Реєструйся

Відпустка викладачу за відпрацьований період роботи


Доброго дня, колеги
Підкажіть, будь ласка, як правильно розрахувати кількість днів щорічної відпустки викладчу вищого навчального закладу.

Відповідно до закону “про відпустки” – щорічна основна відп. викладачів – 56 к.д.
Якщо застосувати формули обчислення відпустки (з інших тем цього форуму), то виходить за 1 місяць роботи викладач приблизно отримує 56_12=4,67 дні.
Формули з форуму:
1) кількість календарних днів за рік * (кількість відпрацьованих місяців : 12 місяців) = Х календарних днів відпустки.
2) Обчислення кількості днів щорічної відпустки, на яку має право працівник відповід­но до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, законодавчо не врегульовано. Міністерство праці та соціальної політики України у своєму листі від 24 червня 2011 року № 208/13/116-11 зазначило, що нема загального нормативно-правового акта, який визначає порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки, та рекомендувало для обчислення тривалості щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу використовувати механізм нарахування заробітної плати за період відпустки згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100. За загальним правилом застосовується формула:
Дф = Дв * (Др – Пр) : (366(365) – П)
де Дф — кількість календарних днів щорічної відпустки за робочий рік працівника, яку він має право використати. Враховуючи норму статті 2411 КЗпП, Дф округляється до більшого цілого; Дв — встановлена повна тривалість щорічної основної відпустки (дорівнює 24 календарних дні за робочий рік); Др — кількість календарних днів, які включаються в стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку; П — кількість святкових і неробочих днів у робочому році (10 днів, відповідно до ст. 73 КЗпП); Пр — кількість святкових і неробочих днів, яка припадає на періоди, включені в стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку.

Але є ще постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. N 346, де написано:
“У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова
компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам,
які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, – пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної
основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки
відповідно 56, 42 і 28 календарних днів)”

Як це все зв”язати до купи і правильно розрахувати відпустку? І як правильно порахувати кількість днів (чи місяців) відпрацьованого періоду для викладача?
Дякую.