Вийшов січневий номер журналу «Довідник кадровика»


В свіжому номері журналу Ви знайдете: заочний курс «Трудове законодавство: через прості знання – до складних практичних рішень», трудові книжки: внесення записів про прийняття на роботу, закон «Про зайнятість населення – новації для роботодавця».

Бойко Микола:«Звільнення працівника за відмову працювати в нових умовах праці: помилки роботодавця».

Зміною істотних умов праці може бути, наприклад, запровадження повної матеріальної відповідальності, контрактної форми трудового договору, зміна функціональних обов’язків тощо. При змінах в організації виробництва і праці роботодавець має додержувати певного порядку. Чітко прописані автором етапи запровадження змін істотних умов праці допоможуть правильно застосовувати цю процедуру на практиці.

Рожнов Віктор:«Трудові книжки: внесення записів про прийняття на роботу»

Наведено зразки записів про прийняття на роботу на невизначений строк;призначення керівника акціонерного товариства за рішенням загальних зборів акціонерів; призначення керівника підприємства наказом центрального органу виконавчої влади та ін.

Васильова Зоя: курс «Трудове законодавство: через прості знання – до складних практичних рішень»

Перше заняття заочного курсу навчання для тих, хто займається кадровою справою. Як саме колективний договір призначений врегулювати виробничі, трудові, соціально-економічні відносини, а також узгоджувати інтереси працівників і роботодавців, і що є сферою укладання колективних договорів? У статті розглядається порядок проведення введення колективних переговорів та повноваження сторін.

Сеник Інеса: «Державні статистичні спостереження з праці у 2013»

Як звіти з праці подаватимуться у 2013 році, яких змін зазнали їх форм, як здійснюється формування сукупності респондентів для обстежень, чи зобов’язаний респондент, який подав звіт в електронному вигляді з дотриманням усіх встановлених умов та отримав квитанцію про його приймання, подавати такий звіт на папері – дізнайтесь зі статті.