В Україні посилено післядипломну підготовку керівників медичних закладів за спеціальністю “Управління охороною здоров’я”


Вперше нова програма післядипломної підготовки керівників медичних закладів за спеціальністю „Управління охороною здоров’я" та відповідні навчальні матеріали відповідають стандартам Всесвітньої федерації медичної освіти та ЄРБ ВООЗ стосовно програм післядипломної освіти для управлінських кадрів системи охорони здоров’я.

Зміни у всіх сферах системи охорони здоров’я значно посилилися та прискорилися протягом останніх років. Це викликало потребу у спеціалістах у галузі управління, здатних до глибокого розуміння проблем та ключових тенденцій у сфері охорони здоров’я, а головне – застосування широкого спектру навичок, необхідних для впровадження та управління змінами на організаційному та політичному рівнях. Саме підготовка професійних управлінських кадрів у сфері охорони здоров’я і є метою впровадження багатопрофільної програми з управління охороною здоров’я, побудованої за модульним принципом та з урахуванням передового світового досвіду.

Вперше нова програма післядипломної підготовки керівників медичних закладів за спеціальністю „Управління охороною здоров’я" та відповідні навчальні матеріали відповідають стандартам Всесвітньої федерації медичної освіти та ЄРБ ВООЗ стосовно програм післядипломної освіти для управлінських кадрів системи охорони здоров’я.

Підготовка керівників медичних закладів за спеціальністю "Управління охороною здоров’я" тривалістю навчання 1,5 роки (18 місяців – 3 семестри) за очно-заочною формою навчання (очна форма – 5,5 місяців, заочна – 12,5 місяців) сприятиме формуванню у слухачів теоретичних знань та практичних навичок у сфері управління медичним закладом, застосуванні елементів економічного та політичного аналізу, впровадженні ефективних та дієвих змій.

Запропонована програма післядипломної підготовки за спеціальністю "Управління охороною здоров’я" є насамперед інтенсивною, спеціалізованою, модульною програмою навчання (12 основних та 4 додаткових модулі) для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" з управління охороною здоров’я.

У поточному році аудиторій заняття (очний цикл) проводитимуться з 05.09. по 06.10.2011.

Програма також передбачає стажування слухачів наприкінці першого та другого семестрів в медичному закладі будь-якої форми власності та організаційно-правової форми здійснення діяльності, що сприятиме формуванню та розвитку у слухачів навичок розробки та впровадження управлінських рішень для вирішення конкретних проблем конкретного медичного закладу.

Протягом другого та третього семестрів слухачам буде запропоновано під контролем викладача навчального закладу та куратора від медичного закладу, де проводиться стажування , підготувати дипломну роботу з обґрунтуванням свого управлінського рішення і наприкінці третього семестру – підготувати фінальний проект з оцінкою ефективності та успішності впровадження запропонованого управлінського рішення. Захист зазначеного фінального проекту є обов’язковим.

У результаті засвоювання програми післядипломної підготовки спеціалістів з управління охороною здоров’я та набуття знань, вмінь та практичних навичок, регламентованих галузевим стандартом післядипломної освіти, спеціаліст з управління охороною здоров’я повинен бути підготовленим до самостійної професійної діяльності відповідно до основних напрямів своєї спеціальності, а саме: основи медичного законодавства і права ; основи менеджменту, маркетинг в охороні здоров’я, інформаційний менеджмент, управління фінансами та економіка охорони здоров’я, організаційний менеджмент, управління кадрами; управління якістю ; стратегічне та бізнес планування; управління матеріально-технічними ресурсами; основи медстатистики та доказової медицини; основи страхування, тощо.

Прес-служба МОЗ України

Джерело: www.med-info.net.ua