2 повідомлення / 0 нових
Останнє повідомлення
краснокут
20 травня, 2012 - 14:41
Як правильно оформити смерть працівника, 37 років (наказ, запис в трудову книжку)? Які виплати ми маємо йому зробити.
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
20 травня, 2012 - 16:37
Родичі померлого працівника мають надати свідоцтво про смерть, що видається органом реєстрації актів цивільного стану, на підприємстві оформляється наказ або розпорядження про припинення трудового договору (контракту) в якому має бути приблизно таке формулювання: «Іваненка Івана Івановича, економіста економічного відділу виключити із списків працівників підприємства, у зв'язку зі смертю Підстава: копія свідоцтва про смерть від дата». Відповідно до пункту 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 № 58, у разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовій книжці померлого працівника у розділі «Відомості про роботу» і дати запису у графі 3 записується: "Роботу припинено у зв'язку зі смертю", далі заповнюється графа 4, в якій зазначаються дата і номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку. В листі Мінсоцполітики від 31.12.2010 р. N 284/06/186-10 дата наказу про припинення трудового договору, як правило, не збігається з датою смерті, втім датою припинення трудового договору, яку слід зазначити у графі 2 трудової книжки, буде дата смерті працівника, незалежно від того працював у цей день померлий чи ні. Відповідно до статті 1227 Цивільного кодексу України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини. Однією з таких допомог є допомога на поховання, яка надається у разі смерті застрахованої особи за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001р. № 2240. Згідно зі статтею 46 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки у разі смерті працівника не провадиться.(ст. 22 Закону України «Про відпустки» № 504) Згідно з частиною 5 статті 52 Закону N 2240 призначене, але не одержане у зв'язку із смертю застрахованої особи матеріальне забезпечення виплачується членам сім'ї, які проживали разом з нею, або спадкоємцям.