неправильного запису:

 • дата раніше зробленого запису
 • дата внесення зміненого чи виправленого (правильного) запису
 • дата прийняття рішення про зміну (виправлення) запису

10. Працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням із зазначенням дати. Роботодавець прийняв рішення: «З відпрацюванням два тижні». Працівник захворів. Коли може бути звільнений працівник:через два тижні з дня подання заяви

 

 • через два тижні з дня подання заяви
 • у день виходу на роботу після хвороби
 • через два тижні з дня виходу на роботу після хвороби

 

ІІІ тур

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

1. Які документи має подати особа до служби персоналу для оформлення трудового договору:

 • – резюме
 • паспорт чи інший документ, що посвідчує особу
 • – рекомендаційний лист
 • документ про освіту чи професійну підготовку
 • – анкету
 • заяву на ім’я керівника організації

2. Яка технологія передбачає надання організацією-провайдером на певний термін і на певних умовах працівників, котрі перебувають з нею у трудових відносинах, організації-замовнику:

 • – аутсорсинг
 • лізинг персоналу
 • – аутстафінг
 • – аутплейсмент
 • – тимчасове наймання

3. Яке/які рішення атестаційної комісії у процесі атестації персоналу вважається/вважаються позитивним/позитивними:

 • працівник відповідає займаній посаді
 • працівник відповідає займаній посаді за умов виконання рекомендацій атестаційної комісії з повтор­ним оцінюванням через рік (або інший термін)
 • – працівник не відповідає займаній посаді
 • – будь-яке рішення атестаційної комісії вважається позитивним.

4. До якого фонду/фондів оплати праці можуть належати комісійні виплати:

 • фонду основної заробітної плати
 • фонду додаткової заробітної плати
 • – інших заохочувальних та компенсаційних виплат
 • – інших виплат, що не належать до фонду оплати праці

5. Основна заробітна плата може встановлюватися у вигляді:

 • – мінімальної заробітної плати
 • тарифних ставок, окладів
 • – гарантійних виплат
 • посадових окладів
 • гонорарів
 • – доплат і надбавок

6. Основними елементами тарифних умов оплати праці є:

 • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
 • – норми праці
 • – системи оплати праці
 • тарифні сітки
 • схеми посадових окладів
 • – угоди на державному, галузевих і регіональних рівнях

7. За допомогою якого елемента заробітної плати компенсують відхилення від нормальних умов праці, які не враховано тарифними умовами оплати праці:

 • – премії
 • – надбавки
 • доплати
 • – компенсаційних виплат

8. Які з перерахованих виплат належать до надбавок?

 • за високі досягнення в праці
 • – за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників
 • – за суміщення професій (посад)
 • за виконання особливо важливої чи термінової роботи
 • – за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і шкідливих для здоров’я умовах праці
 • за знання й використання у роботі іноземних мов

9. За скільки повинен повідомити працівника власник або вповноважений ним орган про нові або зміну чинних умов оплати праці в бік погіршення:

 • – не пізніше як за два тижні до їх запровадження або зміни
 • – не пізніше як за місяць до їх запровадження або зміни
 • не пізніше як за два місяці до їх запровадження або зміни
 • – не пізніше як за три місяці до їх запровадження або зміни

10. Як називається структура, яка надає послуги з комплексного оцінювання працівників, що охоплює низку оцінювальних процедур і ґрунтується на моделюванні основних складових управлінської діяльності, дає змогу оцінити управлінський потенціал і розробити стратегію навчання та розвитку працівників:

 • – рекрутингова агенція
 • центр оцінювання
 • – атестаційна комісія
 • – тренінгова компанія
 • – аутсорсингова компанія