Верховна Рада України ухвалила Закон “Про професійний розвиток працівників на виробництві”


Законодавчим актом визначені правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників, конкретизувати порядок проведення атестації працівників, а також їх сертифікації тощо.

Законом, зокрема, введено нові поняття, а саме: "неформальне професійне навчання працівників", "підтвердження кваліфікації працівників", "формальне професійне навчання працівників".

Згідно із законом, "метою державної політики у сфері професійного розвитку працівників є підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб шляхом сприяння роботодавцю в ефективному використанні праці та забезпеченні досягнення належного професійного рівня працівниками. Державна політика у сфері професійного розвитку працівників формується за принципами: доступності професійного розвитку працівникам; вільного вибору роботодавцем форм і методів забезпечення професійного розвитку працівників з урахуванням специфіки їх роботи; додержання інтересів роботодавця та працівника; безперервності процесу професійного розвитку працівників".

Законом також визначено, що "державне управління у сфері професійного розвитку працівників здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та спорту, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

Безпосереднє управління у сфері професійного розвитку працівників здійснюють роботодавці шляхом організації професійного навчання працівників, їх атестації".

Основними напрямами діяльності роботодавців у сфері професійного розвитку працівників є:

  • розроблення поточних та перспективних планів професійного навчання працівників;
  • визначення видів, форм і методів професійного навчання працівників;
  • розроблення та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників;
  • організація професійного навчання працівників;
  • добір педагогічних кадрів та фахівців для проведення професійного навчання працівників безпосередньо у роботодавця;
  • ведення первинного та статистичного обліку кількості працівників, зокрема тих, які пройшли професійне навчання;
  • стимулювання професійного зростання працівників;
  • забезпечення підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах, як правило, не рідше ніж один раз на п’ять років;
  • визначення періодичності атестації працівників та організація її проведення;
  • проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників.

Законом також передбачена участь професійних спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань у забезпеченні професійного розвитку працівників.

Організація професійного навчання працівників, згідно із законом, здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства, а професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо у роботодавця та на договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях тощо.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 9161.

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень