Реєструйся

Які відомості належать до персональних даних?


До персональних даних належать:

за природою відомостей:

об’єктивні відомості про фізичну особу (біометричні дані, стан банківського рахунку тощо);

суб’єктивні відомості про фізичну особу (автобіографія, характеристика, матеріали атестації, опис особистих якостей фізичної особи, досьє тощо);

за джерелами відомостей:

відомості, що містяться в первинних та інших джерелах про фізичну особу;

за способами обробки відомостей:

відомості в алфавітно-цифровому форматі;

відомості в графічному форматі;

відомості в фото- та кіно-, аудіо- та відеоформаті тощо;

за формою обробки відомостей:

відомості на паперових носіях;

відомості на електронних носіях;

відомості на магнітних носіях;

відомості на оптичних носіях тощо;

за вимогами до обробки відомостей:

відомості, щодо яких застосовуються загальні вимоги обробки відповідно до Закону;

відомості, щодо яких згідно із статтею 7 Закону застосовуються особливі вимоги обробки (расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також відомості, що стосуються здоров’я чи статевого життя тощо);

за зв’язком з фізичною особою:

відомості, що стосуються фізичної особи безпосередньо (особова справа працівника, запис у базі даних медичного закладу, банківський рахунок фізичної особи тощо);

відомості, що стосуються фізичної особи опосередковано (реєстраційний запис про право власності на об’єкт нерухомого майна, записи відеоспостереження у громадських місцях, записи про технічне обслуговування автомобіля тощо).
https://www.zpd.gov.ua