Реєструйся

Внесення до трудової запису про звільнення з посади на підставі вироку суду


Нашого працівника за скоєння ДТП було засуджено на 5 років позбавлення волі із звільненням від призначеного покарання на 3 роки, та позбавленням права керувати транспортними засобами. Працівник обіймав посаду водія навантажувача. Було прийнято рішення працівника з роботи не звільняти, але на підставі вироку суду перевести на посаду, не пов’язану з керуванням транспортними засобами.
До нас надійшло повідомлення із кримінально-виконавчої інспекції, де вони вимагають не пізніше 3 днів після одержання копії вироку суду звільнити засудженого з посади, яку він займав, та внести до трудової книжки засудженого запис про те, на якій підставі, на який строк і які посади він позбавлений права обіймати.
ВІдповідно до п.2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок даний запис робиться тільки під час звільнення з роботи на підставі вироку суду, а під час переведення на цьому ж підприємстві на іншу посаду в трудовій книжці робимо запис тільки про переведення, а підстава для переведення вказується в наказі про переведення, в даному випадку вирок суду.
Підскажіть, будь ласка, чи є правомірними вимоги кримінально-виконавчої інспекції щодо внесення до трудової книжки правцівника запису про позбавлення права обіймати певні посади протягом визначеного судом строку.