...
Реєструйся

Ваш безоплатний примірник журналу «КАДРОВИК.UA»


На сторінках видання ви ознайомитеся із такими матеріалами:

 • Статистична звітність з праці: форми, строки, подання
 • Організовуємо проведення медичних оглядів працівників: процедура та вимоги
  — Хто проводить медичні огляди працівників?
  — Як правильно оформити наказ про організацію проходження працівниками медичного огляду?
  — Які документи мають право подати працівники для проходження медичного огляду?
 • Посади у сфері найму та зайнятості на ринку праці
  — Які посади обрати для керівників, професіоналів та фахівців сфери роботи з персоналом?
  — Які основні завдання та обов’язки виконують зазначені працівники?
  — У яких випусках ДКХП містяться відповідні кваліфікаційні характеристики?
 • Зміна № 7 до «Класифікатора професій»
  — Які професійні назви робіт внесено до КП Зміною №7?
  — Як вносити зміни у кадрову документацію?
  — Як розробити посадову (робочу) інструкцію до нових професійних назв робіт, якщо відсутні кваліфікаційні характеристики до них?
 • Забезпечуємо право працівників на відпочинок правильно
  — Якої тривалості можна встановити перерву для відпочинку і харчування?
  — Як визначити вихідні дні відрядженому працівникові?
  — Як правильно оформити наказ про перенесення робочих днів?
 • Кадровий аудит на підприємстві: готуємося до перевірки органів контролю
  — Що таке кадровий аудит?
  — На які документи потрібно звернути увагу під час його проведення?
  — Яких помилок припускаються підприємства, складаючи колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис?
 • Як прийняти на роботу працівника, якого за граничним віком знято з військового обліку?
 • Соцстрахування ФОП та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність
  — Кому призначається допомога на поховання застрахованої особи?
  — Які граничні строки отримання допомоги на поховання?
  — На підставі яких документів надається матеріальне забезпечення?
 • Винятковий випадок у системі оцінювання працівників: змінити правила чи працівника?
 • Теорія «8 рукостискань» у рекрутингу: що важливо памятати під час пошуку співробітників за рекомендаціями
 • Цінності та переконання співробітників як фундамент корпоративної культури
  — Вибуховик
  — Верстатники (група професій)
  — Взуттьовики (група професій)
  — Геодезист
  — Верхолаз
  — Випробувачі (група професій)
  — Вишкомонтажник
  — Бухгалтери (група професій)
 • Підприємствам із шестиденним робочим тижнем: норми тривалості робочого часу на 2018 рік
 • Звіти 2018 року, у заповненні яких бере участь кадрова служба
 • Етапи переведення на іншу постійну роботу в межах підприємства (частина перша ст. 32 КЗпП)

Повернутися до форми