Реєструйся

Використання праці жінок та неповнолітніх


Підвищення продуктивності праці, а отже, й результатів економічної діяльності підприємства здійснюється шляхом створення комфортних умов для трудової діяльності працівників, наприклад, забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату, освітлення, обліку психофізіологічних й ергономічних особливостей праці, формування оптимальних режимів праці та відпочинку, проведення лікувально-профілактичних заходів.

Існують певні категорії працівників, для яких законодавством передбачено особливі умови охорони праці. Це стосується жінок, неповнолітніх, молодих спеціалістів і робітників, інвалідів, пенсіонерів, стажистів тощо.

Часто на практиці виникають питання щодо ведення кадрової документації, зокрема внесення записів «жіночих» професій, застосування до жінок норм пільгових Списків, Граничних норм піднімання і переміщення важких речей жінками та неповнолітніми, залучення жінок і неповнолітніх до роботи у вихідні дні, направлення у відрядження, надання відпусток, звільнення тощо.

У спецвипуску «ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК ТА НЕПОВНОЛІТНІХ» розглянуто проблемні питання застосування праці жінок і неповнолітніх, проаналізовано конкретні практичні ситуації, а також наводяться зразки відповідних кадрових документів.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ПРАЦЯ ЖІНОК

Основи законодавства з охорони праці жінок в україні

Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок

Обмеження щодо залучення жінок до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення у відрядження

Зниження норм виробітку, переведення на легшу роботу

Установлення неповного робочого часу

Установлення перерви для годування дитини

Обслуговування матері на підприємстві

Надання путівок

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Виплата допомоги по вагітності та пологах

Якщо відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами збігається з відпусткою для догляду за дитиною

Відпустка для догляду за дитиною

Робота жінок у період відпустки для догляду за дитиною та оплата їхньої праці

Щодо зарахування періоду відпустки для догляду за дитиною до стажу, який дає право на пенсію

Щодо зарахування періоду відпустки для догляду за дитиною до стажу, який дає право на допомогу по тимчасовій непрацездатності

Щодо зарахування періоду відпустки для догляду за дитиною до стажу державної служби

Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

Хронологія змін у законодавстві щодо надання відпустки

Порядок надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей

Визначення віку дітей для права на отримання соціальної відпустки

Визначення підстав для надання додаткової відпустки

Умови та порядок надання додаткової соціальної відпустки одинокій матері

Деякі пільги одиноким матерям

Деякі особливості звільнення жінок

Жіночий рід у назвах професій і кадрова документація

РОЗДІЛ 2

ПРАЦЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Норми законодавства, якими регулюється праця неповнолітніх

Прийняття на роботу неповнолітніх

Скорочена тривалість робочого часу для неповнолітніх та додатковий захист їхніх трудових прав 35

Надання першого робочого місця молоді

Заборона щодо прийняття на роботу осіб, яким не виповнилося 16 років

Трудове законодавство про щорічні відпустки

Роботи, на яких забороняється використання праці неповнолітніх

Використання праці неповнолітніх на роботах, виконання яких потребує фізичної сили

Укладання трудового договору з неповнолітніми працівниками. Заповнення трудової книжки

Особливості працевлаштування у фізичної особи — підприємця

Ведення трудових книжок фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності

Оплата праці неповнолітніх

Звільнення неповнолітніх

Закон «про зайнятість населення» і преференції для молоді

Працевлаштування неконкурентоспроможних громадян

Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей